You are here

Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары

Облысәкімі, Астана және Алматы қалалары әкімдері аппараттарының тізбесі


р/с

Мемлекеттік мекеменің атауы

Аппараттағы ХҚКО қызметін үйымдастыруға жауапты құрылымдық бөлімшелерінің атауы

Құры лымдық бөлімшенің  (бөлім) нөмір
телефоны
 

Орналасқан мекенжайы

1

2

3

4

5

1

Акмола облысы әкімінің аппараты

Отдел анализа
предоставления
государственных
услуг

8-7162
29-72-25 29-722-3

город
Кокшетау,
улицаАбая,
83

2

Ақтөбе облысы әкімінің аппараты

Отдел контроля за
соблюдением качества
предоставления
государственных
услуг

8-7132
93-20-67

город
Актобе,
проспект
Абилхайыр
хана, 40

3

Алматы облысы әкімінің аппараты

Отдел мониторинга государственных услуг и информационных технологий
 

8-7282
27-37-22

город
Талдыкорган,
улица
Тауелсиздик,
38

4

Атырау облысы әкімінің аппараты

Отдел контроля
качества
государственных
услуг

8-7122

27-30-11

27-09-12

город
Атырау,
улица Айтеке
би, 77

5

Шығыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты

Отдел
информационных
технологий и
мониторинга
государственных
услуг

8-7232
26-89-80

57-76-76

24-45-61

город
Усть-
Каменогорск,
улица
М. Горького,
40

6

Жамбыл облысы әкімінің аппараты

Отдел развития
мониторинга качества
оказания
государственных
услуг

8-7262
43-34-54
43-38-90

городТараз,
проспект
Абая, 125

7

Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты

Отдел экономического
анализа и
внутреннего контроля
и мониторинга
государственных
услуг

8-7112
51-27-08

50-61-58

город
Уральск,
проспект
Достык-
Дружба, 179

8

Қарағанды облысы әкімінің аппараты

Отдел мониторинга
качества
государственных
услуг и развития
информационных
технологий

8-7212

501520-6735
501535-6851

501535-6852

город
Караганда,
Бульвар
Мира, 39

9

Қостанай облысы әкімінің аппараты

Отдел юридической
экспертизы и
мониторинга
государственных
услуг

8-7142
57-50-72

57-50-91

57-50-42

город
Костанай,
проспект
Аль-Фараби,
66

10

Қызылорда облысы әкімінің аппараты

Отдел развития электронного акимата и мониторинга государственных услуг

 

8-7242
40-11-91

город
Кызылорда,
улица
Ы. Жахаева,
76

11

Маңғыстау облысы әкімінің аппараты

Отдел мониторинга качества государственных услуг и развития информационных технологии

8-7292
31-03-83

43-56-14

43-18-10

городАктау,
14
микрорайон,
1

12

Павлодар облысы әкімінің аппараты

Административно-
финансовыйотдел

8-7182
32-70-25

город
Павлодар,
улица
А. Сатпаева,
49

13

Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің аппараты

Отдел информационных технологий и государственных услуг

 

8-7152
50-21-97

50-21-98

город
Петропавлов-
ск, улица
Конституции
Казахстана,
58

14

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің аппараты

Отдел мониторинга государственных услуг

8-7252
50-21-97

50-21-98

город
Шымкент,
проспект
Тауке хана,
6

15

Алматы қаласы әкімінің аппараты

Отдел контроля государственных услуг и развития информационных технологий

8-7272
272-24-02

272-20-03

город
Алматы,
площадь
Республики,
4

16

Астана қаласы әкімінің аппараты

Отдел по контролю за соблюдением качества предоставления государственных услуг

8-7172
55-64-41

55-64-43

55-64-41

город
Астана,
улица
Бейбитшилик,
11

 

Облыстардың және Астана және Алматы қалаларының еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармаларының тізбесі

 

р/с

Уәкілетті органдардың атауы

Орналасқан мекенжайы

 

Телефон нөмірі

Электронды пошта

1

2

3

4

5

1

Ақмола облысының еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Көкшетау қаласы,

А.С.Пушкин атындағы көше, 23

7162

76-35-59

akmout@mail.online.kz

2

Ақтөбе облысының еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Ақтөбе қаласы,

Маресьева көшесі, 101

7132

545-817

 

 

zumata@mail.ru

 

3

Алматы облысының еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Талдықорған қаласы,  Қабанбай батыр даңғылы 26

7282

27-42-73

27-04-15

al-obltrud@mail.ru

4

Атырау облысының еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Атырау қаласы,

Азаттық даңғылы,

31 «а»

7122

32-22-28

32-48-13

 

oblzan@mail.ru

5

Шығыс Қазақстан облысының еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Өскемен қаласы, Киевская көшесі, 1

7232

75-44-77

75-32-22

oblzan2@mail.ru, vko@enbek.kz

6

Жамбыл облысының еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Тараз қаласы,

Карахан көшесі, 1

7262

45-37-67

4534-61

kense_ taraz @mail.ru,

7

Батыс Қазақстан облысының облысының еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Орал қаласы, Сарайшық көшесі,44/2

7112

51-25-83

50-81-70

u.sobes@bko.gov.kz

8

Қарағанды облысының еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Қарағанды қаласы,

Ержанов көшесі, 47/3

7212

43-20-82

karagandatrud@mail.ru

9

Қостанай облысының еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Қостанай қаласы,

Қасымқанов көшесі, 34

7142-

50-06-16

oblsots@mail.ru

 

10

Қызылорда облысының еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Қызылорда қаласы,

Бекзатхан Аскар көшесі, 47

7242

27-02-06

info@usoc.orda.gov.kz

11

Маңғыстау облысының еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Актау қаласы, 24 ықшам аудан, 7 ғимарат

7292

60-52-53

aktau@enbek.kz

12

Павлодар облысының облысының еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Павлодар қаласы,

Ленин көшесі, 59

7182

32-59-63

32-96-21

kence.dsz@pavlodar.gov.kz,

 

13

Солтүстік Қазақстан облысының еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Петропав-ловск қаласы, Абай көшесі,  64

7152

46-56-48

obl_dep@mail.online.kz, zsp@sko.kz

14

Оңтүстік Қазақстан облысының еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Шымкент қаласы,

Желтоқсан көшесі,

20 «а»

7252

30-10-40

30-10-39

jbl_tzsn@mail.ru

15

Алматы қаласының еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

 Алматы қаласы, Қонаев көшесі,122

7172

26-16-778

272-97-09

almaty@enbek.kz,Depart_zan@mail.ru

16

Астаны қаласының еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Астана қаласы, Иманбаева көшесі,16

7272

21-04-92

21-65-09

 

deptrud@astanatelecom.kz,

depzan@mail.ru

 

 

                          

Перечень
      аппаратов акимов областей, городов Астаны и Алматы

 


п/п

Наименование
государственного
учреждения

Наименование
структурного
подразделения
(отдела) в аппарате
ответственного за
организацию
деятельности ЦОН

Номер
телефона
струк-
турного
подраз-
деления
(отдела)

Адрес
расположения

1

2

3

4

5

1

Аппарат акима
Акмолинской области

Отдел анализа
предоставления
государственных
услуг

8-7162
29-72-25 29-722-3

город
Кокшетау,
улица Абая,
83

2

Аппарат акима
Актюбинской области

Отдел контроля за
соблюдением качества
предоставления
государственных
услуг

8-7132
93-20-67

город
Актобе,
проспект
Абилхайыр
хана, 40

3

Аппарат акима
Алматинской области

Отдел мониторинга государственных услуг и информационных технологий
 

8-7282
27-37-22

город
Талдыкорган,
улица
Тауелсиздик,
38

4

Аппарат акима
Атырауской области

Отдел контроля
качества
государственных
услуг

8-7122

27-30-11

27-09-12

город
Атырау,
улица Айтеке
би, 77

5

Аппарат акима
Восточно-
Казахстанской области

Отдел
информационных
технологий и
мониторинга
государственных
услуг

8-7232
26-89-80

57-76-76

24-45-61

город
Усть-
Каменогорск,
улица
М. Горького,
40

6

Аппарат акима
Жамбылской области

Отдел развития
мониторинга качества
оказания
государственных
услуг

8-7262
43-34-54
43-38-90

город Тараз,
проспект
Абая, 125

1

2

3

4

5

7

Аппарат акима
Западно-
Казахстанской области

Отдел экономического
анализа и
внутреннего контроля
и мониторинга
государственных
услуг

8-7112
51-27-08

50-61-58

город
Уральск,
проспект
Достык-
Дружба, 179

8

Аппарат акима
Карагандинской
области

Отдел мониторинга
качества
государственных
услуг и развития
информационных
технологий

8-7212

501520-6735
501535-6851

501535-6852

город
Караганда,
Бульвар
Мира, 39

9

Аппарат акима
Костанайской области

Отдел юридической
экспертизы и
мониторинга
государственных
услуг

8-7142
57-50-72

57-50-91

57-50-42

город
Костанай,
проспект
Аль-Фараби,
66

10

Аппарат акима
Кызылординской
области

Отдел развития электронного акимата и мониторинга государственных услуг

 

8-7242
40-11-91

город
Кызылорда,
улица
Ы. Жахаева,
76

11

Аппарат акима
Мангистауской области

Отдел мониторинга качества государственных услуг и развития информационных технологии

8-7292
31-03-83

43-56-14

43-18-10

город Актау,
14
микрорайон,
1

12

Аппарат акима
Павлодарской области

Административно-
финансовый отдел

8-7182
32-70-25

город
Павлодар,
улица
А. Сатпаева,
49

13

Аппарат акима
Северо-Казахстанской
области

Отдел информационных технологий и государственных услуг

 

8-7152
50-21-97

50-21-98

город
Петропавлов-
ск, улица
Конституции
Казахстана,
58

14

Аппарат акима
Южно-Казахстанской
области

Отдел мониторинга государственных услуг

8-7252
50-21-97

50-21-98

город
Шымкент,
проспект
Тауке хана,
6

15

Аппарат акима города
Алматы

Отдел контроля государственных услуг и развития информационных технологий

8-7272
272-24-02

272-20-03

город
Алматы,
площадь
Республики,
4

16

Аппарат акима города
Астана

Отдел по контролю за соблюдением качества предоставления государственных услуг

8-7172
55-64-41

55-64-43

55-64-41

город
Астана,
улица
Бейбитшилик,
11

 

 

ТіркемеМөлшер
Microsoft Office document icon apparatov_akimov_kaz.doc57 KB
Microsoft Office document icon ukzsp_oblastey_kaz.doc57 KB
13 шілде, 2015 - 11:27 өзгертілді
ҚР тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері
Көп балалы отбасыларға жәрдемақы тағайындау туралы ақпаратты тексеру
АӘК есептеу бойынша онлайн калькулятор
Балалар еңбегінің ең жаман түрлеріне қарсы күрес
"Қауіпсіз еңбек" ақпараттық науқаны
Қазақстанда іске асырылып жатқан үздік әлеуметтік жобалар
«Еңбек жолы» Республикалық конкурсы
Еңбек дағдыларын дамыту және жұмыс орындарын ынталаңдыру
Жаңа ұлттық қызметтер жіктеуіші