X
egov

You are here

Жауап берілген сұрақтар

          Саламатсыздар ма?

Жауап: 

Еңбек демалысының ақысына қатысты.

ҚР Еңбек кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 87-бабына сәйкес жұмыскерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы орташа жалақысы сақтала отырып беріледі.

Орташа жалақыны есептеу тәртібі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 908 бұйрығымен бекітілген Орташа жалақыны есептеудің бірыңғай қағидаларына сәйкес жүргізіледі.

Осы Қағидаларға сәйкес бес күндік, сондай-ақ алты күндік жұмыс аптасында орташа айлық жалақыны есептеу белгіленген қосымша ақылар мен үстемеақылар, сыйлықақылар және еңбекақы төлеу жүйесінде көзделген тұрақты сипаттағы басқа да ынталандыру төлемдері ескеріле отырып, тиісті кезеңдегі орташа күндік (сағаттық) жалақының есебінен нақты жұмыс істелген уақыт үшін жүргізіледі.

Орташа жалақыны есептеу кезінде осы Қағидаларға қосымшада көрсетілген төлемдер ескерілмейді.

Қағидалардың 7-тармағына сәйкес қызметкердің орташа жалақысы орташа күндік (сағаттық) жалақыны оқиға кезеңіне (Сіздің жағдайыңызда, еңбек демалысы кезеңіне) сәйкес  келетін жұмыс күндерінің (жұмыс сағаттарының) санына көбейту жолымен есептеледі.

Барлық жағдайларда орташа күндік (сағаттық) жалақы есеп айырысу кезеңде есептелген жалақы сомасын есеп айырысу кезеңдегі жұмыс күндерінің (сағаттарының) санына бөлу жолымен айқындалады.

Есеп айырысу кезеңі дегеніміз төленуі тиіс ақымен (төлеммен) байланысты оқиғаның алдындағы ұзақтығы он екі күнтізбелік айға тең кезең.

Осыған орай, жұмыскерлерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы күнтізбелік күндермен беріледі, бірақ төлемге еңбек демалысы күндеріне жұмыс режимі есебімен сәйкес келетін жұмыс күндері (сағаттары) жатады.

Қағидаларды қолдану бойынша Әдістемелік ұсынымдар Министрліктің сайтындағы ресми бөлімде орналасқанын ақпарат ретінде хабарлаймыз, онда орташа жалақыны есептеу тәртібі мысалдармен түсіндірілген.

Сонымен бірге, Кодекстің 113-бабына сәйкес жалақы төлеу кезінде жұмыс беруші әрбір жұмыскерге тиісті кезең ішінде оған тиесілі жалақының құрамдас бөліктері, жүргізілген ұстап қалулардың мөлшерлері мен негіздері туралы, оның ішінде ұстап қалынған және аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы, сондай-ақ төленуге тиісті жалпы ақша сомасы туралы мәліметтерді жазбаша немесе электрондық нысанда ай сайын хабарлауға міндетті.

Осыған байланысты, жұмыс берушіден Сізге тиесілі сомаларды, оның ішінде еңбек демалысының ақысы бойынша ақпаратты алуыңызға болады.

Сондай-ақ, көрсетілген мысалдар бойынша есеп жүргізу ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қызметкерлерінің лауазымдық міндеттеріне жатпайтындығын атап өту қажет.

 

Сауықтыру жәрдемақысы бойынша.

Кодекстің 139-бабына сәйкес мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілерге (мемлекеттік мекемелерде ақы төленетін штаттық лауазымды атқаратын) лауазымдық айлықақы мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдемақы төлене отырып (күнтізбелік жылда бір рет), ұзақтығы күнтізбелік отыз күннен кем болмайтын жыл сайынғы ақы төленетін негізгі еңбек демалысы беріледі.

Бұл ретте, тарифтік мөлшерлеме (лауазымдық айлықақы) – жұмыскердің уақыт бірлігі ішінде белгілі бір күрделіліктегі (біліктіліктегі) еңбек міндеттерін орындағаны үшін еңбегіне ақы төлеудің тіркелген мөлшері.

 

Сұрақтың нөмірі: 352368
16 қазан, 2018 - 18:33 өзгертілді
Жауап: 

Құрметті Алима Аскаровна!

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 38-бабына сәйкес жұмыскерді басқа жұмысқа ауыстыру:

1) жұмыскер жұмысының (еңбек функциясының) өзгеруі, яғни жұмысты басқа лауазым, мамандық, кәсіп, біліктілік бойынша орындау;

2) еңбек шартында келісілген еңбек жағдайлары (жалақы мөлшері, жұмыс уақыты мен тынығу уақытының режимі, жеңілдіктер мен басқа да жағдайлар) оны орындау кезінде өзгеретін өзге жұмысты тапсыру;

3) жұмыс берушінің оқшауланған құрылымдық бөлімшесіне ауыстыру;

4) жұмыс берушімен бірге басқа жерге ауыстыру жұмыскерді басқа жұмысқа ауыстыру болып табылады.

Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, жұмыскерді басқа жұмысқа ауыстыруға жұмыскердің келісімімен жол беріледі, ол еңбек шартына тиісті өзгерістер енгізумен және жұмыс берушінің актісімен ресімделеді.

Осыған орай, жұмыскерді мекеме ішінде хатшылықтан әдіскерлікке ауыстыру жұмыскердің келісімімен және еңбек шартына өзгерістер енгізу арқылы жүзеге асырылады.

 

 

 

Сұрақ тақырыбы: 

Менің 1 жасқа толмаған ұлым бар. Есімі Ернұр. Ол туа бітті науқас болатын. Оған 2018 жылдың сәуір айында зәр шығару жолына ота жасалып, "Туа пайда болған зәр шығару жолдарының даму аномалиясы. Туа пайда болған оң жақты несепағардың нейробұлшықетті дисплазиясы, уретерогидронефроз сатысы. Екіншілік пиелонефрит, ремиссия кезеңі.

Жауап: 

                                  Сәлеметсіз бе, Құрметті Руслан Оразбаевич!

 

         Сіздің жазған хатыңызды мұқият қарап, төмендегіні хабарлаймыз.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, мүгедектікті белгілеу медициналық ұйымның дәрігерлік-консультациялық комиссиясының (бұдан әрі – ДКК) берген 088/у нысанды жолдамасы негізінде медициналық-әлеуметтік сараптама          (бұдан әрі – МӘС) жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

Медициналық ұйымдар ауруға, жарақат зардаптарына немесе кемістікке байланысты организм функцияларының тұрақты бұзылуын растайтын диагностикалық, емдеу және оңалту іс-шараларын жүргізгеннен кейін, адамдарды, диагнозы белгіленген сәттен бастап кемінде төрт айдан кейін МӘС-ке жібереді.

Сонымен қатар, пациенттерді МӘС-ға уақтылы және негізді жіберу және пациенттерді МӘС-ға жіберу кезінде медициналық құжаттардың мерзімі мен ресімдеу сапасын бақылау ДКК-ның негізгі міндеттері болып табылады.

Жоғарыда айтылғандарға сәйкес, МӘС-ке жолдама беру мәселесі бойынша балаңыз тіркелген емдеу мекемесінің ДКК-на немесе емдеуші дәрігерге жолығуыңыз қажет.

Мүгедектігі бойынша жәрдемақы жөнінде

Мүгедектік белгіленген кейін өтініш жасаған кезде, азаматтар мүгедектігі бойынша жәрдемақы тағайындау туралы өтінішті қажетті құжаттармен қоса тұрғылықты жері бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорацияға (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) береді. Мүгедектiгi бойынша жәрдемақы мүгедектiгi белгiленген күннен бастап, бiрақ оны тағайындауға өтiнiш берген күнге дейiн әрi кеткенде 3 айдан аспайтын мерзiм үшiн тағайындалады.

Мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақы жөнінде

«Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 28 маусымдағы Заңында мүгедек баланы (мүгедек балаларды) тәрбиелеп отырған анаға немесе әкеге, бала асырап алушыға, қорғаншыға (қамқоршыға) тағайындалатын және төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы (бұдан әрі – мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақы) ақшалай төлемдер түрінде қарастырылған.

Мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақы өтініш жасалған күннен бастап баланың мүгедектігінің барлық кезеңіне тағайындалады.

Аталған жәрдемақыларды алуға құқығы бар адамдар өтінішке қоса сәйкестендіру үшін – жеке басты куәландыратын құжатты, тұрғылықты тұратын жері бойынша тіркелгенін растайтын құжатты және уәкілетті ұйымдағы банк шотының нөмірі туралы мәліметті Мемлекеттік корпорацияға ұсынады.

Әлеуметтік көмек көрсету жөнінде

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімдіктері халықтың әлеуметтік жағынан дәрменсіз топтарына әлеуметтік көмек көрсетуді үйлестiредi.

Осыған орай, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 қаулысына сәйкес жергілікті атқарушы органдар жергілікті өкілетті органдар бекіткен үлгілік қағидалар негiзiнде әлеуметтік көмек көрсету, оның мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын әзірлейді.

Аталған Үлгілік қағидаларға сәйкес әлеуметтік көмек мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына өмірлік қиын жағдайға тап болғанда ақшалай немесе заттай нысанда көрсетіледі.

Сондықтан, әлеуметтік көмек мәселелері туралы сұрақтарыңыз жөнінде толық ақпарат алу үшін тұрғылықты жеріңіз бойынша әкімшілікке хабарласуыңызды сұраймыз.

 

Сұрақтың нөмірі: 352295
16 қазан, 2018 - 17:37 өзгертілді
Сұрақ тақырыбы: 

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2017 жылғы 17 шілдедегі № 209 бұйрығына дейін (Мемлекеттік мәдениет ұйымдары басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы)қандай бұйрық болды? Нақтырақ 2017 жылы 4 - мамыр күні қандай лауазымдық нұсқаулық қолданыста болды.

Жауап: 

Қазыргі кезде Қазақстан Республикасы  Мәдениет  және  спорт министрінің 2017 жылғы 17 шілдедегі № 209 бұйрығымен  (Әділет минінде № 15495 болып тіркелген) бекітілген Мемлекеттік мәдениет ұйымдары басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары қолданыста.

Бұған дейін Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2007 жылғы 21 ақпандағы № 40 бұйрығымен бекітілген Мәдениет ұжымдарының қызметкерлерінің үлгілік біліктілік сипаттамалары қолданыста болған.

Мәдениет саласының уәкілетті мемлекеттік органы болып  Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі саналады.

Сондықтан, 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 60-бабының 3-тармағына сәйкес қосымша түсініктеме алу үшін мәдениет саласының уәкілетті мемлекеттік органына жүгінуіңізді ұсынамыз.

Саламатсыздар ма! Мен Әбдішәкір Икрамхан Өмірзақұлы 1981 жылы туылғанмын. Шымкент қаласының тұрғынымын. 2011 жылдан бері науқасыма байланысты 2-топ мүгедегімін. Жыл сайын қайта сараптамадан өтудемін. Қабылдап жүрген ем шара әрекеттерден тиісті нәтиже жоқ. Келесі қайта сараптамадан өту мерзімі 2018 жылғы қазан айына жоспарланған. осынған байланысты менің қазан айында болатын қайта сараптамадан өту кезінде  мүгедектікке мерзімсіз уақытқа шығаруға мүмкіншілік бар ма? 

Жауап: 

Құрметті Икрамхан Өмірзақұлы!

 

 

        Сіздің хатыңызды мұқият қарап, төмендегіні хабарлаймыз.

        Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, қайта куәландыру мерзімінсіз мүгедектік:

1) қалпына келмейтін анатомиялық кемістіктер тізбесіне сәйкес;

2) организм функцияларының тұрақты, қалпына келмейтін өзгерістері мен бұзылулары болған, жүргізілген оңалту іс-шаралары тиімсіз, мүгедектік тобы тұрақты болған кезде және бірінші топтағы мүгедекті кемінде төрт жыл, екінші топтағы мүгедекті кемінде бес жыл, үшінші топтағы мүгедекті кемінде алты жыл динамикалық қадағалаған кезде белгіленеді.

        Мүгедектердің орталықтандырылған дерекқорының мәліметі бойынша Сізге 2011 – 2012 жылдар аралығында үшінші топ, 2012-2018 жылдар аралығында екінші топ мүгедектігі белгіленген.

        Жоғарыда айтылғандарға сәйкес, екінші топ мүгедектігін қайта куәландыру мерзімінсіз белгілеу мәселесі кезекті куәландыру барысында қолданыстағы заңнамаға сәйкес қарастырылады.

 

Сұрақтың нөмірі: 351940
5 қазан, 2018 - 09:39 өзгертілді

Бізде бір мұғалім 1 ставка завуч 9 сағат мұғалім болып жұмыс жасайды. Ақпан-мамыр аралығында мұғалім декретке кетуіне байланысты оның 6 сағат жүктемесі уақытша берілді. Енді соған 6 сағатына өрлеу 30 % деңгейлігі төленема? Өрлеуі 30% өзінің 9 сағатына төленіп отыр.

Жауап: 

Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлеріне жалақыны есептеу «Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне жалақы есептеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 29 қаңтардағы № 40 бұйрығымен реттеледі (бұдан әрі-Қағидалар), оған сәйкес ауырып қалған немесе басқа себептермен екі айдан аспайтындай уақыт ішінде жұмыста уақытша болмаған мұғалімдердің (оқытушылардың) міндеттерін орындау тәртібімен орындалған жұмыс сағаттары үшін ұйымдарда педагогикалық қызметкерлерге сағаттық төлем жүргізіледі.

Сонымен бірге, Қағидаларға сәйкес егер жұмыста уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін орындау қатарынан екі айдан асқан болса, педагогикалық қызметкерге еңбекақы оның орнын алмастырған күннен бастап жалпы тәртіп бойынша нақты педагогикалық жүктеменің барлық сағаттары үшін төленеді, яғни педагогикалық қызметкерлердің айлық жалақысы тарифтік ставканы (лауазымдық жалақыны) олардың апталық нақты жүктемесіне көбейту және шыққан нәтижені белгіленген нормативтік апталық оқу жүктемесіне бөлу жолымен белгіленеді.

Аталған бұйрықтың әзірлеушісі және білім саласында уәкілетті орган ҚР Білім және ғылым министрлігі екенін есекере отырып, нақты ақпарат алу үшін аталған мемлекеттік органға жүгінуіңізді ұсынамыз.

 

 

Мен 2017 жылы Қазақстанға Қытайдан келген оралманмын. 2018 жылдың ақпан айында Үржар ауылына тұрақты мекен-жайға тіркелдім. 2018 жылдың қыркүйек айында оралмандарды қабылдаудың өңірлік квотасына еніп, тұрақты мекен жайым бойынша Жұмыспен қамту орталығына барып, Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша көшуге және үйді жалдауға субсидия алуға өтініш білдірім.

Жауап: 

Саламатсыз  ба,  Кәмила!

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 919 қаулысымен бекітілген, "Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасының үшінші бағытының (Еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру) іске асырылу тетігі  «Жұмыс күшінің ұтқырлығын  арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидалары» (бұдан әрі – Қағидалар) арқылы жүзеге асады және реттеледі.

            Осы  Қағидалардың  42-тармағының 2-абзацына сәйкес, көшуге субсидиялар, тұрғын үй жалдау (жалға алу) және коммуналдық қызметтер бойынша шығыстарды өтеуге субсидиялар қабылдау өңірінде тұрақты тіркелген сәттен бастап алты айдан кешіктірмей өтініш берген жағдайда беріледі.

            Егер субсидия алуға өтінішті көрсетілген мерзімнен кешіктіріп тапсыратын болса,  оны қарастыру Қағидаларға қарсы келетінін қосымша хабарлаймыз.

Сұрақтың нөмірі: 351752
21 қыркүйек, 2018 - 20:42 өзгертілді
Сұрақ тақырыбы: 

мен педколледжді «Балаларға 10 жасқа дейін білім беру» мамандығы бойынша бітірдім яғни «мектепке дейінгі балалар мекемесінің тәрбиешісі, мектепке дейінгі топ, бастауыш сынып мұғалімі» деген біліктілік берілді. енді келесі менің жоғарғы білімім Зұлқарнай Алдамжар атындағы әлеуметтік-техникалық университетінде  «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша бакалавр академиялық дәрежесі берілді деген жогарғы оқу орның тамамдадым. қазіргі танда мен мектеп ішіндегі толық күнді шағын орта тобында тәрбиеші болып жұмыс істеймін.

Жауап: 

Қазіргі кезде Білім және ғылым саласындағы азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 123 (Әділет минінде № 13181 болып тіркелген) және де Бiлiм ұйымдары мен ғылыми ұйымдардың қызметкерлерiне мамандық бойынша жұмыс стажын есептеу ережесi Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2010 жылғы 14 маусымдағы № 302 (Әділет минінде № 13181 болып тіркелген) бұйрықтарымен реттеледі.

Осыған байланысты, жалақы төлеу мәселесі бойынша өзіңіз жұмыс жасайтын ұжымның біліктілік комиссиясына негіздеме құжаттарды (білім жөніндегі дипломның, бұйрықтың көшірмелерін және т.б.) ұсына отырып жүгінуіңізге болады.

Шешімді ұжымның біліктілік комиссиясы қабылдайды.

Сондай-ақ, 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 60-бабының 3-тармағына сәйкес Министрлік қосымша түсініктеме алу үшін білім саласының уәкілетті мемлекеттік органы – ҚР Білім және ғылым министрлігіне жүгінуіңізді ұсынады.

 

 

 

 

 

 

 «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы (Әділет министрлігінде 5750 болып тіркелген) (бұдан әрі – Сипаттама) қолданыста.

Осы Сипаттамаға сәйкес «мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымының тәрбиешісі» лауазымына біліктілікке қойылатын талаптар қарастырылған.

 

 

 

 

 

Олар:

жоғары педагогикалық немесе техникалық және кәсіптік педагогикалық білім.

Тиісті санатты алу үшін міндеттерді анықтау арқылы біліктілікке қойылатын талаптар:

біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ маман: жоғары педагогикалық білім;

біліктілігі орта деңгейдегі санаты жоқ маман: техникалық және кәсіптік педагогикалық білім;

біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты маман:

мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымының тәрбиешісіне қойылатын талаптарға жауап беруі, осы лауазымдағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл болуы тиіс;

біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты маман:

біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты маманға қойылатын талаптарға жауап беруі, сонымен қатар мектеп жасына дейінгі балалардың дамуындағы диагностикалық құралдарды меңгеруі, пәндік-дамытушылық ортаны құруға қатысуы тиіс.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл болуы тиіс;

біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты маман:

біліктілігі жоғары деңгейдегі тәрбиешіге қойылатын талаптарға жауап беруі, сонымен қатар мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқытуда қолданылатын қазіргі заманғы әдістерді ізденуі, мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс істеуде жеке өзіндік әдістерді болуы тиіс.

Біліктілікке қойылатын талаптар: біліктілігі бірінші деңгейдегі тәрбиешіге қойылатын талаптарға жауап беруі, жоғары педагогикалық немесе техникалық кәсіптік білімі және жұмыс өтілі кемінде 5 жыл болуы тиіс.

Біліктілігі орта деңгейдегі екінші санатты маман:

мектепке дейінгі ұйымның тәрбиешісіне қойылатын жалпы талаптарға жауап беру тиіс.

Біліктілікке қойылатын талаптар: кәсіптік техникалық педагогикалық білім және мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісі лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл болуы тиіс.

Біліктілігі орта деңгейдегі бірінші санатты маман:

Біліктілігі орта деңгейдегі екінші санатты тәрбиешіге қойылатын жалпы талаптарға жауап беруі, сонымен қатар: мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқытудың қазіргі заманғы әдістерін, балалардың дамуындағы диагностика элементтерін меңгеруі, пәндік-дамытушылық ортаны құруға қатысуы тиіс.

Біліктілікке қойылатын талаптар: кәсіптік техникалық педагогикалық білім және тәрбиеші лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.

Біліктілігі орта деңгейдегі жоғары санатты маман:

Біліктілігі орта деңгейдегі бірінші санатты тәрбиешіге қойылатын жалпы талаптарға жауап беру, сонымен қатар: мектеп жасына дейінгі балаларға білім беру мен тәрбиелеуде заманауи әдістерді және инновациялық технологияларды қолдану мақсатындағы ізденістерді жүзеге асыру тиіс.

Біліктілікке қойылатын талаптар: кәсіптік техникалық педагогикалық білім және тәрбиеші лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 5 жылдан кем болмауы тиіс.

Сұрақтың нөмірі: 351615
1 желтоқсан, 2011 - 07:42 өзгертілді
Сұрақ тақырыбы: 

1) Халықты жұмыспен қамту орталығы жұмыссыздар есебінде тұрған жұмыссыздарды тұрақты жұмысқа мамандығы бойынша жұмыс берушілерден түскен бос жұмыс орындарына жіберген кезде орталықтың маманы бос жұмыс орнының талабына сәйкес келетін бірнеше адамды жұмысқа жолдауы қажет пе әлде бір ғана адамды жолдауы керек пе?

Жауап: 

1) Халықты жұмыспен қамту орталығы жұмыссыздар есебінде тұрған жұмыссыздарды тұрақты жұмысқа мамандығы бойынша жұмыс берушілерден түскен бос жұмыс орындарына жіберген кезде орталықтың маманы бос жұмыс орнының талабына сәйкес келетін бірнеше адамды жұмысқа жолдауы қажет пе әлде бір ғана адамды жолдауы керек пе?

 

«Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңның 28 бабына сәйкес жұмыс беруші бос жұмыс орындарының (бос лауазымдардың) бар екендігі туралы мәліметтерді еңбек жағдайлары мен төлемақысын көрсете отырып, олар пайда болған күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде халықты жұмыспен қамту орталығына жазбаша түрде немесе "Еңбек биржасы" мемлекеттік интернет-ресурсы арқылы жiберуге міндетті. Бұл ретте, халықты жұмыспен қамту орталығы жұмыс берушіге ұсынып отырған бос жұмыс орындарына бірнеше адамды жолдауына болады. Ал жұмыс беруші жұмысқа орналасуға ниетті азаматты әңгімелесу барысында оны жұмысқа қабылдау не болмаса бас тартуға құқылы.

 

 2) Азаматтық қызметші болып табылатын конкурстық  (мысалы: мектеп мұғалімдері,) негізде орналасатын бос жұмыс орындарына орталықтың жолдамасы қажет пе? Сонымен қатар орталықтық жолдамасын беруге негіз қайдан алуға болады.

Конкурстық негізде ұйымдастырылатын бос жұмыс орындарына арнайы біліктілік талаптары белгіленеді және конкурстық комиссия арқылы үміткерлер анықталады. Осыған орай, конкурсқа қатысатын жұмыссыз азаматқа орталықтың жолдамасын беру қажеттілігі жоқ. 

Сұрақтың нөмірі: 351610
27 қыркүйек, 2018 - 14:48 өзгертілді

Мен Жаңабекұлы Әділет 2018 жылдың қаңтар айының 17 күні мемлекеттік мекемеге жұмысқа орналастым. Қазіргі таңда жұмыс атқарған уақытым 8 айды құрап отыр. Осы жұмыс атқарған кезеңіме ағымдағы жылы еңбек демалысына шығуыма болады ма?

Жауап: 

ҚР Еңбек кодексінің 92-бабына сәйкес жұмыскерге жұмыс істеген бірінші және келесі жылдары үшін жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы тараптардың келісімі бойынша жұмыс жылының кез келген уақытында беріледі.
Осыған орай, жұмыскерлерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы тараптардың келісімі бойынша жұмыс жылының кез келген уақытында толық көлемде не нақты жұмыс істеген жұмыс уақыты үшін берілуі мүмкін.

Сұрақтың нөмірі: 351580
8 қыркүйек, 2018 - 13:52 өзгертілді

Беттер

«Еңбек жолы» Республикалық конкурсы
Әлеуметтік қорғау жүйелеріндегі үздік қызметкерге дауыс бер
ҚР тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері
«ӨРЛЕУ» жобасы
Қазақстанда іске асырылып жатқан үздік әлеуметтік жобалар
Еңбек дағдыларын дамыту және жұмыс орындарын ынталаңдыру
Жаңа ұлттық қызметтер жіктеуіші