You are here

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің қызметкерлері телефондарының тізімі

Басшылық Лауазымы телефон эл.адрес
Нурымбетов Биржан Бидайбекулы Министр 74-28-51 b.nurymbetov@enbek.gov.kz
Курмангалиева Аида Даденовна Жауапты хатшы 74-28-69 a.kurmangalieva@enbek.gov.kz
  Бірінші Вице-министр 74-28-99  
Аукенов Ерлан Муратович Вице-министр 74-28-63 e.aukenov@enbek.gov.kz
Мукушев Нариман Нурланович Вице-министр 74-28-75 n.mukushev@enbek.gov.kz
Сарбасов Акмади Адилович Вице-министр 74-28-45  a.sarbasov@enbek.gov.kz
  Хатшылық    
Амиралиева Мейрамкуль Мараткызы Министрдің қабылдау бөлмесі 74-28-51 m.amiralieva@enbek.gov.kz
Султанов Мадияр Миратович Министрдің көмекшісі  74-28-54 b.nurymbetov@enbek.gov.kz
Сагимбаева Зарина Нурлыбековна А.Д. Құрманғалиеваның қабылдау бөлмесі 74-28-69         z.sagimbaeva@enbek.gov.kz
Бегалы Ұлбосын Қуатбекқызы қабылдау бөлмесі 74-28-99 u.begaly@enbek.gov.kz
  көмекшісі 74-30-05  
Жуманова Карагозайым Бекайдаркызы Е.М.Әукеновтың қабылдау бөлмесі 74-28-63 k.zhumanova@enbek.gov.kz
Нурмаганбетов Арман Сейпилович Е.М.Әукеновтың көмекшісі 74-28-30 e.aukenov@enbek.gov.kz
Джарылгасынова  Дальмира Дауренқызы Н.Н. Мукушевтің қабылдау бөлмесі 74-28-75              n.mukushev@enbek.gov.kz
Сапар Азамат Мұқанұлы Н.Н. Мукушевтің көмекшісі 74-28-44    n.mukushev@enbek.gov.kzaza.saparov@gmail.com
Мұстахит Жұмабике Сәлімқызы Сарбасовтың А.А. қабылдау бөлмесі 74-28-45 a.sarbasov@enbek.gov.kz
Капаев Даулет Асанулы А.А.Сарбасовтың көмекшісі 75-07-14 d.kapaev@enbek.gov.kz
Ильяс Абзал Камалұлы Баспасөз қызметкері 74-34-53 press_mtszn@mail.ru
Бижанова Анара Алпысбаевна Баспасөз қызметкері 74-35-00 press_mtszn@mail.ru
Кононец  Александр Викторович Баспасөз қызметкері 74-28-55 press_mtszn@mail.ru
Жангазина Жанар  Баспасөз қызметкері 74-36-08 press_mtszn@mail.ru
  Баспасөз қызметкері 74-35-00 press_mtszn@mail.ru
Бержиков Ербол Еренгаевич Кеңесші 74-29-76 e.berzhikov@enbek.gov.kz
Усенова Гульжахан Нурасыловна Әдеп жөніндегі уәкіл 74-35-75 g.usenova@enbek.gov.kz
  Мемлекеттік құпияларды қорғау және жұмылдыру жұмыстары басқармасы    
Нурмухамбетова Гульшатай Арстанбековна Басқарма басшысы 74-34-18      
Жакабаев Багдат Багитжанович Бас сарапшы 74-34-18    
  Ішкі аудит департаменті    
Мурзиев Бауыржан Іңірғалиұлы Департамент директоры  74-29-28    b.murziev@enbek.gov.kz
Биканова Мольдир Жарасовна Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-36-32 m.bikanova@enbek.gov.kz
  Ішкі аудит басқармасы    
Сеилханов Нуркен Шарапиулы Басқарма басшысы 74-36-32 n.seilkhanov@enbek.gov.kz
Нукушева Мадина Саматовна Бас сарапшы 74-36-42 m.nukusheva@enbek.gov.kz
Аскаров Жақсылық Ғалымұлы Бас сарапшы 74-36-42 zh.askarov@enbek.gov.kz
Абдрахманова Айгерим Сергеевна Бас сарапшы 74-36-42 a.abdrakhmanova@enbek.gov.kz
  Еңбек және әлеуметтік әріптестік департаменті    
Азмуханов Канат Кадыржанович Департамент директоры 74-28-52 k.azmukhanov@enbek.gov.kz
Копенова Баян Калдибековна Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-35-29 b.kopenova@enbek.gov.kz
  Еңбек басқармасы    
Алиакбарқызы Қымбат Басқарма басшысы 74-35-26 k.aliakbarkyzy@enbek.gov.kz
Набиев Данат Кудерович Бас сарапшы 74-35-27 d.nabiev@enbek.gov.kz
Аязбекова Әсемгул Токтасынқызы Бас сарапшы 74-35-27 a.ayazbekova@enbek.gov.kz
Шаймаханова Айганым Акылбековна Сарапшының м.а. 74-35-26 a.shaimakhanova@enbek.gov.kz
  Еңбекті нормалау  басқармасы     
Жазетова Галима Муратовна   Басқарма басшысы 74-35-22 g.zhazetova@enbek.gov.kz
Муканова Динара Базаровна Бас сарапшы 74-35-15 d.mukanova@enbek.gov.kz
Сманова Гулнар Джаппаровна Сарапшы 74-35-15 g.smanova@enbek.gov.kz
  Әлеуметтік әріптестік басқармасы    
Мугиынов Мерей Рамазанович Басқарма басшысы 74-35-11 m.mugiynov@enbek.gov.kz
Вакансия Бас сарапшы 74-35-11  
Тащегулов Жадыгер Жанахметович Сарапшы 74-35-11 zh.taschegulov@enbek.gov.kz
  Еңбекақы төлеу басқармасы    
Алтынбекова Асель Асильбековна Басқарма басшысы 74-36-11 a.altynbekova@enbek.gov.kz
Ермаханова Айнур Кашакбаевна Бас сарапшы 74-36-07 a.ermakhanova@enbek.gov.kz
Ибраева Арайлым Сериковна Сарапшы 74-36-07 a.ibraeva@enbek.gov.kz
  Ұлттық біліктілік жүйесін дамыту және  болжамдау департаменті    
Жубанова Динара Алдабергеновна Департамент директоры 74-29-73 d.zhubanova@enbek.gov.kz
Умирбаева Асем Кониртаевна Директордың орынбасары 74-96-32 a.umirbaeva@enbek.gov.kz
Вакансия Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-32-92  
  Ұлттық біліктілік жүйесін дамыту және енгізусаясаты басқармасы     
       
  Еңбек нарығын болжамдау басқармасы    
Қалимұратқызы Ұлжан Басқарма басшысы 74-32-92 u.kalimuratkyzy@enbek.gov.kz
Кенеш Индира Танирбергеновна Сарапшы 74-32-92 i.kenesh@enbek.gov.kz
  Халықты жұмыспен қамту департаменті    
Абулхатин Ерболат Махамбетович Департамент директоры 74-30-06 e.abulkhatin@enbek.gov.kz
Ибрагимов Азиз Тилапжанович Директордың орынбасары 74-95-55 a.ibragimov@enbek.gov.kz
Жолдасым Айдын Меирулы Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-33-38 a.zholdasym@enbek.gov.kz
  Еңбек нарығын дамыту басқармасы    
Каширбеков Бахыт Серикбаевич Басқарма басшысы 74-33-29 b.kashirbekov@enbek.gov.kz
Әнуарбекова Айжан Әнуарбекқызы Бас сарапшы 74-35-39 a.anuarbekova@enbek.gov.kz
  Бас сарапшы 74-35-32  
Мынбаев Исатай Бекесович Бас сарапшы 74-33-29 i.mynbaev@enbek.gov.kz
Алшынгазина Жансая Сериковна Сарапшының м.а. 74-35-39 zh.alshyngazina@enbek.gov.kz
  Жұмыспен қамтуға жәрдемдесуді қамтамасыз ету басқармасы     
Жапалбаева Айжан Муратбековна Басқарма басшысы 74-35-24 a.zhapalbaeva@enbek.gov.kz
Какимжанова Асем Темиржановна Бас сарапшы 74-35-24 a.kakimzhanova@enbek.gov.kz
Ақылбекұлы Жандарбек   Бас сарапшы 74-35-25 zh.akylbekuly@enbek.gov.kz
Берекенова Аяулым Мәутбекқызы  Бас сарапшы 74-33-38 a.berekenova@enbek.gov.kz
Джораханова Гүлнұр Әбдіәліқызы Бас сарапшы 74-35-24 g.dzhorakhanova@enbek.gov.kz
Қапан Рауан Азаматкызы   Сарапшы 74-35-25 r.kapan@enbek.gov.kz
  Әлеуметтік сақтандыру, базалық әлеуметтік және зейнетақымен қамсыздандыру саясаты департаменті    
Шегай Виктория Вильгельмовна Департамент директоры 74-29-48 v.shegai@enbek.gov.kz
Мусина Алтын Шайкеновна Директордың орынбасары 74-28-32 a.musina@enbek.gov.kz
Тойлыбаева Сабира Тойлыбаевна Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-36-06 s.toilybaeva@enbek.gov.kz
  Базалық әлеуметтік қамсыздандыру басқармасы      
Каликенова Бахыт Сейлкановна Басқарма басшысы 74-36-06 b.kalikenova@enbek.gov.kz
Алимбекова Бибинур Айтпаевна Бас сарапшы 74-32-98 bi.alimbekova@enbek.gov.kz
Кожабеков Евгений Яковлевич Бас сарапшы 74-32-57 e.kozhabekov@enbek.gov.kz
  Жинақтаушы зейнетақы жүйесі басқармасы      
Хасенова Баян Зарлыковна Басқарма басшысы 74-36-45 b.hasenova@enbek.gov.kz
Оспанова Бахыт Кенжебаевна Бас сарапшы 74-32-69 ba.ospanova@enbek.gov.kz
Талғарқызы Алуа Бас сарапшы 74-32-69 a.talgarkyzy@enbek.gov.kz
Нуржанова Жаннур Сарапшы  74-32-57 zh.nurzhanova@enbek.gov.kz
  Міндетті әлеуметтік сақтандыру басқармасы     
Тохтиев Рамиль Аркинович Басқарма басшысы 74-32-56 r.tokhtiev@enbek.gov.kz
Каиржанова Галия Галыхаировна Бас сарапшы 74-33-09 g.kairzhanova@enbek.gov.kz
Қалкөзов Бақдәулет Абдуллаұлы  Сарапшы 74-33-09 b.kalkozov@enbek.gov.kz
Сарсенбиев Айдын  маман 74-33-09 a.sarsenbiev@enbek.gov.kz
  Әлеуметтік көмек саясатын дамыту департаменті    
Вакансия Департамент директоры  74-30-03  
Вакансия Директордың орынбасары 74-33-51  
Ниязов Аскар Нурланович Директордың орынбасары 74-34-33  a.niyazov@enbek.gov.kz
Нурханова Аксезим Бакытовна Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-38-05 a.nurkhanova@enbek.gov.kz
  Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қорғау істері басқармасы    
Жусупбекова Гульзат Койшибаевна Басқарма басшысы 74-33-42 gu.zhusupbekova@enbek.gov.kz
  Бас сарапша 74-33-42  
  Атаулы әлеуметтік көмек басқармасы    
Курманкулова Асия Кадырниязовна  Басқарма басшысы 74-33-51 a.kurmankulova@enbek.gov.kz
Жәкенқызы Гүлмира Бас сарапшы 74-33-51  
Елеуова Нурсауле Урынбасаровна Бас сарапшы 74-33-51 n.eleuova@enbek.gov.kz
  Ана мен баланы қолдау басқармасы    
Жабагина Галия Мырзабековна Басқарма басшысы 74-33-23 g.zhabagina@enbek.gov.kz
Бабкенова Гульнар Темирхановна Бас сарапшы 74-33-65 g.babkenova@enbek.gov.kz
Балкыбеков Ержигит Маратулы Бас сарапшы 74-33-65 e.balkybekov@enbek.gov.kz
Мырзабаева Маржан Ерболқызы Сарапшы 74-33-65 m.myrzabaeva@enbek.gov.kz
  Әлеуметтік қызметтер саясатын дамыту департаменті    
Садвокасова Дамежан Толеубаевна Департамент директоры 74-29-59 d.sadvokasova@enbek.gov.kz
Нәси Сырым Қажымұратұлы Директордың орынбасары 74-32-74 s.nasi@enbek.gov.kz
Қабен Ақырыс Нұрлыбекқызы Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-32-20 a.kaben@enbek.gov.kz
  Арнаулы әлеуметтік қызметтерді дамыту басқармасы     
Сагитов Талгат Батырбекович Бас сарапшы 74-35-30 ta.sagitov@enbek.gov.kz
Муналбаева Райхан Жалгасбаевна Бас сарапшы 74-33-50 r.munalbaeva@enbek.gov.kz
  Бас сарапшы 74-38-21  
Айтпаева Айнагуль Сергеевна Сарапшы  74-38-21 a.aitpaeva@enbek.gov.kz
  Мүгедектігі бар адамдардың істері жөніндегі басқармасы    
Иманғали Ғазиза Әмитқызы Басқарма басшысы 74-32-31 g.imangali@enbek.gov.kz
Абишева Нурзия Назаровна Бас сарапшы 74-33-39 n.abisheva@enbek.gov.kz
Сулейменова Асем Габдолкызы Бас сарапшы 74-33-39 a.nurbekova@enbek.gov.kz
Сапаров Айдар Нұрланұлы Бас сарапшы 74-33-39 a.saparov@enbek.gov.kz
  Медициналық-әлеуметтік сараптаманы жетілдіру басқармасы    
Халденова Айгуль Тулегеновна  Басқарма басшысы 74-33-37 a.haldenova@enbek.gov.kz
Базенова Рымтай Николаевна Бас сарапшы 74-33-18 r.bazenova@enbek.gov.kz
Кемерова Айгуль Ныгметуллаевна Бас сарапшы 74-33-18 ai.kemerova@enbek.gov.kz
  Қоғаммен байланыс департаменті    
Кульшманов Канат Амангельдинович Департамент директоры 74-28-55 k.kulshmanov@enbek.gov.kz
Алшынбаева Уркен Болатовна Бас сарапшы 74-35-00 u.alshinbaeva@enbek.gov.kz
Саттыбаева Жанэль Сейтахметовна Бас сарапшы 74-36-08 zh.sattybaeva@enbek.gov.kz
  Халықаралық ынтымақтастық және интеграция департаменті     
Мустафина Салтанат Женисовна  Департамент директоры 74-36-76 s.mustafina@enbek.gov.kz
вакансия Директордың орынбасары    
  Халықаралық ынтымақтастық басқармасы    
Бекжанов Манас Нуржанович Басқарма басшысы 74-31-32 m.bekzhanov@enbek.gov.kz
Вакансия Бас сарапшы    
Сагизбаев Рустем Раукенулы Бас сарапшы 74-37-75 r.sagizbaev@enbek.gov.kz
  Еуразиялық интеграция мәселелері жөніндегі басқарма    
Джунусова Аида Сабыровна Басқарма басшысы 74-34-72 a.dzhunusova@enbek.gov.kz
Жетенова Гулім Серикқызы Бас сарапшы 74-31-44 g.zhetenova@enbek.gov.kz
  Сарапшы  74-31-44  
  Цифрландыру департаменті    
Вакансия Департамент директоры 74-28-66  
Қожамұрат Айгерім Қайратқызы Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-35-87 a.kozhamurat@enbek.gov.kz
  Цифрландыруды дамыту  және ақпараттық жүйелерді интеграциялау басқармасы    
Бөкебаев Азамат Әнуарбекұлы Басқарма басшысы 74-37-70 a.bokebaev@enbek.gov.kz
Бисенов Максат Утенбергенович Бас сарапшы 74-96-34 m.bissenov@enbek.gov.kz
Төлеужан Ернұр Әмірұлы Бас сарапшы 74-96-34 e.toleuzhan@enbek.gov.kz
Әбдіқадыр Нурила Салыбекқызы Сарапшы 74-35-87 n.abdikadyr@enbek.gov.kz
  Ақпараттық қауіпсіздік басқармасы    
вакансия Бас сарапшы 74-96-34  
  Мемлекеттік қызметтерді талдау және дамыту департаменті    
Галым Усен Аскарович Департамент директоры 75-07-23 u.galym@enbek.gov.kz
Құрмаш Құрман Берікұлы Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-37-74 k.kurmash@enbek.gov.kz
  Мемлекеттік қызметтерді мониторингілеу және талдау басқармасы    
  Басқарма басшысы 74-33-74  
Вакансия Бас сарапшы 74-37-74  
  Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру  басқармасы    
Меирбеков Мерей Маманбаевич Басқарма басшысы 74-96-35 m.meirbekov@enbek.gov.kz
Копабаев Адильхан Амангельдиевич Бас сарапшы 74-37-74 a.kopabaev@enbek.gov.kz
  Стратегиялық жоспарлау және талдау департаменті     
Омарова Светлана Бекбалташевна Департамент директоры 74-39-89 s.omarova@enbek.gov.kz
Шаймерденова Асель Уалиевна Директордың орынбасары 74-96-28 a.shaimerdenova@enbek.gov.kz
Дәулетжан Азамат Олжасұлы Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-35-90 a.dauletzhan@enbek.gov.kz
  Стратегиялық жоспарлау басқармасы    
Құндызбаев Бейбіт Смағұлұлы Басқарма басшысы 74-33-60 b.kundyzbaev@enbek.gov.kz
Елеуова Шынар Аскаровна Бас сарапшы 74-33-60 sh.eleuova@enbek.gov.kz
Сәбит Сәуле Сағитқызы Бас сарапшы 74-35-90 s.sabit@enbek.gov.kz
  Әлеуметтік-еңбек саласының қызметін мониторингілеу, талдау және үйлестіру басқармасы    
Жансаринова Нургуль Алпысбаевна Басқарма басшысы 74-96-33 n.zhansarinova@enbek.gov.kz
Кабдуллина Айнур Дидаровна Бас сарапшы 74-35-76 a.kabdullina@enbek.gov.kz
Базарбаев Берик Куралбекович Сарапшы 74-35-80 b.bazarbayev@enbek.gov.kz
Шакуалиев Султан Кенжебекович Сарапшы 74-35-80 s.shakualiev@enbek.gov.kz
  Заң қызметі департаменті    
Амиргалиев Еркинбек Рахимбаевич Департамент директоры 74-28-20 e.amirgaliev@enbek.gov.kz
Таурбаева Айнура Александровна  Директордың орынбасары 74-35-86 a.taurbaeva@enbek.gov.kz
  Құқықтық сараптама және талдау басқармасы    
Молдахметова Перизат Турсынгалиевна Басқарма басшысы 75-01-79 p.moldakhmetova@enbek.gov.kz
Бурашев Дамир Кашкимбаевич Бас сарапшы 74-32-13 d.burashev@enbek.gov.kz
Измайлова Альфина Мансуровна Бас сарапшы 74-39-77 a.izmailova@enbek.gov.kz
  Бас сарапшы 74-32-13           
  Құқықтық қамсыздандыру және наразылық-талап жұмыстары басқармасы    
Мынбаев Бахытжан Бердалиевич Басқарма басшысы 74-34-86 b.mynbaev@enbek.gov.kz
  Сарапшы     
  Қаржы департаменті     
Бокенова Айжан Темирболатовна Департамент директоры 74-29-29 a.bokenova@enbek.gov.kz
Раимбекова Маржан Мухамедрахимовна Директордың орынбасары 74-28-90 m.raimbekova@enbek.gov.kz
Алдонгарова Дамеш Ерланқызы Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-35-48        d.aldongarova@enbek.gov.kz
Сулейменова Сабина Мелисовна  статистик 74-35-97 s.suleimenova@enbek.gov.kz
  Бюджеттік бағдарламалар басқармасы    
Нугуманова Арай Жанатовна Басқарма басшысы 74-35-41   ar.nugumanova@enbek.gov.kz
Алимбаева Альфия Койшибековна Бас сарапшы 74-35-98 a.alimbaeva@enbek.gov.kz
  Бас сарапшы 74-35-97  
Ажигулова Дидара Газизовна Бас сарапшы 74-35-98 d.azhigulova@enbek.gov.kz
Өжет Айдар Нұрланұлы Бас сарапшы 74-35-98 a.ozhet@enbek.gov.kz
Сагиндыкова Дина Сериковна Сарапшы 74-35-97 d.sagindykova@enbek.gov.kz
  Бухгалтерлік есеп және жиынтық есептілік басқармасы      
 
Сулейменова Толганай Капсалямовна
Бас есепші 74-28-25 t.suleimenova@enbek.gov.kz
Байкадамова Динара Салаватовна Бас сарапшы 74-38-46 d.baikadamova@enbek.gov.kz
Какимова Меруерт Әділкәкімқызы Сарапшы 74-33-59 m.kakimova@enbek.gov.kz
  статистик 74-33-59  
  Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру басқармасы    
Турлыбекова Динара Бекболатовна  Басқарма басшысы 74-35-95 d.turlybekova@enbek.gov.kz
Нурланов Нурсултан Нурланулы Бас сарапшы 74-39-66 n.nurlanov@enbek.gov.kz
Саркенова Әсел Серікқызы Сарапшы 74-35-95 a.sarkenova@enbek.gov.kz
  Ведомстволық бағынысты ұйымдармен жұмыс басқармасы    
Жансейтов Женис Жанибекович  Басқарма басшысы 74-33-58 zh.zhanseitov@enbek.gov.kz
Жакупова Айсауле Ораловна Сарапшы 74-33-64 a.zhakupova@enbek.gov.kz
Бекишева Асем Талгатовна статистик 74-33-64 a.bekisheva@enbek.gov.kz
  Кадр қызметі басқармасы    
Жунисова Бахтыкуль Аширбаевна Басқарма басшысы 74-38-95 b.zhunisova@enbek.gov.kz
Карымсакова Асель Мендыгалиевна Бас сарапшы 74-38-95 a.karymsakova@enbek.gov.kz
Копинова Гульден Жунуспековна Бас сарапшы 74-32-27 g.kopinova@enbek.gov.kz
Мухаметалина Сауле Аманкуловна Сарапшы 74-33-45 s.mukhametalina@enbek.gov.kz
Гайдарұлы Еркін Сарапшы 74-32-27 e.gaidaruly@enbek.gov.kz
Болатова Гаухар Асылханкызы Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-33-45 g.bolatova@enbek.gov.kz
  Әкімшілік жұмыс департаменті       
Жабатаева Айнур Асилбековна Департамент директоры 74-28-60 a.zhabatayeva@enbek.gov.kz
Серикбаева Айдана Кажимухановна Директордың орынбасары 74-28-41 a.serikbaeva@enbek.gov.kz
Баянды Мақсат Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-36-04  
  Мемлекеттік тілді дамыту басқармасы      
Бейсен Фариза Серікқызы  Басқарма басшысы 74-28-36 f.beisen@enbek.gov.kz
Қабыкенқызы Айман Бас сарапшы 74-33-46 a.iskakova@enbek.gov.kz
  Бас сарапшы 74-28-36  
  Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін бақылау жөніндегі басқармасы    
Ахметкалиева Назым Кисабековна Басқарма басшысы 74-30-23 n.akhmetkalieva@enbek.gov.kz
  Бас сарапшы 74-36-03  
Сунгубаева Самал Бахиткельдиновна Сарапшы  74-36-79 s.sungubaeva@enbek.gov.kz
  Құжаттамалық қамсыздандыру және бақылау басқармасы     
Тулеубаева Куралай Хаджи-Муратовна Бас сарапшы 74-30-23 k.tuleubaeva@enbek.gov.kz
Гайсина Акмарал Мухтаровна Бас сарапшы 74-30-23  
Абдиева Айнур Меирбековна Сарапшы 74-36-04 a.abdieva@enbek.gov.kz
Ажигулова Асель Газизовна Сарапшы 74-36-04 a.azhigulova@enbek.gov.kz
Исмайлова Замира Абдукалиевна Қоғамдық қабылдау бөлімінің басшысы 74-37-23   z.ismailova@enbek.gov.kz
Мерей ЕСЭДО маманы 74-33-46 sd_esedo@nitec.kz 
  Материалдық техникалық қамсыздандыру басқармасы      
Турпакбаев Кайсар Турысбекович Басқарма басшысы 74-28-42 k.turpakbaev@enbek.gov.kz
Шкатов Жумабек Ибраевич Бас сарапшы 74-31-29 zh.shkatov@enbek.gov.kz
Әбілдә Дулат Бекболатұлы Бас сарапшы 74-31-45 d.abilda@enbek.gov.kz
Ергалиева Гульзауре Ботахановна Завхоз  74-37-69  
  Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті    
Нургалиев Ербол Жолдаспекович Комитет төрағасы 74-37-57 e.nurgaliev@enbek.gov.kz
Оспанкулов Толеген Капакович Төрағаның орынбасары -  БМЕИ 74-30-80  t.ospankulov@enbek.gov.kz
Райғаниев Ерлан Тельманұлы Төрағаның орынбасары 74-28-50  e.raiganiev@enbek.gov.kz
Муканов Олжас Нурланович Бас сарапшы  – юрисконсульт 74-35-42  o.mukanov@enbek.gov.kz
Базылбекова Зарина Талғатқызы Комитет төрағасының қабылдау бөлмесі 74-90-91  
Шарифитдинова Арай Бердалиевна Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-34-40  m.satbaeva@enbek.gov.kz
  Еңбек заңнамасын бақылау басқармасы     
Бейсенбаев Бауыржан Касымханұлы Басқарма басшысы - БМЕИ 74-35-72  b.beisenbaev@enbek.gov.kz
Молдабекова Шолпан Сарбасовна Бас сарапшы – БМЕИ 74-34-91  sh.moldabekova@enbek.gov.kz
Мурзалина Венера Саматовна Бас сарапшы – БМЕИ 74-34-91 v.murzalina@enbek.gov.kz
Байсынов Нурбол Жораевич Бас сарапшы – БМЕИ 74-36-33 n.baisynov@enbek.gov.kz
Накипова Асель Хабибовна Сарапшы 74-36-33 a.nakipova@enbek.gov.kz
  Еңбек жағдайларын бақылау және еңбекті қорғау басқармасы     
Дуйсенов Сарсен Ермекович Басқарма басшысы - БМЕИ 74-34-93  s.duisenov@enbek.gov.kz
Рамазанов Рустам Нурумович  Бас сарапшы – БМЕИ 74-34-93 r.ramazanov@enbek.gov.kz
Оразбеков Шалкар Бакытович Бас сарапшы – БМЕИ 74-34-93 sh.orazbekov@enbek.gov.kz
  Бас сарапшы – БМЕИ 74-36-33   
  Сарапшы 74-34-31   
  Зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру басқармасы     
Дәулетханова  Жадыра Дәулетханқызы Басқарма басшысы 74-37-25  zh.dauletkhanova@enbek.gov.kz
Исмагулова Марфуга Ганиматовна Бас сарапшы 74-34-95  m.ismagulova@enbek.gov.kz
Аюпова Амина Каирбековна  Бас сарапшы 74-34-95  a.ayupova@enbek.gov.kz
Сулейменова Гульмира Рашидовна Бас сарапшы 74-34-95 g.suleimenova@enbek.gov.kz
  Бас сарапшы    
Сафаров Нурмухамед Султанбекулы Сарапшы 74-37-80  n.safarov@enbek.gov.kz
  Көші-қон процессін мониторингілеу басқармасы     
Айткулов Дастан Аскарович Басқарма басшысы 74-37-26 d.aitkulov@enbek.gov.kz
Касенов Баглан Берикулы Бас сарапшы 74-34-31 b.kasenov@enbek.gov.kz
Арыстанов Бахыт Абдумаликович Бас сарапшы 74-37-26 b.arystanov@enbek.gov.kz
Суханова Казына Каршыгаевна Бас сарапшы 74-34-92 k.sukhanova@enbek.gov.kz
Шуақбай Жанерке Нұртуғанқызы Бас сарапшы 74-34-91 zh.shuakbai@enbek.gov.kz
  Еңбек көші-қонын мониторингілеу басқармасы     
Манкешова Тоғжан Жалғасқызы Басқарма басшысы 74-34-51 t.mankeshova@mangystau.gov.kz
Байжанова Мийргуль Сериковна Бас сарапшы 74-33-55  m.baizhanova@enbek.gov.kz
Альжан Мади Ислямулы Бас сарапшы 74-37-78 m.alzhan@enbek.gov.kz
Ескараев Берик Адилханович Бас сарапшы 74-37-79  b.eskaraev@enbek.gov.kz
Сахметова Айша Жасулановна Бас сарапшы 74-37-78 ai.sakhmetova@enbek.gov.kz
Смаилов Елканат Сатбекулы Сарапшы 74-37-78 e.smailov@enbek.gov.kz
  Әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша басқармасы    
Орынтаева Гульнар Мукановна Басқарма басшысы 74-37-25  g.oryntaeva@enbek.gov.kz
Нуриденова Лунара Кайратовна Бас сарапшы 74-34-73 l.nuridenova@enbek.gov.kz
Толеуғали Сағихан Таңатарұлы Бас сарапшы 74-34-73  s.toleugali@enbek.gov.kz
Дускалиева Салтанат Тимировна Бас сарапшы 74-34-73  s.duskalieva@enbek.gov.kz
Абишева Динара Байнбетовна Бас сарапшы 74-34-73 di.abisheva@enbek.gov.kz
Амиралиева Мейрамкуль Маратқызы Сарапшы 74-28-45 m.amiralieva@enbek.gov.kz
  Медициналық-әлеуметтік сараптама басқармасы    
Архаров Марат Амангалиевич Басқарма басшысы 74-33-02  ma.arkharov@enbek.gov.kz
Магзумова Гульжан Бегалимовна Бас сарапшы 74-33-02  g.magzumova@enbek.gov.kz
Ерембаева Анар Айдарбековна Бас сарапшы 74-33-02  an.erembaeva@enbek.gov.kz
Сарсембаева Кумар Жаксликовна Бас сарапшы 74-38-77 k.sarsembaeva@enbek.gov.kz
Кенжебеков Канат Сагинганович  Бас сарапшы 74-38-77  k.kenzhebekov@enbek.gov.kz
Бөлімдер:
18 ақпан, 2020 - 17:59 өзгертілді
ҚР тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері
Көп балалы отбасыларға жәрдемақы тағайындау туралы ақпаратты тексеру
АӘК есептеу бойынша онлайн калькулятор
Балалар еңбегінің ең жаман түрлеріне қарсы күрес
"Қауіпсіз еңбек" ақпараттық науқаны
«Еңбек жолы» Республикалық конкурсы
Қазақстанда іске асырылып жатқан үздік әлеуметтік жобалар
Еңбек дағдыларын дамыту және жұмыс орындарын ынталаңдыру
Жаңа ұлттық қызметтер жіктеуіші