You are here

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай
кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі
іс-шаралар жоспары

Р/с

Атауы

Өлш
ем бір
лігі

Аяқтау
нысаны

Орындау мерзімі

Орындау
ға жауапты
лар

Оның ішінде жылдар бойынша

Қар
жы
лан
дыру
көз
дері

Бюд
жет
тік бағ
дар
лама
ның коды

2017

2018

2019

2020

2021

Бар
лы
ғы

Мақсат. Халықтың нәтижелі жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және азаматтарды кәсіпкерлікке тарту 

Жұмыссыздық деңгейі

%

 

 

ДСӘДМ, ҰЭМ, БҒМ, АШМ

4,9

4,9

4,8

4,8

4,8

 

 

*

2

Жұмыс күшінің құрамындағы негізгі, орта, жалпы және бастауыш білімі бар еңбек ресурстарының үлесі

%

 

 

ДСӘДМ, ҰЭМ, БҒМ, АШМ

  25

  24

23

22

20

 

 

*

3

Өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың құрамындағы нәтижесіз жұмыспен қамтылғандардың үлесі

%

 

 

ДСӘДМ, ҰЭМ, БҒМ, АШМ

  15

   14

13

12

10

 

 

 

4

Белсенді жұмыс істейтін ШОБ субъектілерінің өсімі

%

 

 

ҰЭМ, ДСӘДМ, БҒМ, АШМ

3

5

7

9

10

 

 

 

Бірінші бағыт. Бағдарламаға қатысушыларды техникалық және кәсіптік біліммен және қысқа мерзімді кәсіптік оқумен қамтамасыз ету 

1-міндет. Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлау

 

Нәтижелер көрсеткіштері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

Техникалық және кәсіптік біліммен қамтылған адамдардың саны

мың адам

 

 

БҒМ, ЖАО

21,3

41

61

65

70

 

 

 

Іс-шаралар

1.

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлау және қысқа мерзімді кәсіптік оқу қағидаларын қабылдау

 

БҒМ бұйрығы

2017 жылғы қаңтар

БҒМ, ДСӘДМ, ҰКП, ЖАО

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

2.

Білім беру ұйымдарының, мамандықтардың тізбесін және оқу орындары бойынша орындарды бөлуді бекіту

 

өңірлік комис
сиялар
дың
шешімдері

2017 жылғы ақпан

ЖАО, ӨКП

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

3.

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауға үміткерлердің тізімін қалыптастыру бойынша мобильді топтар құру

 

аудандық (қалалық)
комис
сиялардың шешімдері

2017 жылғы ақпан

ЖАО, ӨКП

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

4.

Мобильдік топтардың оқу орындарын және мамандықтарды көрсете отырып, үміткерлердің тізімін жасауы

 

тізім

2017 жылғы маусым

ЖАО

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

5.

Қалыптастырылған тізімдерді аудандық (қалалық) комиссияның қарауына және бекітуіне ұсыну

 

аудандық (қалалық)
комис
сиялардың шешімдері

Жыл сайын 25 тамызға дейін

ЖАО

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

6.

Оқу бағдарламаларын және оқу жоспарларын бекіту

 

оқу
жоспарлары және бағдарла
малары

2017 жылғы наурыз

Білім беру ұйымдары

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

7.

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлау туралы оқу орындарымен шарттар жасау

 

шарттар

2017 жылғы тамыз

ЖАО

 

 

 

 

 

 

жергілікті бюджет

 

2-міндет. Жұмысшы кадрларды еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер және дағдылар бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқыту

 

Нәтижелер көрсеткіштері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

Қысқа мерзімді кәсіптік оқумен қамтылған азаматтардың саны

мың адам

 

 

БҒМ, ЖАО

26

36

46

50

56

 

 

 

Іс-шаралар

1.

Кадрларды даярлаудың дуальді моделінің элементтерімен қысқа мерзімді кәсіптік оқыту үшін оқу бағдарламасын әзірлеу

 

оқу бағдарла
малары

2017 жылғы наурыз

Білім беру ұйымдары, ЖАО, ӨКП, жұмыс берушілер

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

2.

Цифрлық сауаттылық дағдыларына, ағылшын тіліне және кәсіпкерлік негіздеріне оқыту бойынша оқу бағдарламаларын әзірлеу

 

оқу бағдарла
малары

2017 жылғы наурыз

Білім беру ұйымдары

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

3.

Қысқа мерзімді кәсіптік оқуды өткізу үшін ұйымдар тізбесін бекіту

 

өңірлік
комис
сиялардың шешімдері

2017 жылғы ақпан

ЖАО, ҰКП, ӨКП

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

4.

Үміткерлердің тізімдерін қалыптастыру және аудандық (қалалық) комиссияға жіберу

 

тізімдер

келу ретіне қарай

ЖАО

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

5.

Қысқа мерзімді кәсіптік оқуға үміткерлердің тізімдерін бекіту

 

аудандық
комис
сиялардың шешімдері

құрылу ретіне қарай

ЖАО

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

6.

Пилоттық мобильді оқу орталықтарын ұйымдастыру және іске қосу

 

ДСӘДМ-ге ақпарат

2017 жылғы мамыр

ҰКП, ЖАО, БҒМ, ДСӘДМ

 

 

 

 

 

 

жергілікті бюджет

 

7.

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлау және қысқа мерзімді кәсіптік оқу бойынша оқытылатын Бағдарламаға қатысушыларға мониторинг жүргізу

 

БҒМ-ге
есеп

ай сайын

ЖАО

 

 

 

 

 

 

жергілікті бюджет

 

8.

Бағдарламаның бірінші бағытының іске асырылу барысы туралы ақпарат ұсыну

 

ДСӘДМ-ге
есеп

әр айдың 5-іне қарай

БҒМ

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

Екінші бағыт. Жаппай кәсіпкерлікті дамыту

1-міндет. «Бастау Бизнес» жобасы бойынша Бағдарламаға қатысушыларды кәсіпкерлік негіздеріне оқыту

 

Нәтижелер көрсеткіштері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

Кәсіпкерлік негіздеріне оқуды аяқтаған адамдардың саны

мың адам

 

 

ҰКП, ЖАО

15

30

35

40

45

 

 

 

2)

Бизнесін ашқан қатысушылардың үлесі

%

 

 

ҰКП, ЖАО

20

22

23

24

25

 

 

 

Іс-шаралар

1.

«Бастау Бизнес» кәсіпкерлік негіздеріне оқыту қағидаларын қабылдау

 

ҰЭМ бұйрығы

2017 жылғы қаңтар

ҰЭМ, ДСӘДМ, ҰКП

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

2.

Өткізу мерзімін және орнын көрсете отырып, оқыту графигін жасау

 

«Бастау
Бизнес»
жобасы бойынша
оқыту
графигі

2017 жылғы ақпан

ҰКП, ҰЭМ, ДСӘДМ, ЖАО

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

3.

Үміткерлерді тестілеуді өткізу, оқушылар тобын қалыптастыру

 

ЖАО-ға ақпарат

2017 жылғы наурыздан бастап

ҰКП

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

4.

«Бастау Бизнес» жобасын қаржыландыруға шарт жасау

 

қызмет көрсетуге арналған
шарт

2017 жылғы наурыздан бастап

ҰЭМ, ҰКП

 

 

 

 

 

 

республик
алық
бюджет

 

5.

Оқуға жіберілген, оқуды аяқтаған, жеке ісін ашқан, микрокредит алған адамдардың саны туралы ақпарат ұсыну

 

ЖАО-ға
есеп

әр айдың 2-ісіне қарай

ӨКП

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

2-міндет. Ауылда және қалада кәсіпкерлік негіздерін қаржыландыру

 

Нәтижелер көрсеткіштері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

Ауылда берілген микрокредиттердің саны

бірлік

 

 

АШМ, ЖАО

3300

3500

3500

3700

3900

 

 

 

2)

Қалада берілген микрокредиттердің саны

бірлік

 

 

ҰЭМ, ЖАО; «Даму» КДҚ» АҚ

2500

2500

3750

3750

3750

 

 

 

Іс-шаралар

1.

Қалаларда кредит/микрокредит беру қағидаларын қабылдау

 

ҰЭМ бұйрығы

2017 жылғы қаңтар

ҰЭМ, «Даму» ҚДҚ» АҚ

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

2.

Ауылда және шағын қалаларда кредит/микрокредит беру қағидаларын қабылдау

 

АШМ бұйрығы

2017 жылғы қаңтар

АШМ, «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

3.

Қалаларда микрокредит беру бойынша кепілдендіру қағидаларын қабылдау

 

ҰЭМ бұйрығы

2017 жылғы қаңтар

ҰЭМ, «Даму» ҚДҚ» АҚ

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

4.

Ауылдық жерде және шағын қалаларда микрокредит бойынша кепілдендіру қағидаларын қабылдау

 

АШМ бұйрығы

2017 жылғы қаңтар 

АШМ, «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

5.

Микроқаржы ұйымдарының операциялық шығындарын субсидиялау қағидаларын қабылдау

 

АШМ бұйрығы

2017 жылғы қаңтар 

АШМ, «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

6.

Аудандарды және елді мекендерді мамандандырудың өңірлік картасын әзірлеу

 

Өңірлік
карталар

Жыл сайын 20 ақпанға дейін

ЖАО, АШМ, ӨКП

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

7.

Бағдарламаға қатысушыларға микрокредит ұсыну

 

микро
кредит беру шарттары

тұрақты

МҚҰ, КС, ЕДБ, «АШҚҚҚ» АҚ

 

 

 

 

 

 

республи
калық және жергілікті бюджеттер

 

8.

Берілген микрокредиттер бойынша есеп ұсыну

 

ЖАО-ға
есеп

әр айдың 3-іне дейін

МҚҰ, КС, ЕДБ, «АШҚҚҚ» АҚ

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

 Үшінші бағыт. Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және еңбек ресурстарының ұтқырлығы арқылы еңбек нарығын дамыту  

1-міндет. Жұмыссыздар мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды жұмыспен қамтамасыз етуге жәрдемдесу

 

Нәтижелер көрсеткіштері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

Бағдарламаға қатысу мәселесі жөнінде жұмыспен қамту орталықтарына жүгінгендер қатарындағы тұрақты жұмысқа орналасқандардың үлесі

%

   

ДСӘДМ, ЖАО

75

78

83

87

90

 

 

 

2)

Бағдарламаға қатысу мәселесі жөнінде жүгінгендердің қатарындағы оған қатысушылардың құрамына енгізілген әйелдердің үлесі

%

 

 

ДСӘДМ, ЖАО

45

45

45

46

48

 

 

 

3)

Бағдарламаға қатысу мәселесі жөнінде жұмыспен қамту орталықтарына жүгінгендер қатарындағы тұрақты жұмысқа орналасқан 29 жасқа дейінгі жастардың үлесі

%

 

 

ДСӘДМ, ЖАО

60

65

68

70

75

 

 

 

4)

Жастар практикасына қатысушылардың саны

мың адам

 

 

ДСӘДМ, ЖАО

12,7

13,2

13,6

13,8

14,0

 

 

 

5)

Әлеуметтік жұмыс орындары бойынша адамдардың саны

мың адам

 

 

ДСӘДМ, ЖАО

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

 

 

 

6)

Жұмысқа орналастырылғандардың саны

мың адам

 

 

ДСӘДМ, ЖАО

60

75

90

130

150

 

 

 

Іс - шаралар

1.

Мыналарды:

- әлеуметтік жұмыс орындарын,

- жастар практикасын,

- қоғамдық жұмыстарды,

- жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныстандыруды,

- әлеуметтік кәсіптік бағдарлау өткізуді

ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу

 

ДСӘДМ бұйрығы

2017 жылғы қаңтар

ДСӘДМ, ЖАО

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

2.

Әлеуметтік кәсіптік бағдарлау бойынша іс-шаралар өткізу

 

ДСӘДМ-ге ақпарат

ай сайын

ЖАО, ӨКП,

ЖЖА

 

 

 

 

 

 

жергілікті бюджет

 

3.

Әлеуметтік жұмыс орындарын ұйымдастыруға сұраныс пен ұсынысты қалыптастыру

 

ДСӘДМ-ге ақпарат

қаңтар, жыл сайын

ЖАО

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

4.

Әлеуметтік жұмыс орындарын құратын ұйымдардың тізбесін бекіту

 

ЖАО
шешімдері

ақпан, жыл сайын

ЖАО

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

5.

Жұмыс берушілермен әлеуметтік жұмыс орындарын ұйымдастыруға және қаржыландыруға шарттар жасау

 

шарттар

ақпан, жыл сайын

ЖАО

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

6.

Әлеуметтік жұмыс орындарын құру

 

ДСӘДМ-ге
есеп

ай сайын

 ЖАО

 

 

 

 

 

 

республи
калық
бюджет

 

7.

Жастар практикасын ұйымдастыруға сұраныс пен ұсынысты қалыптастыру

 

ДСӘДМ-ге ақпарат

қаңтар, жыл сайын

ЖАО

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

8.

Жастар практикасын ұсынатын ұйымдардың тізбесін бекіту

 

ЖАО
шешімі

қаңтар, жыл сайын

ЖАО

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

9.

Жұмыс берушілермен жастар практикасын ұйымдастыруға және қаржыландыруға шарттар жасау

 

шарттар

ақпан, жыл сайын

ЖАО

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

10.

Жастар практикасын ұйымдастыру

 

ДСӘДМ-ге ақпарат

ай сайын

ЖАО

 

 

 

 

 

 

республи
калық
бюджет

 

11.

Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру

 

ДСӘДМ-ге ақпарат

ай сайын

ЖАО

 

 

 

 

 

 

жергілікті бюджет

 

2-міндет. Еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру

 

Нәтижелер көрсеткіштері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

Еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру шеңберінде әлеуметтік қолдау шараларымен қамтылған оралмандар мен қоныс аударушылар отбасыларының саны 

мың адам

ДСӘДМ-ге ақпарат

 

ЖАО

2,7

2,7

2,7

3

3,2

 

 

 

2)

Еңбекке қабілетті қоныс аударушылар қатарынан жұмысқа орналасқандардың үлесі

%

 

 

ДСӘДМ, ЖАО

90

92

94

95

96

 

 

 

Іс - шаралар

1.

Жұмыс берушілердің еңбек ресурстарына қажеттілігі, кәсіптер бөлінісінде  қосымша еңбек ресурстарын  тарту қажеттілігі туралы ақпарат ұсыну 

 

 

ДСӘДМ-ге ақпарат

қажеттіне қарай

ЖАО

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

2.

Шығу өңірлерінен қосымша еңбек ресурстары тартылатын   кәсіптердің тізбесін бекіту

 

өңірлік комис
сиялар
дың шешімдері

қажеттіне қарай

ЖАО

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

3.

Қоныс аударушылармен және/немесе оралмандармен жеке әлеуметтік келісімшарттар жасау

 

 

ДСӘДМ-ге есеп

ай сайын

 

ЖАО

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

4.

Еңбек ресурстарының ұтқырлығы бойынша шараларды  ұйымдастыру және іске асыру

 

ДСӘДМ-ге есеп

ай сайын

ЖАО

 

 

 

 

 

 

республи
калық
бюджет

 

3-міндет. Жұмысқа орналастыру бойынша бірыңғай алаң құру

 

Нәтижелер көрсеткіштері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

Бірыңғай цифрлық алаң арқылы жұмысқа орналасқан тіркелген ізденушілердің үлесі

%

 

 

ДСӘДМ,

«ЕРДО» АҚ

43

45

50

55

59

 

 

 

2)

Тіркелген ізденушілердің саны

мың адам

 

 

ДСӘДМ,

«ЕРДО» АҚ

50

54

61

68

75

 

 

 

3)

Тіркелген жұмыс берушілердің саны

мың адам

 

 

ДСӘДМ,

«ЕРДО» АҚ

11

14

20

26

32

 

 

 

Іс-шаралар

1.

«Еңбек биржасы» бірыңғай цифрлық алаңды құру

 

ДСӘДМ-ге ақпарат

ай сайын

 «ЕРДО» АҚ

 

 

 

 

 

 

республи
калық
бюджет

 

2.

«Еңбек нарығы» ААЖ қалыптастыру

 

ДСӘДМ-ге ақпарат

пысықтау ретіне қарай

«ЕРДО» АҚ, ЖАО

 

 

 

 

 

 

республи
калық бюджет

 

3.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім беру ұйымдарының түлектері туралы деректердің жүктелуін қамтамасыз ету

 

ДСӘДМ-ге ақпарат

ай сайын

БҒМ, «ЕРДО» АҚ

 

 

 

 

 

 

талап етілмейді

 

 

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

ДСӘДМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

БҒМ - Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

АШМ – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

ЖАО – жергілікті атқарушы органдар

ҰКП - «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы

ӨКП – өңірлік кәсіпкерлер палаталары

«ЕРДО» АҚ - «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» акционерлік қоғамы

«Даму» КДО» АҚ – «Даму» кәсіпкерлікті дамыту орталығы» акционерлік қоғамы

«Қазагро» ҰБХ» АҚ – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы

«АШҚҚҚ» АҚ – «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік қоғамы

ЕДБ – екінші деңгейдегі банктер

МҚО – микроқаржылық ұйымдар

КС – кредиттік серіктестіктер

ЖЖА – жеке жұмыспен қамту агенттіктері

Білім беру ұйымдары – оқу орындары және/немесе оқу орталығы, әскери-техникалық мектеп және оның филиалдары

 

__________________________________

 

 

ҚР тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері
Көп балалы отбасыларға жәрдемақы тағайындау туралы ақпаратты тексеру
АӘК есептеу бойынша онлайн калькулятор
Балалар еңбегінің ең жаман түрлеріне қарсы күрес
"Қауіпсіз еңбек" ақпараттық науқаны
Қазақстанда іске асырылып жатқан үздік әлеуметтік жобалар
«Еңбек жолы» Республикалық конкурсы
Еңбек дағдыларын дамыту және жұмыс орындарын ынталаңдыру
Жаңа ұлттық қызметтер жіктеуіші