check

You are here

2013 жылғы Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Стратегиялық жоспарын іске асыру жөніндегі есебі

Мемлекеттік орган

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің
(әзірлеуші-мемлекеттік органның атауы)

2011-2015         жылдарға арналған
(жоспарлық кезеңі)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
(мемлекеттік органның стратегиялық жоспары бекітілген
құқықтық немесе нормативтік құқықтық актінің атауы)

_ 2010_жылғы «   31  »   желтоқсандағы   №   1507 
қаулысымен бекітілген
стратегиялық жоспарының іске асырылуы туралы жедел есебі

 

Есеп беру кезеңі: 2013 жылы

 

Мақсаттардың, тапсырмалардың, мақсаты индикаторлардың,
іс-шаралардың және нәтижелер көрсеткітерінің жетістігі

 

1-стратегиялық бағыт. Еңбек ресурстарының өсуіне жәрдемдесу
1.1-мақсат. Бала туудың өсуіне ықпал ету   
Аталған мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың кодтары 001, 003, 005, 008, 012,028, 033

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзi

өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Қол жетпестіктін себебі

жоспар

дерек

1

2

3

4

5

6

 

1. Әлеуметтік қолдау жүйесімен қамтылған балалардың үлес салмағы:  

1) бір жасқа дейінгі балалар (тиісті жылы туған балалар санына қатысты) 

статдеректер

%

79,6

73,8

Көрсеткіш 92,7 % орындалды

Аталған көрсеткіште 2 әлеуметтік төлемдер қарастырылған:

-        РБ-тен бала күтімі бойынша жәрдемақы;

-        МӘСҚ-на күтім бойынша әлеуметтік төлем.

Сонымен бірге, 151,1 мың.адам жоспарында РБ-тен бала күтімі бойынша жәрдемақы алушылар – 159,4 мың.адам болды, ал 142,6 мың.адам жоспарында МӘСҚ алушылар – 130,9 мың.адам болды.

Причинами неполного исполнения планового показателя соц. выплаты (далее – выплаты) из ГФСС (77,1%) явилось:

1) в соответствии с  изменениями,  внесенными в Закон РК «Об обязательном социальном страховании» (далее – Закон) от 04.02.2013 г., введение  для назначения выплат дополнительного документа, подтверждающего факт потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года, в частности:

- для работников – выписка из приказа работодателя, о том, что находится в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком;

- для самостоятельно-занятых лиц – копия заявления в налоговый орган о приостановлении их деятельности.

Таким образом, если раньше женщина могла обратиться за назначением сразу после рождения ребенка, то с введением этой нормы она ждет окончания больничного листа. В этой связи  количество назначений выплат за 2013 год уменьшилось. Следует отметить, что  данная норма исключена Законом РК от 10.01.2014г.  № 156-V;

2) согласно действующим нормам  за назначением выплат за рожденных в 2013 году детей за возможно обратиться в течении 12 месяцев с даты рождения ребенка, т.е. и в 2014 году.

оның ішінде МӘСҚ-тан әлеуметтік төлемдермен қамтылған

   

38

29,3

Көрсеткіш орындалды

(төмендеу – оң динамикасы)

2. 18 жасқа дейінгі балалар (балалардың жалпы санына қатысты) 

   

12,9

11

Көрсеткіш орындалды

1.1.1-міндет. Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау 

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

1.    Мемлекеттік жәрдемақылардың орташа мөлшері  (өткен жылмен салыстырғанда): 

 - баланың тууына байланысты 

ресми деректер

%

107

107

Көрсеткіш орындалды

- бала бір жасқа толғанға дейін оның күтімі бойынша  

107

107

Көрсеткіш орындалды

- күнкөрісі төмен отбасылардағы 18 жасқа дейінгі балаларға арналған

107

107

Көрсеткіш орындалды

1.      Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтімі бойынша   МӘСҚ-тан берілетін әлеуметтік төлемдердің орташа мөлшері  (өткен жылмен салыстырғанда)

ресми деректер

%

108

113

Көрсеткіш орындалды

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

1. Ана мен баланы әлеуметтік қолдау жүйесін дамыту: 

1) Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айрылған жағдайда МӘСҚ-тан берілетін әлеуметтік төлемдерді тағайындау және жүзеге асыру  мәселелері жөніндегі заңнаманы жетілдіру негізінде;

 

2) мынадай ұсыныстарды әзірлеп, Қазақстан

Республикасы Үкіметінің қарауына енгізу: 

- балалы отбасыларға әлеуметтік жәрдемақыларды тағайындау шарттарын өзгерту және толықтыру бойынша (шартты төлемдерге ауысу) және 

 - әлеуметтік төлемдердің өзге түрлерін оңтайландыру есебінен  күнкөрісі төмен отбасылардағы 18 жасқа дейінгі балаларға арналған жәрдемақыларды арттыру.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 жылдың 17 ақпанынан бастап көзделген әлеуметтік төлемдерді тағайындау тетіктерін орташа табыстың санын ұлғайту жолымен міндетті әлеуметтік сақтандырудың қатысушылары барлық қатерлер бойынша әлеуметтік төлемдердің 24 айдағы түскенің есепке ала отырып айдың алдындағы әлеуметтiк қатердің болған жағдайда. «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» ҚР Заңына өзгерістер мен толықтырулар қолданысқа енгізіледі

 Министрлікпен келісілген ақшалай көмек көрсету Қағидаларын анықтайтын Үкімет Қаулысының жобасы әзірленді. Жұмыспен қамтуға көмектесетін белсенді шаралар және отбасының әлеуметтік бейімделуінің шаралары сияқты кешенді шараларды қамтитын онда отбасы мүшелерінің өзін өзі дамытудың шынайы мүмкіндіктерінің есебімен аталған жаңартудың негізінде отбасы жандандырудың әлеуметтік шарты болып табылады.

Келісілген ақшалай көмек мөлшерін аз қамтылған отбасылардың жан басына шаққан табысының арасынан айырмашылық түрде көрсету деп ұсынылады және отбасы мүшелерінің  шарт бойынша белгілі міндеттемелерді орындаған жағдайда ЕТК-дан 60 %.  Осылайша, кедейшілікті анықтайтын жаңа амалдар есебімен осы шаралар еңбек уәждемесінің көтеруіне себептес және көмек алушылардың экономикалық дербестігін күшейтуге мүмкіндік береді.

2. Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылардың мөлшерін арттыру  

 

Макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамдарымен бекітілген 2013 жылға болжамдаған инфляция деңгейі есебімен жәрдемақы көлемі 7%  өсті

3. Жұмыс істейтін әйелдерді әлеуметтік сақтандыру жүйесімен қамтуды кеңейту жүктілігі мен босануына байланысты табысынан айрылған жағдайда, бала 1 жасқа толғанға дейін оның  күтімі бойынша) 

 

  2013 жыл үшін міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесімен қамтуды кеңейтуге және ақпараттандыруға бағытталған мынадай шаралар жүзеге асырылды:

    14 облыста және Алматы, Астана қалаларында «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы ҚР Заңына» енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы ҚР Заңы» тақырыбына ақпараттық-түсіндіру семинарлары өткізілді;

 - «7 Арна» республикалық телеарнасындағы  «Другими словами» бағдарламасында «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы ҚР Заңына» енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы ҚР Заңы» тақырыбына «МӘСҚ» АҚ Президенті А.М.Құрманов және Стратегиялық даму және инвестициялық басқару департаментінің (бұдан әрі – СДжИБД) директоры Г.Қ.Болатбекова сұхбат берді; «Астана» республикалық телеарнасындағы    «Дневник с Гульжан Мукушевой» бағдарламасына  «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы ҚР Заңына» енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы ҚР Заңы» тақырыбына «МӘСҚ» АҚ Президенті А.М.Құрманов сұхбат берді; «Астана» республикалық телеарнасындағы   «Открытая студия с Нурланом Еримбетовым» бағдарламасына «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы ҚР Заңына» енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы ҚР Заңы» тақырыбына «МӘСҚ» АҚ Президенті А.М.Құрманов қатысты; «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы ҚР Заңына» енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы ҚР Заңы» тақырыбына «МӘСҚ» АҚ Басқарушы директоры М.А.Жәнібеков «Рахат» республикалық телеарнасындағы «Блог-пост СТВ»  бағдарламасына қатысты; «7 Арна» республикалық телеарнасына Қор  Президенті А.М.Құрманов зейнетақы реформасының негізгі бағыттарын түсіндіру, сонымен қатар ҚР Еңбек кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы, «Хабар» республикалық телеарнасындағы «Біз» бағдарламасына «Қазақстандағы әлеуметтік сақтандыру жүйесінің дамуы» тақырыбына СДжИБД директоры Г.Қ.Болатбекова, «24.kz» республикалық телеарнасындағы «Интервью.кз» бағдарламасына «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдер- әлеуметтік қолдау» тақырыбына Қор Президенті А.М.Құрманов сұхбат берді;

 - «Астана» республикалық телеарнасында міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі бойынша деректі фильм көрсетілді;

  «31 Арна» республикалық телеарнасында және «КТК» республикалық телеарнасында орыс тілінде «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан жұмысынан айырылуы жағдайына төленетін әлеуметтік төлемдер» тақырыбына бейнеролик көрсетілді;

 - «Радио NS» және «Қазақ радиосы» эфирлерінен мемлекеттік және орыс тілдерінде әр қайсысының ұзақтығы 30 секунд болатын МӘСЖ жөнінде аудиоролик берілді (барлығы 300 шығу);

 - «Қазақ радиосында» зейнетақы реформасының негізгі бағыттары бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу мақсатында өткен пікірталасқа Стратегиялық даму және инвестициялық басқару департаментінің директоры Г.Қ.Болатбекова қатысты;

  ҚР Кәсіподақтар федерациясы ұйымдастырған семинарларға- 15 рет, «ЕХӘҚМ біліктілікті арттыру курстары» РМҚК - 3, «Еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік орталығы» ЖШС - 13, «ҚР халықты әлеуметтік қорғау және еңбекті қорғау бойынша республикалық ғылыми-зерттеу институты» РМҚК – 3 рет  қатысып баяндамалар оқылды;

  - «Экспресс - К», «Егемен Қазақстан», «Литер», «Казахстанская правда», «Айқын», «Экономика», «Әділет»   газеттерінде және 27 өңірлік газеттерде Қор Президенті А.М.Құрмановтың мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мақалаларын жарияланды;

- «Егемен Қазақстан», «Экономика», «Казахстанская правда, «Айкын», «Литер» газеттерінде, «Кадры» журналында Қордың Стратегиялық даму және инвестициялық басқару департаментінің директоры Г.Қ.Болатбекованың мақалалары жарияланды.

 -  Қор ҚРЕХӘҚМ бірігіп «Бәріміз бірдейміз – кемсітуді білмейміз» атты Қазақстанда іске асырылып жатқан үздік әлеуметтік жобалар» тақырыбына республикалық тәжірибелік  конференция өткізді. Конференцияның жұмысына ҚР Президенті Әкімшілігінің, ҚР Парламентінің, орталық және жергілікті атқарушы органдардың өкілдері, сонымен қатар ғылым, бизнес және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысты;

- МӘСЖ бойынша 17 000 дана плакат, Қордан төленетін әлеуметтік төлемдердің бес түрі бойынша 500 000 дана парақша, 17 500 дана жеке және заңды тұлғаларға тарату үшін  МӘСЖ бойынша ҚР нормативтік құқықтық актілер жинағы, 13 800 дана «Қазақстанда іске асырылып жатқан үздік әлеуметтік жобалар» журналы шығарылды.

 - интернет ресурстары арқылы түскен 1226 сұраққа жауап берілді, оның ішінде Қордың сайтына – 789 сұрақ, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің блогына – 98, ҚР ЕХӘҚМ сайтына – 339 сұраққа жауап берілді. Телефон арқылы міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің мәселелері бойынша 288 түсіндірілу жұмысы жүргізілді.

 

2-стратегиялық бағыт. Жұмыспен нәтижелі қамтуға жәрдемдесу
2.1-мақсат.   Халықтың жұмыспен қамтылу деңгейін арттыру 
Аталған мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың кодтары 001, 008, 012, 014, 015, 019, 028, 121, 128

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзi

өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Қол жетпестіктін себебі

 

жоспар

дерек

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Жұмыссыздық деңгейі  

статдеректер

%

5,2

5,2

(2013 жылғы 4 тоқсан)

Көрсеткіш орындалды

 

2. Әйелдер арасындағы жұмыссыздық деңгейі

статдеректер

%

6,6

5,8

(2013 жылғы 4 тоқсан)

Көрсеткіш орындалды

 

3. Жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі

статдеректер

%

5,1

4,0

(2013 жылғы 4 тоқсан)

Көрсеткіш орындалды

 

2. «Әйелдердiң жұмыс күшiнде алатын орны» көрсеткiшi бойынша Бәсекеге қабiлеттiлiктiң жаhандық индексiнiң (БЖИ) позициясы: 

статдеректер

позиция

24

26

Көрсеткіш орындалмады.

Осы көрсеткіш бойынша Қазақстан 24  орыннан 26 орынға ауысты, бұл ретте «Еңбек нарығы нәтижелілігі» субиндексінде бәсекелес басымдылықты сақтай отыра, ол  2012 жылмен салыстырғанда 4 пунктке позициясын жақсартқан және   15 орынды алған.

70% жұмыс берушілерді сұрастыру арқылы негізделген БЖИ ДЭФ мәнін анықтау әдістемесінің субъективті мағынасын ескеру керек.

Бұл ретте қоғамда болып жатқан оң үрдістерді атап өткен жөн.

Халықтың экономикалық белсенді құрылымында жұмыспен қамтылған әйелдердің саны артып келеді. 2013 жылдың төртінші тоқсанында 4,5 млн. әйелді құраса, ал 2012 жылдың төртінші тоқсанында 4,4 млн. әйелді құрады.

Ресми мәліметтер бойынша 2013 жылдың төртінші тоқсанында әйелдердің жұмыссыздық деңгейі – 5,8% құрады, бұл 2012 жылдың төртінші тоқсанымен салыстырғанда 0,7 проценттік пунктке (6,5%) төмен.

Сонымен қоса, әйелдер Жұмыспен қамту 2020 жол картасының (бұдан әрі – Бағдарлама) шараларына белсенді қатысуда.

2013 жылдың нәтижелері бойынша Бағдарламаға қатысушылардың 47,6% әйелдер құрады. 2013 жылы халықты жұмыспен қамту орталықтарына өтініш білдірген 261,2 мың адамның 108,3 мың әйел тұрақты және уақытша жұмыс орындарына орналастырылған болатын

 

2.1.1-міндет. Еңбек ресурстарының сапасын арттыру

 

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

 

1. Кәсіптік оқуға жіберілген адамдардың үлес салмағы (халықты жұмыспен қамту органдарына өтініш берген адамдар қатарынан)

ресми деректер

%

      -

-

2013  жылы көрсеткішті іске асыру көзделмеген

 

2. Жұмыспен қамту 2020 жол картасына (ЖЖК 2020) қатысушылар қатарынан қайта даярлаумен және біліктілікті арттырумен, кәсіпкерлік негіздерін оқытумен қамтылған адамдардың үлес салмағы 

ресми деректер

%

  21,2

24

Көрсеткіш орындалды

 

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

 

1.  Ағымдағы бос жұмыс орындары мен болжамды жұмыс орындарының жалпыұлттық дерекқорын қалыптастыру  

Елбасы тапсырмасын орындау мақсатында Үкіметтің 2013 жылғы 19 маусымдағы № 636 қаулысымен бекітілген Жұмыспен қамту 2020 жол картасы әлемдік экономика дағдарысқа қарсы ден қою тетіктерін, еңбек нарығын реттеудің тиімділігін арттыру, сонымен қатар халықты жұмыспен  қамтудың белсендi шараларына тарту тетіктерін қамтиды.

Нәтижесінде Бағдарлама еңбек нарығы қажеттілігі бойынша белсенді шаралар қолдануға, сонымен қатар нақты жұмыс орындарын құруға, жұмыссыз халықты жұмыспен қамтуға бағыттап, жұмыспен қамтуға жәрдемдесу бойынша бар механизмдерді толықтырды.

   Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2013 жылғы 1 шілдедегі № 299-ө-м бұйрығымен бекітіліп, мүдделі министрліктер мен  жергілікті атқарушы органдарға мамандықтар, салалар, өңірлер бөлінісінде кадр қажеттілігін анықтау Әдістемесі басшылыққа алу  және жұмыс барысында қолдану үшін жіберілді.

2013 жыл бойы жалпыұлттық дерекқор құру тетіктері  қалыптастырылып, қолданыстағы Бағдарламаға сәйкес өзгертулер дайындалған. 2013 жылғы 4 тоқсанда өзгертулер дайындалған  және өңірлер мен орталық мемлекеттік органдармен келісілген.

2013 жылғы желтоқсан айында Жұмыспен қамту 2020 жол картасына жалпыұлттық дерекқор құруды көздейтін ағымдағы бос орындар мен мемлекеттік, салалалық бағдарламалар мен аймақтарды дамыту бағдарламалары,  сонымен қатар жеке сектор бастамалары шеңберінде жүзеге асатын мамандықтар бөлінісінде жобаларда сұранысқа ие  болжамды жұмыс орындарын құру бойынша өзгерістер енгізілген болатын.

 

2.  Кәсіптік стандарттарды әзірлеуге қатысу 

Ұлттық біліктілік жүйесін енгізу мақсатында:

- ұлттық біліктілік шегі, жетілдіру, қайта қарастыру, апробациялау, қолдану және кәсіби стандарттарды бекіту, кәсіби стандарттар Реестірінің нысаны бекітілген;

- ұлттық біліктілік жүйесін дамыту бойынша Координациялық кеңес құрылған;

- 2020 жыл кезеңге дейін  кәсіби стандарттарды дайындауды көздейтін ұлттық біліктілік жүйесін жасау кезеңдік Жоспары бекітілді;

- 2013 жылға кәсіби стандарттарды жасау үшін қаражатты бөлу және қолдану ережелері бекітілген.

Қазіргі уақытта Жоспарды іске асыру аясында біліктіліктің салалық шегі мен кәсіби стандарттар жасау бойынша Әдістемелік ұсыныстар бекітілген. 

Кәсіби стандарттарды жасау кезінде мемлекеттік органдар қолдану үшін «Кәсіби стандарттарды жасау бойынша бес қадам» және экономикалық қызмет түрі бойынша сұранысқа ие мамандықтар тізімін анықтау критерийлер нұсқауы жасалған болатын. 

2013 жылы республикалық бюджет қаражаты есебінен (ППРК 2013 жылғы 29 сәуірдегі № 406) Евроодақ сарапшыларының, Еуропалық білім беру қоры ұсыныстарын, Еуропа мен ТМД мемлекеттерінің  қолданатын әдістемелерін ескере отырып, мемлекеттік органдармен бірлесіп 176 кәсіби стандарттар дайындалған болатын. Олардың барлығы Министрлікпен 2013 жылы келісілген болатын.

Бұдан басқа, Дүние жүзілік  банктен қарыз алу қаражаты есебінен ҚР ББМ қарамағында  ТжКББ жұмыстары аясында техникалық және кәсіби білім беруді модернизациялау Жоба тобымен басым мамандықтар бойынша 147 кәсіптік стандарттар жасалуда (геология, тау-кен өнеркәсібі мен пайдалы қазбаларды өндіру, энергетика, металлургия және машина жасау, көлік, құрылыс, коммуналдық шаруашылық, ауылшаруашылық, экология, мұнай газ және химиялық өндіріс, білім беру және туризм). 2012-2013 жылы министрлікпен келісілген 81 кәсіби стандарт жасалған (2013 жылы - 79). Кәсіби стандартарды жасау бойынша жұмыстар жалғасуда. 

 

3.  ЖЖК 2020 және өңірлік бағдарламалар шеңберінде кәсіби оқытудан өтетін адамдарға мемлекеттік қолдау көрсету   

2013 жылы республикалық бюджеттен 10 965,8 млн.теңге бөлінген. Есептік кезеңге 10 915,4 млн.теңге игерілген, ол жылдық сомманың 99,5% құрады. Кәсіби оқыту 438 білім беру мекемелерінде іске асады.

Барлығы оқумен 48 615 адам (жоспардан 100,9%) қамтылған, оның ішінде:

-      кәсіби даярлаумен – 37 622 адам;

 (бұл ретте 2009-2010 жылғы Жол картасы бойынша оқуларын жалғастырғандар – 9 090 адам, 2011-2012 жылғы Жұмыспен қамту бағдарламасынан – 24 369 адам, жаңадан                 қабылданғандар – 4 163 адам);

-      қайта даярлау – 8 907 адам;

-      кәсіби біліктілікті арттыру – 2 086 адам.

   2014 жылдың 1 қаңтарына 23 425 адам оқу бітіріп, олардың 18 661 (79,7%) жұмысқа орналастырылған.

Өңірлерді дамыту бағдарламалары аясында кәсіптік оқытуға 13 609 адам жіберіліп, олардың 13 070 адам оқу бітірген. Оқу бітіргендер қатарынан 8 736 адам немесе 66,8% жұмысқа орналастырылған.

 

2.1.2-міндет. Жұмыссыз, өз бетінше жұмыспен айналысушылар мен табысы аз адамдардың белсенділігін арттыру 

 

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

 

1. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына қатысу мәселесі бойынша өтініш білдіргендер қатарынан бағдарламаның   іс-шараларымен қамтылған азаматтардың үлесі

ресми деректер

%

-

-

2013  жылы көрсеткішті іске асыру көзделмеген

 

2. ЖЖК 2020 қатысу мәселелері бойынша өтініш білдіргендер қатарынан бағдарламаның іс-шараларымен қамтылған азаматтардың үлесі

ресми деректер

%

92

94,7

Көрсеткіш орындалды

 

3. ЖЖК 2020 қатысу мәселелері бойынша өтініш білдіргендер қатарынан бағдарламаның іс-шараларымен қамтылған әйелдердің үлесі

 

 

 

 

 

ресми деректер

%

46

47,6

Көрсеткіш орындалды

 

4. ЖЖК 2020 қатысу мәселелері бойынша өтініш білдіргендер қатарынан бағдарламаның іс-шараларымен қамтылған 29 жасқа дейінгі жастардың үлесі

ресми деректер

%

55

52,9

Көрсеткіш 96,18% орындалды

2013 жылы өтініш білдіргендердің қатарынан ЖЖК шараларымен қамтылған жастар үлесі 52,9% құрады.

Сонымен қатар ЖЖК 2020 жастарды тарту шаралары белсенділік бағытты жұмыс істей бастағанын атап кеткен жөн.

«Жас Отан» Жастар қанатының II съезінде Қазақстан Республика Президентінің тапсырмасы бойынша 2013 жылғы наурыз айынан бастап жастар ұйымдарымен бірлесе «Жастардың еңбек биржасы» веб-порталы құрылып, жұмыс істеуде.

Порталдың негізгі міндеті 14-30 жас аралығындағы, жоғарғы оқу орындарын бітірген, техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарын, 14 жастан асқан студенттер мен  оқушылар арасында мемлекеттік жұмыспен қамту саясатын іске асыру, сонымен қатар ақпараттық қызмет көрсетуді және ізденушілердің жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау органдарына жүгінген кезде уақытты үнемдеу.

Портал бос жұмыс орындары мен жастарды жұмысқа орналастыру бағдарламалары жөнінде жедел ақпаратты жеткізуге, «Дипломмен ауылға!» қоғамдық жоба, «Жасыл даму» бағдарламасы, анықтамалық материалдар, жұмыспен қамту саласында жастарға кеңес беру сияқты, және т.б. жастарды жұмысқа орналастыру мемлекеттік бағдарламалары бойынша ақпараттарды және веб-қорларға сілтемелерді жария етуге көмектеседі.

Сонымен қатар «ҚР мемлекеттік жастар саясаты туралы» ҚР Заң жобасында да жастарды жұмыспен қамту бойынша шаралар қарастырылған (кәсіби бағдарлау және жұмысқа орналастыру, оның ішінде еңбек нарығы сұранысын ескере отыра жаңа мамандықтар бойынша қайта оқыту және біліктілікті арттыру, сонымен қатар өндірістік, ғылыми – зерттеу тәжірибені өнеркәсіп, ғылыми институттар негізінде өту). 

2012 жылғы 14 желтоқсандағы Қазақстан Республика Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауының негізгі қағидаларын  түсіндіру мақсатында                                өңірлерде ақпараттық-насихаттау жұмыстары шеңберінде Министр ТжККБ түлектері мен оқушылары, жұмыссыз, өзін-өзі жұмыспен қамтыған ауыл жастары, сонымен қатар үкіметтік емес ұйымдар мен жеке жұмыспен қамту агенттіктерімен кездесу өткізіп, кездесу барысында «Жұмыс»                       интернет-порталының презентациясы, онлайн-тәртіпте жұмыс берушілердің бос қызмет орындарына үміткерлермен  әңгімелесу көрсетілген болатын.

 

5. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың жалпы санындағы нәтижелі жұмыспен қамтылғандардың үлесі

ресми

деректер

%

58,3

64,4

(2013 жылғы 4 тоқсандағы мәліметтер)

Көрсеткіш орындалды

Жыл бойынша мәліметтер 2014 жылғы сәуір-мамыр айларында болады

 

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

 

1.Жұмыспен қамту 2020 негізгі бағыттарын іске асыру: 

1) Инфрақұрылымды және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту есебінен жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету;

2) Кәсіпкерлікті дамыту және тірек аулдарды дамыту арқылы жұмыс орындарын құру;

3) Жұмыс берушінің қажеттілігінің шеңберінде оқыту және қоныс аудару арқылы жұмысқа орналасуға жәрдемдесу  

 

 

2. Экономикалық әлеуеті төмен ауылдық елді мекендерден экономикалық әлеуеті жоғары ауылдық елді мекендерге және экономикалық өсу орталықтарына көшіруге жәрдемдесу арқылы еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру

 

 

3. Халықтың жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі хабардарлығын арттыру

«Жұмыспен қамту 2020 жол картасының» халық арасында оң бейнесін қалыптастыру, атқарылып жатқан белсенді жұмыспен қамту саясатының мемлекеттік шаралары жөнінде халық арасында ақпараттың таралуын, халықтың Бағдарламаға қатысу деңгейі мен нәтижелілігін арттыру  мақсатында  Министрліктің тапсырысы бойынша Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде атқарылып жатқан шаралар туралы 4 бейнеролик пен 2 инфографика жасап шығарылған болатын.

Сонымен бірге, Жол картасының іске асу барысы, Министрлікпен атқарылып жатқан іс шаралар тұрақты түрде бұқаралық ақпарат құралдарында  көрсетілген болатын. Іспеттес шаралар республика өңірлерінде де атқарылған болатын. Барлығы республикалық бюджеттен бұл мақсатқа 194,2 млн.теңге бөлінген.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі орынбасары Е.Т.Орынбаеваның төрағалығымен Астана қаласында 2013 жылғы 19-20 қараша аралығында «Көрме» кешенінде қалалар, аудандар және тірек ауылдар әкімдерінің қатысуымен  «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағыттарының іске асу барысы жөнінде республикалық семинар-кеңес өткізілген болатын.

Семинар – кеңес жұмысына ҚР Үкіметі депутаттары, мүдделі орталық органдардың өкілдері, облыс әкімдерінің орынбасарлары, аудан (қалалар) әкімдері, тірек ауылдары мен ауылдық елдік мекендер, экономика және бюджеттік жоспарлау, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы, жұмыспен қамту орталықтары басшылары, бизнес – құрылымдарының өкілдері қатысқан болатын.

Шараға қатысушылар  өңірлерде «Жұмыспен қамту 2020 жол картасының» іске асу барысын,  орталық, жергілікті атқарушы органдардың ерекше назарын қажет ететін мәселелі сұрақтарды, сонымен қатар Бағдарлама жетілдіруді қажет ететін механизмдері мен құрылғыларын талқылаған болатын.  Барлығы Қазақстан бойынша семинар – кеңеске 500 өкіл қатысқан болатын.

Республика өңірлерінде Бағдарламаның жоспарлары мен іске асыру барысы туралы ақпараттарды жария ету үшін «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» http://prz.enbek.gov.kz сайты жұмысын бастады.

 

2.1.3-міндет. Жұмыспен қамтудың өсуіне ықпал  ету

 

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

 

1. ЖЖК 2020 және аумақтарды дамыту бағдарламалары шеңберінде жәрдемдесу үшін өтініш білдіргендердің жалпы санынан тұрақты жұмысқа орналастырылғандардың үлес салмағы

ресми деректер

%

55,2

68,9

Көрсеткіш орындалды

 

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

 

1. Жұмыспен қамту картасын қалыптастыру және өзекті ету

В 2012 году была сформирована Республиканская карта занятости на 2013-2015 годы, где определен баланс трудовых ресурсов на три года.

5 августа 2013 года акиматам областей, городов Астана и Алматы было направлено письмо по актуализации  сформированной карты занятости на 2013-2015 годы № 05-1-28/2422-И.

В декабре 2013 года в Дорожную карту занятости 2020 были внесены  изменения, согласно которым предполагается формирование и развитие общенациональной базы данных, содержащей сведения о текущих вакансиях и прогнозируемом создании рабочих мест в разрезе востребованных специальностей в проектах, реализуемых в рамках государственных, отраслевых программ и программ развития территорий, а также инициатив частного сектора.

Одним из разделов общенациональной базы является оперативный прогноз потребности в трудовых ресурсах (на 1 год) в разрезе конкретных специальностей и населенных пунктов, который составляется на основе Карты занятости регионов.

 

2. Еңбек нарығын дамытудың бес жылдық болжамдарын әзірлеуді қамтамасыз ету

2013  жылы көрсеткішті іске асыру көзделмеген

 

3. Халықты жұмыспен қамтуға бағытталған заңнаманы және бағдарламалық құжаттарды жетілдіру

2013 жылы 2009 және 2010 жылдардағы жол карталарын және Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасын іске асырудың логикалық жалғасы болып табылатын, ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 19 маусымдағы №636 қаулысымен жаңа «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасы бекітілген болатын.

Жұмыспен қамту 2020 жол картасын іске асыру Ережелеріне сәйкес толықтырулар енгізілген болатын.

ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 14 мамырдағы №478 қаулысымен еңбек етуге ынтаны арттыруға, зейнеткерлік жасқа жеткенше 50 жастан асқан адамдардың еңбек ету мүмкіндіктерін іске асыру және белсенді жұмыспен қамту бағдарламалар шараларына қатыстыру,  халықтың кіріс деңгейін жоғарылату, өмір бойы үздіксіз білім беру жүйесін дамыту бойынша іс-шаралары қарастырылған 50 жастан асқан адамдарды жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кешенді жоспары (50 + бастамасы) бекітілген болатын.

    Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2013 жылғы 1 шілдедегі №299-ө-м бұйрығымен  өңірлер, мамандықтар мен аймақтар бөлінісінде кадрларға қажеттілікті анықтау бойынша ұсыныстардан және білікті кадрларға болжамның қажеттілігін  еңбек нарығын дамытудың бесжылдық болжамын әзірлеу стратегиялық механизімін  қалыптастыру бойынша Әдістеме бекітілген.   

ҚР Үкіметі 2013 жылғы 22 қазандағы №1136 қаулысымен «Жұмыспен қамту 2020 жол картасын іске асыру мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия құру туралы» бекітілген.

ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1548 қаулысы «Қазақстан Республикасы 2013 жылғы 19 маусымдағы № 636 қаулысына өзгерістер енгізу туралы «Жұмыспен қамту 2020 жол картасын бекіту туралы» Бағдарламаны жетілдіру мақсатында бекітілді.

 

4. ЖЖК 2020 және өңірлерді дамыту бағдарламалары шеңберінде әлеуметтік жұмыс орындарына, қоғамдық жұмыстарға, жастар практикасына жіберілген адамдарға мемлекеттік қолдау көрсету

В 2013 году в рамках программ развития регионов оказана государственная поддержка по направлению на общественные работы 96,8 тыс. человек из них 59,9 тыс. жители сельской местности. На социальные рабочие места  направлено 7,9 тыс. чел. на молодежную практику 5,3 тыс. человек.

В рамках Программы Дорожная карта занятости 2020 для организации социальных рабочих мест  на местах заключены договоры с 6 396 работодателями, в соответствии с которыми трудоустроены          24 334 человек из числа безработных граждан отнесенных к целевым группам населения (при плане 18 706 человек – 130,1%).

Кроме того в 2013 году продолжали работать 3 037 человек из числа трудоустроенных в 2012 году. Средний размер месячной заработной платы составил 45,0 тыс. тенге.

После завершения социальных рабочих мест трудоустроены на постоянные рабочие места 13 046 человек. Из числа завершивших работу на социальных рабочих местах в 2012 году, трудоустроено в 2013 году 5 446 человек.

В рамках организации молодежной практики заключены договоры с 8 183 работодателями, в соответствии с которыми трудоустроены 23 523 человек, что составляет 135,7% от плана (17 334 чел.). Кроме того, в 2013 году продолжали работать 2 908 человек из числа лиц направленных в 2012 году.

После прохождения молодежной практики трудоустроены на постоянные рабочие места                        6 409 человек.

Из числа лиц завершивших молодежную практику в 2012 году, трудоустроено в 2013 году  878человека.

Расходы на оплату труда участников молодежной практики составили  2 985,2  млн. тенге (99,8% от выделенной суммы на год).

Создан портал «Молодежная биржа труда», на портале «Работа» созданы рубрики «Вакансии по молодежной практике»  с ежедневной выгрузкой информации; «Ярмарка вакансий» с возможностью общения соискатель–работодатель посредством голосовой и видеосвязи. Посредством данных порталов также обеспечивается информирование населения о правилах участия в программах содействия занятости.

 

5. Халықтың жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі хабардарлығын арттыру 

«Жұмыспен қамту 2020 жол картасының» халық арасында оң бейнесін қалыптастыру, атқарылып жатқан белсенді жұмыспен қамту саясатының мемлекеттік шаралары жөнінде халық арасында ақпараттың таралуын, халықтың Бағдарламаға қатысу деңгейі мен нәтижелілігін арттыру  мақсатында  Министрліктің тапсырысы бойынша Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде атқарылып жатқан шаралар туралы 4 бейнеролик пен 2 инфографика жасап шығарылған болатын. Сонымен бірге, Жол картасының іске асу барысы, Министрлікпен атқарылып жатқан іс шаралар тұрақты түрде бұқаралық ақпарат құралдарында  көрсетілген болатын.

 Іспеттес шаралар республика өңірлерінде де атқарылған болатын. Барлығы республикалық бюджеттен бұл мақсатқа 194,2 млн.теңге бөлінген.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі орынбасары Е.Т.Орынбаеваның төрағалығымен Астана қаласында 2013 жылғы 19-20 қараша аралығында «Көрме» кешенінде қалалар, аудандар және тірек ауылдар әкімдерінің қатысуымен  «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағыттарының іске асу барысы жөнінде республикалық семинар-кеңес өткізілген болатын.                  

Семинар – кеңес жұмысына ҚР Үкіметі депутаттары, мүдделі орталық органдардың өкілдері, облыс әкімдерінің орынбасарлары, аудан (қалалар) әкімдері, тірек ауылдары мен ауылдық елдік мекендер, экономика және бюджеттік жоспарлау, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы, жұмыспен қамту орталықтары басшылары, бизнес – құрылымдар өкілдері қатысқан болатын.

Шараға қатысушылар  өңірлерде «Жұмыспен қамту 2020 жол картасының» іске асу барысын,  орталық, жергілікті атқарушы органдардың ерекше назарын қажет ететін мәселелі сұрақтарды, сонымен қатар Бағдарлама жетілдіруді қажет ететін механизмдері мен құрылғыларын талқылаған болатын.  Барлығы Қазақстан бойынша семинар – кеңеске 500 өкіл қатысқан болатын.                                     

 

2-1-стратегиялық бағыт.  Халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

2-1.1-мақсат. Көші-қон процесстерін реттеу және басқару тиімділігін арттыру

Аталған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды 001,006,014,015,027 

 

Нысаналы индикатор

 

 

1.    Көші-қон сальдосы 

статистикалық деректер

адам

1000

-328

(11 айдың қортындысы бойынша)

Көрсеткіш орындалмады, алдын-ала деректер

В 2011 году в Республику Казахстан прибыло 38 016 чел., в свою очередь за этот период из Республики Казахстан выбыло 32 920 чел., сальдо миграции составило 5 096 чел.

В 2012 году в Республику Казахстан прибыло 28 462 чел., эмигрировало из Республики Казахстан 29 843 чел., сальдо миграции составило – 1 381 чел.

За 11 месяцев 2013 года в Республику Казахстан иммигрировало 24 077 чел, и выбыло 24 405 чел., сальдо миграции составило - 328 чел.

Отрицательное сальдо миграции в 2013 году объясняется снижением миграционного потока прибывающих в Республику Казахстан оралманов.

Следует также отметить  тенденцию  снижения – с 32 920 чел. в 2011 году до 24 405 чел. на 1 декабря 2013 года (на  23%).

2-1.1.1-міндет. Этникалық қазақтарды қабылдау және бейімдеу саласындағы көші-қон процестерін реттеу

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

 

1. Жұмысқа орналасқан оралмандардың үлесі (жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу үшін халықты жұмыспен қамту органдарына жүгінгендер қатарынан)

ресми деректер

%

65

81,9

Көрсеткіш орындалды

 

2.    Кәсіптік оқуға жіберілген оралмандардың үлесі (жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу үшін халықты жұмыспен қамту органдарына жүгінгендер қатарынан)

ресми деректер

%

10

11,3

Көрсеткіш орындалды

 

3.    Әлеуметтік қолдау жүйесімен қамтылған оралман отбасыларының үлесі

ресми деректер

%

100

100

Көрсеткіш орындалды

 

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

 

1. Келген оралмандар туралы дерекқор қалыптастыру

Бүгінгі күні Астана және Алматы қалаларында және барлық облыстарды «Оралман» ДҚ қолданыста. и запланированы работы по ее модернизации в связи с изменениями внесенными в Закон «О миграции населения».

 

2. Ұтымды және оңтайлы орналастыру, біліктілігін арттыру бойынша, сондай-ақ облыстардың демографиялық құрамына қарай еңбек ресурстарына деген қажеттілікті ескере отырып, ынталандырудың кешенді шараларын әзірлеу

2013 жылғы 10 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек көші-қоны мәселелері  бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заңға қол қойылды, осыған сәйкес  оралман – тарихи отанында тұрақты тұру мақсатында Қазақстан Республикасына келген және Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын өңірлерге қоныстандырылатын этникалық қазақ танылады, осыған орай заңда қоныстандыру үшін өңірлерді анықтау бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметінің құзыреті көзделген. Сондай-ақ заңда оралмандарды Қазақстан Респбликасының азаматтығына қабылдау үшін, олардың Қазақстан Республикасының аумағында заңды негіздерде кемінде төрт жыл тұрақты тұру қажеттілігі бекітілген.

 

3. Оралмандардың сапалық құрамын талдау және қызметін мониторингілеу (саны, қызмет түрі, тұрғылықты жері және басқа)

Жүргізілген мониторингті талдау нәтижесінде 2013 жылы 15 338 отбасы немесе  33 952  этникалық қазақ тарихи отанына оралып, оралман мәртебесін алды.

Оралмандар шыққан елдер оларды қоныстандыратын өңірлерді алдын ала айқындаған. Оралмандардың көбі Алматы облысына – 27,0% (9279 адам) қоныстанған. Оңтүстік Қазақстан облысында  -  18,0% (6349 адам), Маңғыстау облысында – 21,0% (7196  адам) және Жамбыл облысында – 8,0% (2752 адам).

Еңбеккке қабілетті жастағы адамдар 22 287 адам (66,5 %); 18 жасқа дейінгі балалар 9 529 адам (26,1 %) және зейнеткерлер – 2 136 адамды (7,4 %) құрайды.

Мониторинг нәтижелері Еңбекминінің басшылығына енгізілді.

 

4. Шетелдердегі қызық диаспораларымен, отандастармен, қазақтардың дүниежүзілік қауымдастығымен, Қазақстан халқы Ассамблеясымен өзара іс-қимылды және ақпараттық-түсіндіру жұмысын күшейту

Көші-қон комитетімен Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы арасында (бұдан әрі - ДҚҚ) этникалық көші-қон аясындағы көші-қон жағдайларын жақсарту жөніндегі өзара тығыз әрекеттестік туралы келісімге қол жеткізілді. Аталған келісім аясында, ДҚҚ-пен шетелде тұратын қазақ диаспорасына түсіндіру жұмыстарын жүргізу келісілді (оралмандарды жұмыспен қамту, сондай-ақ көші-қон саласындағы мемлекеттік саясаттың басым бағыттары бойынша ).

 

5. Этникалық көші-қон мәселелерін реттеуді күшейту бөлінісінде заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу

Үкімет Қазақстандағы репатриациялық саясатты жетілдіру мақсатында этникалық көші-қонды реттеу аясында Қазақстанға оралмандарды көшіруге квотаны тоқтатуды және тиісті барлық қаржылай төлемдер мен өтемақылар беруді, сондай-ақ оралмандарға еліміздің аумағында 4 жыл бойы тұрақты тұрғаннан кейін ғана қазақстандық азаматтықты беруді көздейтін бірнеше ұсыныстарды өңдеді.

Қазіргі уақытта, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек көші-қоны мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2013 жылғы 10 желтоқсандағы заңнамасы қабылданды.

Айта кету қажет, оралмандар көші-қонының квотасын алып тастау – этникалық қазақтардың Қазақстан Республикасының территориясына тұрақты және кақытша тұру мақсатында келуін шектейтін фактор болып табылмайды.

Заң қабылданған жағдайдаоралмандарға берілетін барлық қаржылай жеңілдіктер мен бейімделу жағдай жасайтын қызметтер сақталатын болыды: зейнетақымен қамтамасыз ету, әлеуметтік сақтандыру, мекен-жайлық әлеуметтік көмек, балалары бар отбасыларға жәрдемақы, арнайы мемлекеттік жәрдемақы, жұмыспен қамту, коммуналдық меншік қорынан тұрғын үй алуға құқық, сондай-ақ «Жұмыспен қамту-2020 » бағдарламасы аясында жер учаскесін алуға қатысуға.

 

2-1.1.2-міндет. Ішкі көші-қон бағыттарын реттеу

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

 

Халықтың жалпы санындағы ішкі көшіп-қонушылардың үлесі

стат. деректер

%

0,8

0,8

Көрсеткіш орындалды

 

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

 

1. Еліміздің кеңістік-аумақтық дамуын ескере отырып, ішкі көші-қон саласын болжау, жоспарлау, реттеу және сәйкессіздікті қысқарту жүйесін әзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу

2013 жылғы желтоқсанда Министрге Қазақстан Республикасындағы ішкі көші-қонды болжау мен жоспарлау  жүйесі бойынша қызметтік жазбамен ұсыныс енгізілді. Қазіргі уақытта министрдің тапсырмасымен, жұмыс жалғастырылуда: ұсынылған шараға сәйкес ішкі көші-қон мониторингі тәсілі өңделуде.

Ішкі еңбек көші-қонын елдің солтүстік аймақтарына сәтті бағыттау тек солтүстік аймақтарда индустриалдық, өндірістік, аграрлық жаңартуды, онда әлеуметтік-экономикалық және тұрмыстық коммуналдық игілікті тездеткен жағдайда, сондай-ақ бәсекеге қабілетті еңбекақысы бар сапалы жұмыс оырпндарын құрған жағдайда ғана мүмкін болады.  

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 21 шілдедегі №118 Жарлығымен бекітілген 2020 жылға дейін елдің аумақтық-кеңістікті дамуының Болжамды сызбасының аясында осы бағыттағы аталған жұмыс жүргізіліп жатыр.  

Елдің аумақтық-кеңістікті дамуының Болжамды сызбасы тиісті кезеңге өзінің өндірістік күштің орналастыру, көліктік-коммуникациялық, әлеуметтік және басқа да инфрақұрылымның ұтымды жүйесін, елдің тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін халықты өңірлерге бөле отырып қоныстандыруын ұсынады. 

Қазіргі уақытта өңірлік даму министрлігімен өзіне стратегиялық және экономикалық жоспарлардың ережесіне сәйкес өндірістік күшті қоныстандыру мен орналастырудың, негізгі қағидаларын, ұтымды табиғатпайдалану және шаруашылық қызметтерінің негізгі ережелерін, өндірістік, көліктік, әлеуметтік және республикалық маңызы бар үзілісті инфрақұрылымды, өңірлердегі экологиялық ахуалды жақсарту, тарихи және мәдение мұра және ландшафтармен қорғалатын объектілерді сақтау жөніндегі негізгі шараларды,    архитектуралық-қала салу қызметін жүзеге асыру үшін зиянды (қауіпті) құбылыстар мен табиғи және техногендік сипаттағы үдерістер немесе экстремалдық табиғи-климаттық жағдайлар әсеріне шалдыққан тау жыныстарының орнындағы пайдалы қазбалардың ерекше қорғалатын  аймағын пайдалану жөніндегі шектеу немесе қолдану түрлерін көрсететін  Қазақстан Республикасының аймағын ұйымдастырудың Бас сызбасының жобасын өңдеді.

Бас сызба Жобасында ел өңірлерінің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттары, қалалық қоныстану, ауылдық аймақтардың, шағын қалалардың даму жүйелері, сондай-ақ қалалық агломерация көзделген.

 

2. Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дағдарысын және экологиялық жағдайын ескере отырып, халықтың еліміздің ішінде көшіп-қону процестерін талдау және мониторингілеу

Ішкі еңбек көші-қонын тасқынын қайта бағыттау жөніндегі ұсыныстар елдің мүдделі аймақтарына (солтүстік) (Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Павлодар және Шығыс-Қазақстан облыстары) 2013 жылдың 3 желтоқсанында ҚР Еңбекминінің басшылығына енгізілді. Қазіргі уақытта жұмыс жалғасуда: «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасының 3-ші бағытын іске асыру аясында ұсынылған шараларды көздеу бойынша ұсыныстар дайындалуда, ұсынылған шаралар аясында жұмысқа орналасу мүмкіндіктері мен бар нақты жобаларға аталған аумақтардың территориясын дамыту бағдарламасына  және салалық бағдарламаларға талдау жасалуда,аталған ұсыныстармен Үкіметке хат дайындалуда.

 

3. Қалаларда ішкі көшіп-қонушыларды бейімдеу жүйесін құру бойынша (оқыту, жұмысқа орналастыру және басқа) ұсыныстар енгізу

Қазақстан Респуликасының «Халықтың көші-қоны туралы» Заңының 63-бабының 1-тармағына сәйкес , ұйымдасқан түрде қоныс аудару ішкі көшіп-қонушылардың қоныс аудару квотасына сәйкес ұйымдасқан түрде қоныс аударатындар (қоныс аударушылар) немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қоныс аударылатындар, сондай-ақ ішкі қоныс аударушыларға көмек көрсету, ішкі көшіп-қонушылардың қоныс аудару квотасына енгізу және қоныс аударушы мәртебесін беру және ҚР азаматтарына әлеуметтік көмек, ішкі көшіп-қонушылардың қоныс аудару квотасы 2015 жылғы бастап қолданысқа енгізіледі.

Осындай жолмен, қалалардағы ішкі қоныстанушыларды бейімдеу жүйесін құру бойынша ұсыныстар енгізу 2015 жылдан бастап өзекті мәселеге айналады.

Предложения по созданию системы адаптации внутренних мигрантов в городах разрабатывались  совместно с Министерством экономики и бюджетного планирования в декабре 2013 года в рамках Комплексного плана по решению проблем миграции, усилению контроля за миграционными потоками из сопредельных государств, созданию благоприятных условий для отечественных квалифицированных кадров с тем, чтобы не допустить их чрезмерного оттока на зарубежные рынки труда на 2014 - 2016 годы

Так, МТСЗН были отработаны и согласованы предложения в рамках следующих направлений:

1. совершенствования учета и прогноза потоков внутренней миграции;

2. повышения эффективности управления внутренней миграцией в контексте процессов урбанизации и взаимодействие региональной и миграционной политики;

3. формирования политики адаптации внутренних мигрантов в городах.

 

4. Ірі қалаларға және олардың маңына көші-қон жүктемесінің жоғары болуына байланысты проблемалық мәселелерді шешу бойынша ұсыныстар әзірлеу

Қазіргі уақытта, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің Кеңсесі Басшысының тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасының статистика жөніндегі Агенттік жанынан  Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау, Өңірлік даму, Ішкі Істер, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрліктерінің лауазымды тұлғаларының қатарынан ішкі еңбек көші-қонын есепке алу жөніндегі ұсыныстарды өңдеу бойынша жұмыс тобы құрылып жатыр.

2030 жылға дейін Астана қаласындағы агломерацияны қалыптастыру ұзақ мерзімді жоспарының жобасын өңдеу бойынша, 2030 жылға дейін Алматы қаласындағы (жеке) агломерацияны қалыптастыру ұзақ мерзімді жоспарының жобасын өңдеу бойынша Жұмыс тобының құрамына Комитет мамандары қосылды.

В целях разработки предложений по решению проблемных вопросов в связи с высокой миграционной нагрузкой на крупные города и дальнейшего совершенствования законодательства по вопросам регулирования миграционных процессов внутри страны в АРКС и МРР были внесены предложения в части системы учета внутренних трудовых мигрантов.

Законодательством предусмотрено понятие внутренние мигранты, в то же время отсутствуют нормы касательно внутренних трудовых мигрантов и нормы, регулирующие вопрос их учета.

Статистика по внутренним мигрантам основана на информации из адресных листков прибытия, учитываемых МВД РК, по официально зарегистрированным внутренним мигрантам. При этом не представляется возможным уточнить число внутренних мигрантов, переселившихся для осуществления трудовой деятельности

В этой связи, ведение учета внутренних трудовых мигрантов, в условиях повышения мобильности трудовых ресурсов, будет со временем приобретать все большую актуальность.

В настоящее время, принята Прогнозная схема территориально-пространственного развития Республики Казахстан до 2020 года. В условиях увеличения количества реальных точек индустриального, промышленного и научного роста государства, неизбежно потребуются резервы трудовых ресурсов.

В целях подведения качественного баланса трудовых ресурсов будет необходима информация по имеющемуся трудовому потенциалу республики, для оценки возможности его сбалансированного распределения по территории государства. В этой связи, неизбежно возникнет необходимость анализа потенциала внутренних трудовых мигрантов, и возможности создания условия для их перенаправления в заинтересованные регионы страны.

Кроме того, в условиях интенсификации агломерационных процессов, учет внутренних трудовых мигрантов будет приобретать все большую актуальность для местных исполнительных органов, т.к. увеличение внутримиграционных процессов будет влиять на качество коммунальной сферы регионов.

В этой связи, в целях превентивного решения потенциальной проблемы, а также вышеуказанных трудностей регулирования внутримиграционных процессов, вопрос качественного учета внутренних трудовых мигрантов на законодательном уровне необходимо решать далее,  создать при МВД соответствующую рабочую группу.

 

5. Ел ішіндегі көші-қонды реттеу мәселесі жөніндегі заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының «Халықтың көші-қоны туралы» Заңында ішкі көші-қонды реттеу мәселесінде әрекеттестікке  шақыратын, азаматтар үшін көшіп қону квотасын енгізу ішкі көші-қон туралы бөлім бар, бірақ аталған бөлім 2015 жылдан бастап қана күшіне енеді.

 

2-1.1.3-міндет. Еңбек көші-қонын басқару

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

         

 

1. Шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квота

ресми деректер

%

1,2

1,2

Көрсеткіш орындалды

 

2. Тартылатын шетелдік жұмыс күші құрамындағы білікті мамандардың үлесі

ресми деректер

%

70,0

75,6

Көрсеткіш орындалды

 

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

 

1. Еңбек көші-қонын басқару бөлінісінде халықтың көші-қоны туралы заңнаманы жетілдіру

Еңбек көші-қонын басқару аясындағы заңнаманы жетілдіру мақсатында , келесі жұмыстар жүргізілді.

1)      Шетел жұмыс күшін тартуға жұмыс берушілерге рұқса беру Ережесіне толықтырулар енгізген, Электронды Үкімет веб-порталы арқылы рұқсат беру рәсімдерін автоматтандыруды көздейтін 2013 жылғы 25 қаңтарындағы №44 Үкімет қаулысы әзірленіп, қабылданды.

Аталған қаулымен рұқсат алу үшін талап етілетін құжаттар тізбесі 12-ден 8-ге дейін қысқартылды (соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама,медициналық анықтама,медициналық сақтандыру, орталық атқарушы органның білім аясындағы шетелдіктерді оқытушы ретінде тарту кезіндегі шетел маманының кәсіби деңгейінің сай келетіндігі туралы қорытындысы). 

2)      Шетелдік заңды тұлға өкілдіктеріне шетел жұмыс күшін тарту процедурасын жеңілдететін Үкіметтің 2013 жылғы 8 мамырдағы №467 қаулысы әзірленіп, қабылданды.

Шетелдік заңды тұлға өкілдіктері:

-жергілікті кадрлар мазмұны бойынша талаптардан;

-қазақстандық азаматтар үшін қосымша жұмыс орындарын құру мен ерекше кәсіби дайындық шарттарынан босатылатын болады.

 

1. Шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квотаны белгілеу бойынша ұсыныстар әзірлеу

Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстан Республикасының аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға 2014 жылға арналған квотаны белгілеу туралы» 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1508 қаулысы қабылданды.

 

2. Жұмыс берушілердің шетелдік жұмыс күшін тартудың ерекше жағдайларын орындауын бақылау

Мемлекеттік еңбек инспекторларымен 2013 жылдан бастап еңбек заңнамасын сақтау бойынша 12 мыңнан аса тексерулер жүргізілді.

Тексеру кезінде олардың ішінен ШЖК тартатын 40 ұйым, ерекше рұқсат беру шрттарын орындауға қатысты 14 ұйым, оның ішінде ШЖК тартатын жұмыс берушілер мен жұмысқа орналасуға шетел қызметкеріне рұқса беру шарттары мен Ереже талаптарын орындамау бойынша заң бұзушылықтар анықталды (ОҚО, Алматы қаласы). 

Тексеру нәтижесінде жұмыс берушілерге анақталған заң бұзушылықтарды жою туралы 11 бұйрық берілді және 181755 мың теңге көлемінде 8 әкімшілік айыппұл салынды.

Қолданылған шаралар нәтижесінде ҚР азаматтары үшін 11 қосымша жұмыс орны ашылды, 17 ҚР азаматы кәсіби дайындыққа жіберілді. Бұдан басқа, 5 рұқсат кері қайтарылды, 1 рұқсат уақытша тоқтатылды.

 

3. Еңбек көші-қоны процестерін есепке алу және ақпараттық сүйемелдеу жүйесін құру

ШЖК тартатын кәсіпорындар мен шетел қызметкерлерінің есебі жүйесін жетілдіруге мүмкіндік беретін «ШЖК» АИС және  «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқоры» арқылы шетел жұмыс күшін тартуға рұқсатты ұзарту,қайта рәсімдеу, рұқсат берулерді беру бойынша қызметтер көрсету эксплуатациясына енгізілді.

«ШЖК» АИС-тағы  есептілікті қалыптастыру үшін техникалық тапсырыстар әзірленді, бұл жөнінде «МОЖТ» РМҚК-на 2013 жылғы 31 қазандағы №14-3-2/14285 хатымен жолданды.

 

 

3-стратегиялық бағыт. Азаматтардың еңбек құқықтарының іске асырылуын қамтамасыз ету
3.1-мақсат. Еңбек құқықтарын қорғау және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жағдайын жақсарту

Аталған мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың кодтары 001, 007, 012, 013, 028

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзi

өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Қол жетпестіктін себебі

 

жоспар

дерек

 
 

1

2

3

4

5

6

 

1.   БЖИ-дың: «Қызметкер-жұмыс берушiнiң ара қатынасындағы ынтымақтастық» көрсеткiшi бойынша позициясы

статдеректер

позиция

49

40

Көрсеткіш орындалды

 

2.    

       

3.   БЖИ-дың: «Жалақыны айқындаудың икемділігі» көрсеткiшi бойынша позициясы

31

24

Көрсеткіш орындалды

 

4.   БЖИ-дың: «Төлем және өнiмдiлiк» көрсеткiшi бойынша позициясы

18

9

Көрсеткіш орындалды

 

5.   БЖИ-дың: «Жұмысқа жалдау және босату тәжiрибесi» көрсеткiшi бойынша позициясы

34

21

Көрсеткіш орындалды

 

6.   БЖИ-дың: «Жұмыстан босатумен байланысты шығындар» көрсеткiшi бойынша позициясы

25

27

Көрсеткіш орындалмады

По данному показателю   Казахстан переместился с 27 на  25 место, при этом сохраняя конкурентное преимущество в субиндексе «Эффективность труда», который улучшил позицию по сравнению с 2012 годом на 4 пункта и занял 15 место.

Следует отметить, что в Республике Казахстан трудовым законодательством установлены минимальные гарантии, регламентирующие, в каких случаях производится компенсационные выплаты работникам.

Аталған көрсеткіш (басқалары сияқты) Министрліктің қызметіне тікелей тәуелді  емес, ал белгілі бір ДЭФ есебі әдісі бойынша, соның ішінде сұрау салу әдісімен есептелетінін атап өткен жөн.

Өз кезегінде, Министрлік тексерулерді жүзеге асырумен қатар, ұйымдар мен кәсіпорындардың ұжымдық шарттар жүйесін қамтуды қамтамасыз ету, қызметкерлердің еңбек қатынастары жөнінде құқықтық сауаттылығын арттыру бойынша ұдайы жұмыстар атқарды, сондай-ақ еңбек заңнамасының нормалары бойынша, оның ішінде еңбек ақы төлеу, жұмыстан босатылған кезде төлемдерді есептеу әдіснамасы мәселелері бойынша ақпараттық-түсіндірме жұмыстарын белсенді жүргізуде.

 

7.   БЖИ-дың: «Шешімдерді қабылдаудың айқындылығы» көрсеткiшi бойынша позициясы

30

29*

Көрсеткіш орындалды

 

8. Өндiрiстiк жарақаттану деңгейi (1000 адамға шаққандағы жазатайым оқиғалардың жиiлiк коэффициентi)

ресми деректер

%

0,65

0,42

Көрсеткіш орындалды

 

3.1.1-міндет.  Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету

 

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

 

1. Еңбек жағдайлары денсаулық үшін зиянды және қауiптi салаларда жұмыс істейтін адамдардың үлесі (жұмыспен қамтылғандардың жалпы санының ішінде

статдеректер

%

21,6

21,0

Көрсеткіш орындалды

 

оның ішінде әйелдер

   

14,0

13,2

Көрсеткіш орындалды

 

2. Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі стандарттарын енгізген ірі және орта кәсіпорындардың үлесі 

ресми деректер

  100 %

7,5

7,5

2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдайы бойынша еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша 1426 халықаралық және ұлттық стандарттар енгізілді.

 

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

 

1.   Өндірістік салада еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жағдайына мониторинг жүргізуді жетiлдiру 

Өндірістік жарақат пен еңбекті қорғау мәселесі бойынша жағдайға мониторинг жасау үшін МЕИ республика бойынша тоқсан сайын 13 негізгі көрсеткіштер бойынша 500 мың қызметкерлері бар 323 ірі өндірістік кәсіпорындар бойынша мониторинг жүргізеді.

Жүргізілген талдау осы кәсіпорындардың деректері бойынша 2012 жылмен салыстырғанда өндірістік жарақат деңгейінің төмендегендігін көрсетті.

 

2.  Халықаралық еңбек стандарттарды бейiмдеу. 

    Оларды экономика салаларына енгiзуге жәрдемдесу  

2014 жылғы 1 қаңтарға жағдай бойынша қауісіздік және еңбекті қорғау бойынша 1426  халықаралық және ұлттық стандарттар  ірі және ортанша кәсіорындармен енгізілген.

2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 878 Кеден одағының комиссиясына сәйкес «Жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі  туралы» техникалық регламенті қабылданды, 2012 жылғы 1 маусымда күшіне енді.

халықаралық еңбек стандарттарды бейiмдеу және олардың енгізіліуі «Жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі  туралы» Кеден одағының техникалық регламентін жүзеге асыру арқылы орындалады.

Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының 2013 жылғы 9 сәуірдегі № 72 шешімімен Кеден одағының «Жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптарын сақталуы қамтамасыз етіледі, оларды қолдану нәтижесінде мемлекетаралық стандарттарын әзірлеу жөніндегі (өзгерістер енгізу, қайта қарау) Бағдарламасы бекітілген.

Бағдарлама шеңберінде Қазақстан Республикасына 14 кәсіби  стандартты әзірлеу бекітілген (әзірлеу мерзімі  2015 жылға дейін көзделген).

Қазіргі кезде, «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институты» РМҚК  007 «Қолданбалы ғылыми зерттеулер» бюджеттік бағдарламасы 100 «еңбек қауіпсіздігі саласында» кіші бағдарламасы шеңберінде Бағдарламада қарастырылған 3 мемлекетаралық стадартты әзірлеу бойынша ғылыми зерттеулер жүргізеді.

 

3. Зиянды және қауіпті өндірісте жұмыс істейтін қызметкерлердің, оның ішінде әйелдердің санын қысқарту шараларын әзірлеу және іске асыру (үшжақты негізде)

2011 жылғы 29 желтоқсанда 2012-2014 жылдарға арналған Бас келісімге қол қойылды, оның шеңберінде ҚР Үкіметі, қызметкерлердің республикалық бірлестіктері және жұмыс берушілердің республикалық бірлестіктері өзіне еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, қызметкерлердің қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету мәселелерін шешуге бағытталған міндеттерді мойнына алды.

Осыған ұқсас ережелер үшжақты салалық және өнірлік келісімдермен белгіленеді.

Қазіргі кезде, Министрлікпен ХЕҰ Еңбек қауіпсіздігі мен гигиенасына жәрдемдесетін негіздер туралы конвенцияны (187-конвенция) ратификациялау жөнінде жұмыстар өткізіліп жатыр.

Конвенция өндірістік жарақаттанудың, кәсіби аурулардың және өндірісте адамдардың қаза болуының, қауіпсіз және салауатты өндірістік ортаны біртіндеп қамтамасыз етуге жәрдемдесетін алдын алуына бағытталған.

Қолданатын іс-шаралар зиянды және қауіпті өндіріс жағдайларында жұмыс істейтін  қызметкерлердің санын біртіндеп төмендетуге бағытталады.

 

4. Қатер тобын бастапқы кезеңде анықтау және кәсіптік аурулардың алдын алу әдістемесін әзірлеу

2013 жылғы 1 жартыжылдықта 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» Қазақстан Республикасында денсаулық сақтауды дамыту мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі 103 «Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл» бюджеттік бағдарламасы бойынша ғылыми зерттеулерді орындау шеңберінде «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институты» РМҚК «Кәсіби аурулар бойынша қауіп топтарын ерте анықтау әдістемесін әзірлеу және енгізу» тақырыбы бойынша ғылыми зерттеулер жүргізеді.

           Кәсіби аурулардың алдын алу және тәуекел топтарын ерте анықтау мақсатында жұмыс iстейтiндердің денсаулығына өндiрiстiк ортаның ең маңызды қолайсыз факторларының әсері зерттелді. Кәсiби аурулардың дамуын болжау үшiн кәсіби тәуекелдердi бағалау әдiстерi баяндалды. Қазақстан Республикасында кәсiби ауру және оны анықтау құрылымының талдауы ұсынылды.

          Даярлық кезеңде аралық есептер Ғылыми-техникалық кеңесте қарастырылды және қабылданды.

         Осы мәселе бұл бағытта жалғастырылады, сонымен қатар 2014-2018 жылдарға арналған Министрліктің Стратегиялық жоспарында көзделген.

 

5. Кәсіптік қатер сыныптары бойынша сақтандыру тарифтерін өзгерту 

В рамках проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и исламского финансирования» была создана рабочая группа при Мажилисе Парламента, проведены актуарные расчеты совместно с ГАК и ГФСС.

На основании этих расчетов Национальный банк РК и Общество актуариев Казахстана разработало страховые тарифы по классам професионального риска. Вопрос изменения страховых тарифов по классам профессионального риска рассматривается  в Мажилисе Парламента РК.

 

6. Қызметкерлердi еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқару кезiндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру жүйесімен қамтуды кеңейту

Облыстық және Астана, Алматы қалалары бойынша Еңбек инспекциясы жөніндегі басқармалардың еңбек инспекторлары 2013 жылдың басынан бастап республикалық және өңірлік БАҚ еңбек және әлеуметтік заңнаманы түсіндіру бойынша 679 рет сөз сөйленді және 3080 семинарлар мен дәріс өткізілді.

Еңбек инспекторлары тексерулер барысында қызметкердің міндетті сақтандыру келісім шартының жасалуын тексереді.

2013 жылы еңбек инспекторлары 13152 тексерулер жүргізді.

 

7. Заңды тұлғаның қызметi тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиян үшін адамдарды әлеуметтік қолдау

В рамках бюджетной программы «Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство, в случае прекращения деятельности юридического лица» производится выполнение обязательств государства по возмещению вреда потерпевшим, в случае прекращения деятельности юридического лица.

В 2013 году 893 получателям выплат за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство, в случае прекращения деятельности юридического лица гражданам, достигшим 70-летнего возраста (регрессники) было выплачено 261 338,4 тыс.тенге.

 

3.1.2-міндет. Еңбек заңнамасы бұзылуының алдын алу және жолын кесу

 

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

 

1. Ағымдағы жылы МЕИ жоспарлы тексерулерінің қорытындылары бойынша тәуекелді бағалау жүйесіне сәйкес жоғары тәуекел тобына енгізілген субъектілер санының төмендеуі   

ресми деректер

 %

23

23

 

Көрсеткіш орындалды

 

2. Тәуекелді бағалау жүйесінің негізінде мемлекеттік бақылау субъектілерін жоспарлы тексеру санының төмендеуі (жыл сайын тексеру жоспарына сәйкес) 

ресми деректер

%

11,1

11,1

Көрсеткіш орындалды

 

3. Еңбек заңнамасының жойылған бұзушылықтарының үлесi, анықталған бұзушылықтардың жалпы санының %

ресми деректер

%

91

93,6

Көрсеткіш орындалды

 

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

 

1. Тәуекелді бағалау жүйесін жетілдіру

ҚР Өңірлік даму министрлігі 2014 жылғы 24 қаңтардағы № 01-5-16-4/177 хатымен ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне (бұдан әрі – Министрлік) (ТЖБ) тәуекелдер жүйесін бағалаумен сәйкес әзірленген жеке кәсіпкерлік саласында тексерілетін субъектілерге ведомстволық статистикалық жаңа нысанды келісуге жолдады.

Бұл нысан Министрлікпен 2014 жылғы 5 ақпанда ескертусіз келісілді.

 

2. Жалақы бойынша берешекке мониторинг жүргізу, оны жою және қалыптасуының алдын алу бойынша шаралар қабылдау 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) жалақы бойынша берешекке тұрақты негізде мониторинг жүргізеді.

Жалақы бойынша берешек туралы мәліметтерді өңірлік дағдарысқа қарсы штабтар прокуратура органдары, еңбек инспекциясының жергілікті органдары және облыстардың, Астана және Алматы қалаларының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармалары ұсынған деректер негізінде қалыптастырады.

Мемлекет басшысының 2013 жылғы 11 қазандағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің кеңейтілген отырысында берген тапсырмаларын орындау мақсатында  Министрлік «Әлеуметтік шиеленістің алдын алу және әлеуметтік-еңбек қақтығыстарын шешу жөніндегі кешенді жоспарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 желтоқсандағы №1295 қаулысына өзгерістер мен  толықтырулар  әзірледі. Онда ақпарат алмасу, кәсіпорындардағы  еңбек қатынастарының жағдайларына мониторинг жүргізу нәтижелері мен әлеуметтік шиеленістер картасы бойынша құқық қорғау органдарымен бірлескен тексерулер жүргізу және жалақы бойынша берешекті мәжбүрлеп өндіру бойынша сот актілерінің орындалуын қамтамасыз ету, еңбек заңнамаларының нормаларын бұзған жұмыс берушілерді қылмыстық жауапкершілікке тарту сияқты және басқа да бірқатар жедел шаралар көзделген.

Қазіргі уақытта қаулы жобасы мүдделі мемлекеттік органдарға (Әділетмині, Қаржымині, Бас прокуратура, ЭБЖМ) келісуге жіберілді.

2013 жылдың басынан бастап мемлекеттік еңбек инспекторлары (бұдан әрі – МЕИ) 49367 қызметкердің алдында 793 кәсіпорынның жалақы бойынша берешегі 4,2 млрд. теңгені құрайтынын анықтады.

Тексерілген 734 кәсіпорынның басшылығына орындалуы міндетті     579 ұйғарым берілді және 5.,0 млн. теңгеден астам сомаға 614 айыппұл салынды. 

Қолданған шаралары нәтижесі бойынша 724 мекемеде 3,5 млрд. тенге берешек төленіп 43454 қызметкерлердің құқықтары қорғалды, сонымен қатар 793 кәсіпорынның басшылығына орындалуы міндетті  579 ұйғарым беріліп, жалпы сомасы 57,0 млн. теңгені құрайтын 614  айыппұл салынды.

2013 жылдың басында жалақы бойынша берешек 1121,4 млн. теңге болса, 2014 жылғы 1 қантарына 74 мекемеде  ол 737,9 млн. теңгені құрады.

 

3. 2012-2014 жылдарға арналған Балалар еңбегінің ең нашар түрлерін жою бойынша бірлескен          іс-қимыл жоспарын қалыптастыру және орындау

 Балалар еңбегінің ең нашар түрлерін жою және алдын алу жұмыстарын үйлестіру жұмыстары 2012 жылы сәуірде құзырлы мемлекеттік органдармен (БҒМ, ІІМ, МАМ, БП) келісілген және қол қойылған Қазақстан Республикасында балалар еңбегінің ең нашар түрлерін жою және ХЕҰ №182 халықаралық конвенциясын іске асыру жөніндегі 2012-2014 жж. арналған бірлескен жұмыс жоспары аясында жүзеге асырылып келеді.

2013 жылғы 30 сәуірде балалар еңбегінің ең нашар түрлерімен күрес жөніндегі үилестіру Кеңесінің 11 отырысы өткізілді, сондай-ақ 2013 жылғы               28 қазанда министрлік және Қазақстан тауар өндірушілері және экспортқа шығаушылары одағы бірлесіп ауылшаруашылығы саласында  жұмыспен қамтылған қызметкерлердің еңбек жағдайына арналған Кеңестің 12-ші отырысын және доңгелек үстел өткізілді.

Балалар еңбегін пайдалануды болдырмауға бағытталған тетіктерді жетілдіру мақсатында Білім және ғылым министрлігі, Ішкі істер, Бас прокуратура өзара әрекеттесе отырып көп жұмыстар атқаруда.  

 

4. Еңбек заңнамасын сақтау бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарының тиімділігін арттыру 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 13 желтоқсандағы № 1581 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында азаматтарды еңбек заңнамасының негіздеріне құқықтық жалпы оқытуды ұйымдастыру жөніндегі 2013 - 2015 жылдарға арналған іс-шаралар аясында аумақтық департаменттерге кестеге сәйкес өткізілетін іс-шаралар мәліметтерін бұқаралық ақпарат құралдарында көрсету тапсырылды. 2013 жылы Медиа-жоспарға сәйкес еңбекке жалпы оқыту бойынша өткізілген іс-шаралар барлық өңірлердің жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарынан көрсетілді.

Министрліктің www.enbek.gov.kz веб-сайтында «Еңбек құқығы және жұмыспен қамту мәселелері» айдары бар, онда азаматтар еңбек заңнамасының нормаларын қолдану және еңбек құқықтарын қорғауға жәрдемдесу мәселелері бойынша жүгіне алады. 2013 жылы аталған айдарға еңбек заңнамасына қатысты сұрақтарымен 3 286 азамат (немесе түскен сұрақтардың 46,4 пайызы) өтініш білдіріп, толық жауаптар алды. 

Министрліктің қызметі туралы ақпаратты сапалы әрі уақтылы қалыптастыруды қамтамасыз ету мақсатында Министрдің 2011 жылғы 18 наурыздағы № 94 бұйрығына сәйкес құрылымдық және аумақтық бөлімшелер веб-порталдың өзектілігін тұрақты түрде қамтамасыз етіп отыр.

Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі өңірлік комиссияларда қызметкерлер мен жұмыс берушілердің еңбек заңнамасының негіздеріне сауаттылығын арттыру мәселесі қаралуда. Жергілікті атқарушы органдардың тиісті уәкілетті өкілдері, жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдері  өңірлік комиссиялардың қатысушылары болып табылады. 2013 жылы Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі өңірлік комиссияларда 67 отырыс өткізілді.

Арнайы бекітілген Медиа-жоспарға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде жергілікті баспасөз беттері мен телеарналарда сөз сөйлеулер ұйымдастырылды. Сөз сөйлеулер мен жарияланымдардың тақырыбы еңбек қатынастарының екі тарапына бағдарланған және олар еңбек саласының қазіргі уақыттағы өте өзекті және проблемалық мәселелерін қамтыды.

Медиа-жоспарға сәйкес өңірлерде дөңгелек үстелдер мен семинарлар өткізу арқылы еңбек заңнамасын түсіндіру мақсатында халықпен, республика ұйымдары мен кәсіпорындарының еңбек ұжымдарымен кездесулер ұйымдастыра отырып, құқықтық жалпы оқыту жүргізілуде.

 

5. Қазақстан Республикасындағы еңбек заңнамасының негіздеріне азаматтарды құқықтық жалпы оқытуды ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу және іске асыру

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 13 желтоқсандағы № 1581   қаулысымен Қазақстан Республикасында 2013-2015 жылдарға арналған еңбек заңнамасының негіздері бойынша  азаматтардың құқықтық жалпы оқытуды ұйымдастыру жөнінде Жоспар бекітілді.   

2013 жылы Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі:

- 50 мың данамен «Еңбек заңнамасының негіздері»

- 2667 данамен «Келіссөздер жүргізе білу дағдыларын дамыту және еңбек қақтығыстарында консенсусқа қол жеткізу» анықтамалықтарын дайындады.

Аталған анықтамалықтар құқықтық білім мен еңбек заңнамасының мәселелері бойынша ақпарат алуға, әлеуметтік-еңбек қақтығыстарының алдын алуға бағытталған және олар 2013-2015 жылдарға арналған құқықтық жалпы оқыту жүйесінде оқу әдебиеті ретінде пайдаланылатын болады.

Барлық субъектілердің әлеуметтік-еңбек қатынастары бойынша құқықтық сауатын арттыру еңбек қатынастарын жетілдіру жөніндегі жұмыстың маңызды бөлігі болып табылады.

Кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметкерлерін Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының негіздеріне оқыту жөніндегі жоспарларға сәйкес Министрліктің аумақтық бөлімшелері 2013 жылы республика бойынша 80 мың қызметкерді қамти отырып 1895 ұйымда еңбек заңнамасының негіздеріне оқыту жүргізді.

Бұл ретте өңірлердегі мемлекеттік еңбек инспекторлары 43 143 қызметкерді қамти отырып, 918 ұйымда оқыту жұмыстарын жүргізді. Оқыту бойынша қызметтер көрсетуге конкурсты жеңіп алған ұйымдар 977 ұйымда оқыту жұмыстарын жүргізді, барлығы 37 673 қызметкер қамтылды.

2013 жылғы 16 қаңтардан бастап еңбекке жалпы оқыту шеңберінде республикалық «Қазақстан» және «Хабар» телеарналарының эфирінен «Еңбек шартын жасаңыздар және жұмыс берушіден қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауды талап етіңіздер» тақырыбында мемлекеттік және орыс тілдерінде бейнероликтер (30 секундтық) көрсетілуде.

2013 жылы мемлекеттік тапсырысқа сәйкес өнім беруші «АЛТ Астана» ЖШС 8 тақырып бойынша екі тілде,  ұзақтығы 10 минуттан сомасы 27 600 мың теңге болатын 4 оқу бейнеролигін дайындады. Бұл бейнероликтер өңірлерге, кәсіпорындарға тарату үшін аумақтық департаменттерге жіберілді.

Азаматтарды еңбек заңнамасының негіздеріне құқықтық жалпы оқытуды ұйымдастыру ақпараттық талдау бағдарламаларының, сондай-ақ «Хабар», «Қазақстан», «24 KZ», «Еуразия», «СТВ», «31 арна»,  «Астана», «7 арна», «КТК» телеарналары сияқты электрондық БАҚ-тың «Жаңалықтар», «7 күн», «Апталық шолу», «Алаң», «Өз сөзім - өзімдікі», «Панорама недели», «БлогПост», «Слуги народа», «Нысана», «Көзқарас», «Открытая студия», «Другими словами», «Аналитика», «Дневник с Гульнарой Мукушевой», «Айтуға оңай», «Армангүл Тоқмұратпен Күнделік» телебағдарламаларының шеңберінде қамтамасыз етілуде.

 

3.1.3-мiндет. Әлеуметтiк әрiптестiкті дамытуға жәрдемдесу

 

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

 

1.   Ұжымдық-шарттық қатынастар жүйесімен қамтылған кәсіпорындардың үлесі   (ірі және орта кәсіпорындар арасында) 

ресми деректер

%

91,8

92,2

Көрсеткіш орындалды

 

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар                    

 

1. Әлеуметтiк әрiптестiктi кеңейтуге бағытталған «Қазақстан Республикасындағы лайықты еңбек жөнiндегi 2010 - 2012 жылдарға арналған бағдарламаны» мына бөлiктерiнде iске асыру:
- еңбек қатынастарындағы мәселелердi халықаралық стандарттарға сәйкес реттеу;

- әйелдер мен ер адамдарды тиiмдi жұмыспен қамту және әлеуметтiк қорғауға жәрдемдесу;

- үшжақты ынтымақтастық және әлеуметтiк сұхбатты одан әрi дамыту.

 «Қазақстандағы 2013-2015 жылдарға арналған лайықты еңбек бағдарламасы» әлеуметтік әріптестермен келісілді және ХЕҰ Бюросына жолданды.

Бағдарлама халықаралық стандарттарға сәйкес еңбек қатынастарын реттеуге, тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу, алдағы уақытта әлеуметтік диалогтың дамуына бағытталған.

 

2.   Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікті арттыруды ынталандыру

Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсы туралы»             № 523 Жарлығына сәйкес, Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын ұйымдастыру және өткізу іс-шаралар жоспарына орындау бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр (ЕХӘҚМ 2013 жылғы 25 ақпандағы №70-ө-м бұйрығымен бекітілген).

Бұл іс-шара Елбасының бастамасымен ұйымдастырылып келеді және жеке кәсіпкерлік субъектілерін әлеуметтік мәселелерді шешуге, қолда бар оң тәжірибені көрсету және кеңінен таратуда маңызды шаралардың бірі болып табылады.

    Конкурс лауреаттарына тиісті диплом және айрықшалық белгі беріледі. Компания бұл атақ берілгеннен кейін екі жыл бойы эмблеманы жарнамалық мақсаттарда пайдалану құқығын иеленеді.

Конкурстың негізгі мақсаты елдегі бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін тарату, бизнес-құрлымының елдің дамуына және қазақстандықтардың әл-ауқатының жақсаруына салым жасауы.

2013 жылғы 20 желтоқсанда Тәуелсіздік сарайында алтыншы «Парыз» конкурсының лауреаттары атақтарын беру салтанатты іс-шарасы өткізілді.

Бизнес-қоғамында әлеуметтік жарнамалардың кеңінен қолданылуының арқасында әлеуметтік жауапкершілік түсінігі артып келеді – 2008-2013 жылдары «Парыз» конкурсына еліміздің барлық өңірлерінен 2720 кәсіпорын қатысқан.

 

3. Үкімет, жұмыс берушілердің бірлестіктері мен қызметкерлердің бірлестіктері арасында  2012 – 2014 жылдарға арналған Бас келісімге қол қою

2013 жылы іс-шараны іске асыру қарастырылмаған

 

 4.Әлеуметтік-еңбек саласындағы даулы жағдайларды басқару және шешу үшін жүйелі ұйымдастырушылық және ақпараттық іс-шараларды жүргізу

(Әлеуметтік шиеленістің алдын алу және әлеуметтік-еңбек қақтығыстарын шешу жөніндегі кешенді жоспарды іске асыру)

Для решения имеющихся проблемных вопросов в сфере предупреждения социально-трудовых конфликтов реализуется утвержденный Правительством Комплексный план по снижению социальной напряженности и разрешению социально-трудовых конфликтов с составлением Карты трудовых конфликтов.

Государственными инспекторами труда ведется мониторинг социальной напряженности и рисков возникновения трудовых конфликтов, с принятием мер по их предупреждению и недопущению. 

В 2013 году согласно данным  мониторинга, проведенного местными исполнительными органами в соответствии с утвержденными Министерством критериями,  а также  алгоритмом его определения,  фон социальной напряженности в регионах сложился следующим образом:

- по совокупным значениям определения социальной напряженности и рисков возникновения трудовых конфликтов (на уровне предприятия и на уровне административно-территориальных единиц) по итогам  2013 года  самый высокий уровень социальной напряженности установлен в Атырауской (35 баллов), Мангыстауской (33,5 балла) и Карагандинской (25 баллов).

- самые  низкие  показатели согласно утвержденной методике оценки рисков возникновения  трудовых конфликтов установлены по Костанайской и Актюбинской областях (11,6  и 10,1 баллов соответственно).

В ноябре месяце 2013 года Министерством разработаны поправки в «Комплексный план по предупреждению социальной напряженности и разрешению социально-трудовых конфликтов», утвержденный Постановлением Правительства.

В проекте предусматривается ряд оперативных мер – обмен информацией, проведение совместных проверок с правоохранительными органами, обеспечение  исполнения судебных актов по принудительному взысканию задолженности по заработной плате, привлечение нарушителей к уголовной ответственности  и др.

 

5. Үкімет, жұмыс берушілердің бірлестіктері мен қызметкерлердің бірлестіктері арасында жасалған 2012-2014 жылдарға арналған Бас келісімнің және «Ұжымдық шарт жасаңыздар!» республикалық акциясы шеңберінде еңбекшілердің құқықтары мен кепілдіктерін сақтау бойынша шараларды іске асыру

   

6. «Кәсіптік одақтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын әзірлеу және қабылдау (жаңа редакция)

   

 

4-стратегиялық бағыт. Халықтың әл-ауқатының артуына жәрдемдесу
4.1-мақсат. Халықтың өмір сүру деңгейін арттыру

Аталған мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың кодтары 001, 002, 003, 006, 008, 011, 018, 028, 033

Атауы

Ақпарат көзi

өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Қол жетпестіктін себебі

 

жоспар

дерек

 
 

1

2

3

4

5

6

 

Нысаналы индикаторлар

 

1. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен аз халық үлесі 

стат

деректер

%

5,1

3,1

(2013 жылғы 3-тоқсан.)

Көрсеткіш орындалды, алдын-ала деректер

 

2. Жиынтық зейнетақы төлемiнiң кiрiстi алмастыру коэффициентi, оның ішінде:

ресми деректер

%

       

-        ЖЗ қоспағанда

   

41,2

 

Көрсеткіш орындалды

 

-        ЖЗ қосқанда

   

44,5

   

4.1.1-міндет. Жалақының өсуіне ықпал ету 

 

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

 

1.  Жалақының ең төменгі мөлшерінің өсімі   (өткен жылмен салыстырғанда) 

ресми деректер

 %

7

7

Көрсеткіш орындалды

 

2.  Еңбекақы төлеудің ең төменгі стандартын (ЕТЕС) енгізген салалардың саны 

ресми деректер

бірлік

8

8

Көрсеткіш орындалды

 

3.  Азаматтық қызметшілердің орташа айлық жалақысының жалпы экономикадағы орташа айлық жалақыға арақатынасы  

статдеректер

 %

74,0

69,2 %

(2013 жылғы қантар-желтоқсан

айларының мәліметтері)

 

Алдын-ала деректер, (жылдық мәндер 2014 жылдың мамыр айында жарияланады).

 

4. Азаматтық қызметшілер жалақысының орташа мөлшерінің серпіні (алдыңғы жылмен салыстырғанда)

ресми деректер

%

100

-

Ақпарат жоқ, ресми деректер 2014 жылдың мамыр айында жарияланады.

 

5. Мыналардың:

– ең төменгі зейнетақы мөлшерінің;

– МӘЖ орташа мөлшерінің ең төменгі күнкөріс деңгейіне арақатынасы

ресми деректер

%

102,2

98,4

 

Көрсеткіш орындалды

 

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

 

1.  Еңбекақы төлеудің ең төменгі стандартын әзірлеу

-

2013 жылы наурызда Қазақстан Республикасында ең төмен жалақы мөлшерінің стандартын әзірлеу бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізуге қатысты сайыс өткізілді, нәтижесінде «Юпитер» зерттеу орталығы» жеңімпаз деп танылды.

      Техникалық тапсырмаға сәйкес өнім беруші ай сайын аралық есеп берді, ол бойынша Департамент        ескертулер мен ұсыныстар жіберді.

    ҚР Ең төмен жалақы мөлшерін белгілеу әдістемесі бойынша ұсынымдарды (4 модел) қамтитын зерттеу бойынша соңғы есепті 2013 жылы 25 қарашада «Юпитер» ЗО» ЖШС ұсынды.    

ҚР мүдделі мемлекеттік органдары және Кәсіподақтар федерациясы өкілдерінің  қатысуымен аталған жұмыс таныстырылды, сондай-ақ ол жерде зерттеу қорытындылары талқыланды. 

 

2.  Азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа үлгісін әзірлеу 

 

Министрлік қажетті зерттеулердің негізінде азаматтық қызметшілерге еңбек ақы төлеу жүйесінің жаңа моделінің жобасын әзірледі.

Бюджеттік сала қызметкерлеріне еңбек ақы төлеу ұйымдарының халықаралық тәжірибесін ескере отырып, азаматтық қызметшілерге еңбек ақы төлеу жүйесінің жаңа моделі жобасының негізгі компаненттері:

1) орындалатын жұмыстың күрделілігіне, көлеміне және ерекшелігіне, қызметкерлердің кәсіби біліктілігі мен білім деңгейіне байланысты азаматтық қызметшілер лауазымдарының функционалдық блогтарға жатқызылуының нақты критерилері бар лауазымдардың жаңа тізілімі.

2) азаматтық қызметшілердің қызмет бабында өсуі мен кәсіби жоғарылауын ынталандыратын салалар бөлінісіндегі әрбір функционалдық блогтың жеке алғанда, коэффициенттердің жаңа торы;

3) қосымша ақылар мен үстемеақылар жүйесін оңтайландыру. Қосымша ақылар мен үстемеақылардың қолданыстағы жүйесі өтемақылық және ынталандырушы төлемдерге бөлінеді. Олар қызметкерлердің еңбек жағдайларына (өтемақылық төлемдер) және/немесе жұмыстағы жоғары жетістігіне (ынталандырушы төлемдер) байланысты белгілеу үшін қолданылатын болды.

Сондай-ақ, азаматтық қызметшілерге еңбек ақы төлеу жүйесінің ұсынылып отырған моделінде, әрбір қызметкердің нәтижелеріне байланысты болғандай, тұтастай ұйымның соңғы нәтижелеріне байланысты болады.

В соответствии с Посланием Главы государства от 17 января 2014 года внедрение новой модели предусматривается с 1 июля 2015 года,в этой связи производится актуализация расчетов.

 

3.  Нормативтік құқықтық актілерге азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу және еңбекақы төлеудің ең төменгі стандарты мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

-

2013 жылы іс-шаранын іске-асырулуы қарастырылмаған

 

4.  Азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа үлгісін енгізу нәтижесін талдау  

-

2013 жылы іс-шаранын іске-асырулуы қарастырылмаған

 

4.1.2-міндет. Әлеуметтік қамсыздандырудың барабарлығын қамтамасыз ету

 

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

 

1. Жиынтық зейнетақының ара салмағы:
- базалық зейнетақы төлемiмен (Орталықтан)

ресми деректер

%

20,7

20,7

Көрсеткіш орындалды

 

- ынтымақты зейнетақымен (Орталықтан)

71,8

71,8

 

- жинақтаушы зейнетақымен (ЖЗҚ-дан)

7,5

7,5

 

2. МӘЖ орташа мөлшерінің өсу қарқыны (%  алдыңғы жылмен салыстырғанда)

ресми деректер

%

107

107

Көрсеткіш орындалды

 

3. МӘСҚ-тан төленетiн әлеуметтiк төлемдермен кiрiстi алмастыру коэффициентi

- еңбек ету қабiлетiнен айрылғанда

ресми деректер

%

107

117,2

Көрсеткіш орындалды

 

- асыраушысынан айрылғанда  (%  алдыңғы жылмен салыстырғанда)

107

116,2

Көрсеткіш орындалды

 

4.  Экономикалық белсенді адамдардың үлесі,

-     ЖЗЖ-мен

 

 

ресми деректер

%

66,4

65,6

Көрсеткіш на 98,80 пайызға орындалды, алдын-ала деректер

«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық» РМҚК-ның алдын-ала  мәліметі бойынша жинақтаушы зейнетақы жүйесінің  қатысушылар саны 5 905,7 мың, сонымен бірге экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың саны 2013 жылғы қортынды  бойынша – 9004,8 мың адамды құрады.

Жоспарлы мәннен азын-аулақ ауытқу Бірыңғай зейнетақы жинақтау қорының құрылуымен және жинақтаушы зейнетақы қоры қызметінің тоқтатылуымен байланысты, сондықтан зейнетақымен қамсыздандыру туралы жаңа келісімдердің жасалуында қиындықтар туғызды.

 

                                              -  міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесімен қамтылған

70,5

72

Көрсеткіш орындалды

 

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

 

1. Зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін жетілдіру:

 - базалық зейнетақы тағайындаудың бірыңғай өлшемдерін әзірлеу және енгiзу;
- ынтымақты зейнетақы жүйесiне параметрлiк өзгерiстер енгiзу;
- жинақтаушы зейнетақы жүйесiнiң тиiмдiлiгiн арттыру  шараларын әзiрлеу және iске асыру.

Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің тиімділігін арттыру бойынша шараларды өңдеу және іске асыру

 

       2013 жылғы 7 маусымдағы Мемлекет Басшысының Қазақстан халқына арналған зейнетақы реформасы мәселелері жөніндегі үндеуінде жарияланған тапсырмаларын орындау шеңберінде 2030 жылға дейін Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесін алдағы уақытта жаңғырту тұжырымдамасын (бұдан әрі - Тұжырымдама) әзірледі.

Тұжырымдама зейнетақымен қамсыздандырудың базалық деңгейін жетілдіру; масылдықтың алдын алу және еңбек етуге қабілетті жастағы адамдарды еңбек етуге ынталандыруды арттыру мақсатында қызметкерлер үшін жұмыс берушілердің 5% міндетті жарналарын енгізу; азаматтардың зейнетақы жүйесіне қатысуын кеңейту, сондай-ақ ұзақ мерзімді кезеңде өзін ақтап шығатын жобаларды инвестициялауға зейнетақы активтерін, оның ішінде мемлекеттік жеке әріптестік механизмдерін енгізу есебінен пайдалануды көздейді.

         Бұған қоса, еңбек жағдайы зиянды (өте зиянды) жағдайда жұмыс істейтін адамдардың міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының мөлшерлемесін кезең-кезеңімен арттыру, әлеуеттік құрылымдардың қызметкерлерін зейнетақымен қамсыздандыруды қайта ұйымдастыру, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерін беру механизмдерін өзгерту мәселелері енгізілген.

Тұжырымдаманың жобасы 2014 ж. 30 қарашада № 06-2-24/165-Ддсп,2 Премьер-Министрі Кеңсесінің қарауына енгізілді.

2013 жылғы 23 желтоқсанда зейнетақы жүйесін әрі қарай жаңғыртудың негізгі тәсілдері Экономикалық саясат жөніндегі Кеңес отырысына ұсынылды.

 

2. «МӘСҚ» АҚ мен «МАК» АҚ-ның қаржылық тұрақтылығын арттыру

ӘҚжСД 2013 жылдың маусым айында ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің Жауапты хатшысының атына «МӘСҚ» АҚ және «МАҚ» АҚ қаржылық тұрақтылығы жайлы аналитикалық хат жолданды 

 

3. Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiн әкiмшiлендiрудi жетiлдiру

2013 жылғы 17 ақпаннан «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңына Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықпен қате есептелген немесе артық төленген әлеуметтік аударымдар сомасы және (немесе) әлеуметтiк аударымдарды уақтылы және (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұлдарды қаражатты қайтаруды жүзеге асыруды көздеуге, енгізілген өзгерiс пен толықтырулар қолданыста.

 

4. ЖЗЖ және әлеуметтiк сақтандыру мәселелерiнде халықтың хабардарлығын арттыру

Азаматтардың жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысуын кеңейту және ақпараттандырылуларын арттыру, сонымен бірге олармен үнемі зейнетақы аударымдарын іске асыруды реттеу мақсатында келесі іс-шаралар қабылдануда:

 - қолы бос емес халықтың еңбек қызметін әрі қарай заңдастыру (оның ішінде жұмыспен қамтудың Жол картасы – 2020 шеңберінде жеке кәсіпкерлер ретінде тіркеу шартымен шағын несиелер алып беру, болашақта тұрақты жұмыс орнына орналастырумен бірге оқуға жіберу);

 - жұмыс берушілермен міндетті зейнетақы жарналарын өз уақытында аударуға бақылау жасауды күшейту (қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, қаржы және әділет Министрліктері және Бас прокуратура арасында төртжақты бұйрықтың жобасы дайындалды, бұл жоба зейнетақылық жарналар бойынша қарыздардың қалыптасуын болдырмау бойынша бақылауды күшейтуге және жедел шаралар қабылдауға арналған);

 - әр түрлі санаттағы халық арасында түсіндірме жұмыстарын кеңейту.

Ақпараттық-түсіндіру жұмыстары шеңберінде Елбасының Қазақстан халқына арнаған Жолдауына сәйкес Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат Министрлігімен бірлесіп, Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігімен зейнетақы жүйесін жаңғыртудың негізгі бағыттарын түсіндіру бойынша Медиа-жоспар (әрі қарай – Медиа-жоспар) дайындалып бекітілді.  

Аталған Медиа-жоспарды іске асыруда Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат Министрлігінің мекен-жайына, сонымен қатар Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Орталық коммуникация қызметіне Қазақстаннның зейнетақы жүйесін жаңғырту жұмыстарын түсіндіру бойынша Министрліктің ақпараттық-анықтамалық материалы жіберілді.

2013 жылдың 16-20 қыркүйегінде «Solux Hotel Astana» қонақ үйінің ғимаратында «Қазақстан бас редакторлары Клубының» мүшелерінің, мүдделі мемлекеттік органдардың және үкіметтік емес ұйымдардың қатысуымен «Зейнетақы жүйесін жаңғыртудың гендерлік аспектілері» атты тақырыбына республикалық семинар-кеңес өткізілді.  

 Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін жаңғырту сұрақтары бойынша сатып алынатын ақпараттық-түсіндіру қызметі шеңберінде келесі жұмыстар жүргізілді:

- еліміздің барлық аймақтары бойынша жалпы саны 75 мың дана болатын әдістемелік құралдар, буклеттер мен плакаттар дайындалып таратылды;

- бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде (баспа және электрондық БАҚ) зейнетақы жүйесін жаңғыртудың өзекті мәселелері бойынша 6 мақала жарияланды;

- республикалық телеарналарға сериялы роликтер (3 бірлік) және деректі фильмдер (1 бірлік) дайындалып шығарылды.

Осыған байланысты, қабылданған шаралар азаматтарды зейнетақымен қамсыздандыру аумағындағы мемлекеттік саясат сұрақтары бойынша, сонымен бірге халықты жинақтаушы зейнетақы жүйесімен қамтуды кеңейту және жинақтаушы зейнетақы жүйесіне өз қол бос болмаушылық санаттарына жататын барлық тұлғаларды қатыстыру сұрақтары бойынша  халықтың (жұртшылықтың) ақпараттандырылу, сенімдеріні арттыру және оң пікірлерін қалыптастыру деңгейін арттыруға бағытталған.

  2013 жыл үшін міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесімен қамтуды кеңейтуге және ақпараттандыруға бағытталған мынадай шаралар жүзеге асырылды:

    14 облыста және Алматы, Астана қалаларында «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы ҚР Заңына» енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы ҚР Заңы» тақырыбына ақпараттық-түсіндіру семинарлары өткізілді;

 

5. Ең төменгі зейнетақы мөлшерін белгілеу әдістемесін әзірлеу

2013 жылы «Зейнетақымен қамсыздандыру аумағындағы минималды әлеуметтік стандарттарды дайындау, олардың негізділігі және қалыптасу механизмі» атты тақырыбына «Юпитер» ЖШС-не зерттеу жүргізілді. Осы зерттеудің нәтижесі бойынша жеткізушілерге толық еңбек өтілі үстінен әр жыл сайын жұмысыны көтермелі пайызды қолдану бойынша ұсыныстар берілді, сонымен бірге толық еңбек өтілін асыратын өтілді ескеру, мемлекеттік базалық зейнетақылық төлемді және минималды зейнетақыны бірыңғай минималды кепілдендірілген зейнетақыға ауыстыру. Зерттеудің нәтижесі бойынша зейнетақы жүйесін жаңғыртудың екінші кезеңінде осы ұсыныстарды қолдану туралы шешім қабылданды.

Бүгінгі күні, мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып Министрлікпен 2030 жылға дейінгі Қазақстан  Республикасының зейнетақы жүйесін әрі қарай жаңғырту жөніндегі негізгі тәсілдемелер дайындалды. Осы тәсілдемелерге ынтымақты зейнетақы жүйесіне параметрлік өзгерістер енгізу, сонымен бірге зейнетақымен қамсыздандырудың базалық деңгейі есебінен минималды зейнетақы мөлшерін анықтау тәртібін өзгерту сұрақтары енгізілді. 

2030 жылға дейін Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесін әрі қарай жаңғырту Тұжырымдамасы ҚР Премьер-Министрінің Кеңсесіне талқылау үшін жіберілді (2013 жылғы 30 қарашадағы шығыс №06-2-24/165қбпү,2).              

2013 жылдың 23 желтоқсанында зейнетақы жүйесін әрі қарай жаңғыртудың негізгі тәсілдемелері экономикалық саясат бойынша Кеңес отырысына ұсынылды.  

 

4.1.3-мiндет. Әлеуметтiк көмек көрсетудiң атаулығын күшейту

 

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

 

1. ЕТКД төмен тұратын жалпы отбасылар санынан мемлекеттiк балалар жәрдемақысын (МБЖ) алатын отбасылардың үлесi

ресми деректер

%

88,4

85,1

(2013 жылғы 3-тоқсан.)

Көрсеткіш орындалды

 

2. ЕТКД төмен тұратын жалпы отбасы санынан АӘЖ алатын отбасылардың үлесi

ресми деректер

%

13,4

5,6

(2013 жылғы 3-тоқсан.)

Көрсеткіш орындалды

 

3. АӘЖ алушылардың құрамындағы еңбекке қабілетті адамдардың ара салмағы

ресми деректер

%

32,0

31,4

Көрсеткіш орындалды

 

4. ЕТКД төмен деңгейде өмір сүретін отбасылар қатарындағы шартты ақшалай төлемдермен қамтылған отбасылардың үлесі

ресми деректер

%

-

-

   

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

 

1. Әлеуметтiк көмек көрсету стандарттарын бiрiздендiру

 

2013 жылы Министрлікте ЕТК жетілдіру жөнінде ұсыныстарды құрау  бойынша жұмыс тобы құрылды. ЕТК есептеу әдістемесін жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар дайындау үшін конкурстық негізде ПРООН жағынан ұлттық және халықаралық мамандар шақырылды, сондай-ақ ЕТК құрылымын өзгертуге көп нұсқалы актуарды есепті жүргізу үшін актуарды есептеу бойынша маман шақырылды.

2013 жылы 29 қазанда жұмыс тобының отырысы болды, онда ПРООН мамандарының бастапқы есептемесі таныстырылды. Сонымен бірге, «кедейлікті азайту жолы – өмір сапасының жалпы стандарттарын әзірлеу және енгізу» сессия шеңберінде   G-Global ақпаратты-коммуникативті алаңда жергілікті атқарушы органдар және мамандардың қатысуымен «Ең төмен күнкөріс көлемін анықтау әдістемесін жетілдіру» тақырыбында он-лайн бейнеконференция өтті.

2030 жылға дейін Қазақстан Республикасы әлеуметтік даму Тұжырымдама жобасымен 2017 жылға қарастырылған ЕТК анықтау әдістемесін жетілдіру болашақта негізіне жататын жұмыс тобының актуарды есептемесінің нәтижелері негізінде 2014 жылы ұсыныс өндіріледі.

 

2.  Жергілікті бюджеттен берілетін әлеуметтік төлем түрлерін оңтайландыру

 

«Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504  Үкіметтің қаулысы әзірленді және қабылданды. Республикалық маңызы бар қалалардың, астана, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) мәслихатының шешімі бойынша мұқтаж азаматтар бөлек санатына жергілікті бюджет қаражатынан әлеуметтік көмек ұсынуды тәртіпке келтіру мақсатында Қағидалар жасалынды, сондай-ақ олардың өмір деңгейін қолдау мақсатында әлеуметтік көмек алуға құқықтық, экономикалық, әлеуметтік кепілдіктер, бюджет қаражатын атаулы және оңтайлы қолдану.

Сонымен бірге «Учаскелік комиссиялар туралы үлгілік ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2009 жылғы 28 қаңтардағы № 29 бұйрығына өзгерістер енгізілді, жергілікті атқарушы органдармен келісілген арнаулы комиссиялар туралы Үлгілі қағида әзірленді және  Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде белгіленген тәртіпте тіркелді.

 

3. Табысы аз отбасыларға арналған әлеуметтік көмекті енгізу жөнінде ұсыныстар даярлау

-

 «Әлеуметтік қолдау және көмек көрсету жүйесін жетілдіру» атты зерттеудің нәтижесі бойынша 2013 жылдың екінші жартыжылдығында РБК отырысына үш пилотты аумақта шартты ақшалай көмекті енгізуге нысаналы трансферттерді пайдалану бойынша ұсыныстар енгізілді. 2013 жылғы 22 шілдедегі № 17 РБК хаттамасының үзінді көшірмесіне сәйкес ұсыныстар қолданды. Қаулының жобасы әзірленді және тиісті мемлекеттік органдармен 2013 жылғы 13 қыркүектегі №07-2-30/3025-И және 2013 жылғы 5 желтоқсандағы №07-2-30/3853-И  хаттарымен және МОИП арқылы келісуге жіберілді. 

 

 

5-стратегиялық бағыт.  Халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарын әлеуметтік қолдаудың тиімді жүйесін қалыптастыру
5.1-мақсат.  Әлеуметтік қолдаудың тиімділігін арттыру

 Аталған мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджет бағдарламаларының кодтары 001, 009, 010, 016, 017, 021, 028, 032

Нысаналы индикатор

1. Арнаулы әлеуметтiк қызмет көрсетумен қамтылған адамдардың үлесi (оны алуға мұқтаж адамдардың жалпы саны)

ресми деректер

%

82,1

95,9

Көрсеткіш орындалды

2. Оңалтылған мүгедектердің үлесі (қайта куәландырылған мүгедектердің санының), оның ішінде:

 

 

     

 ішінара оңалту

ресми деректер

%

9,75

10,6

Көрсеткіш орындалды

 толық оңалту

 

5,75

5,77

Көрсеткіш орындалды

5.1.1-міндет.   Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін дамыту

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

1. Арнаулы әлеуметтiк қызметпен қамтылған адамдардың үлесi (жалпы қызмет алушылардың санынан)
- стационарда

ресми деректер

%

 

24,2

 

 

24,1

Көрсеткіш орындалды (жағымсыз динамика – оң әсер) алушылар стационардан отбысыларына оралды, сонымен қатар қажетті кешенді қызметтер алуда

- жартылай стационар жағдайында

7,8

8,3

Көрсеткіш орындалды

- үйде

61,4

60,8

Көрсеткіш 95,6 % орындалды

2 облысы алушыларың жартылай стационар жағдайында және Павлодар облысы стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін ұйымдарға көшуіне байланысты көрсеткішке қол жеткізілмеді.

- уақытша болу

   

6,6

6,0

Көрсеткіш 95,5 % орындалды

Алматы облысы уақытша болу жағдайында мекемеде күрделі жөндеу аяқталғандықтан көрсеткішке қол жеткізілмеді. Қызметтердің 2014 жылы көрсету жоспарлануда.

2. Жеке сектор субъектiлері (оның iшiнде үкiметтiк емес ұйымдары) көрсететiн арнаулы әлеуметтiк қызметтермен қамтылған адамдардың үлесi

ресми деректер

%

4,9

6,0

Көрсеткіш орындалды

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

1.  Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету саласындағы нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру

 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің бұйрығымен (2013 жылғы 28 қаңтардағы № 30-Ө-М) Мүгедектерді әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету саласында тәуекел дәрежесін бағалау жөнiндегi әдiстемелiк ұсынымдар бекітілген.

Принято участие в рабочей группе Мажилиса Парламента РК по внесению изменений и дополнений  в некоторые законодательные акты по вопросам  противодействия бытовому насилию, в рамках которого будут внесены изменения в ЗРК «О специальных социальных услуг» в части совместного определения уполномоченными органами внутренних дел,  в области социальной защиты населения, здравоохранения и образования критериев оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации. совместно.

2. Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету стандарттары пакетін әзірлеуді аяқтау және кезең-кезеңімен енгізу

 

2013 жылға іс-шараны іске асыру қарастырылмаған

3.Жергілікті өкілетті органдардың шешімімен көрсетілетін арнаулы әлеуметтік қызметтің қосымша түрлерін енгізу

 

Қазіргі таңда арнаулы әлеуметтік қызметтер нарығында ақылы негізінде әлеуметтік қызметтерді:

-       Қостанай облысында үйде қызмет көрсету жағдайында Қостанай және Рудный қалаларының  аумақтық әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары;

-       Шығыс Қазақстан облысында тұрмыстық қызмет көрсету орталығы және  «Қарлығаш», «Живая вода» қайырымдылық үйлері жұмыс істейді, онда сауна, шаштараз, аяқ-киім жөндеу шеберханаларының қызметтері қайырымдылық көмек есебінен, осы мекемелерде тұратын зейнеткерлердің жарналарының есебінен көрсетіледі;

-       Оңтүстік Қазақстан облысында мүгедектерге арналған оңалту орталығы «SYSLAВ» Қазақстан - Норвегия жобасын жүзеге асыру шеңберінде еңбек нарығындағы мінез-құлық пен хабардарлыққа, бизнес жүргізу негіздеріне үйретеді.

- Астана қаласында МӘМ-да жалпы типтегі қарттар мен мүгедектерге ақылы негізде тұру мүмкіндігі беріледі.

4.  Үкіметтік емес ұйымдар арасында мемлекеттік тапсырыс орнатуды көбейту

 

2013 жылы арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету бойынша мемлекеттік арнаулы тапсырыспен 14 өңірде (Атырау облысы мен Астана қаласынан басқа) 50 мемлекеттік емес ұйымдардың арасында 3,4 мың адамды қамтылды.

Жергілікті атқарушы органдардың мәліметі бойынша, мемлекеттік емес ұйымдар арқылы жартылай стационар жағдайында 24 орталыққа, үйден қызмет көрсету жағдайында 40 бөлімшелерге қызмет көрсетілді. Мемлекеттік емес ұйымдардың арасында мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға 591,2 млн. теңге жұмсалды. 

5.  Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету мәселелері жөнінде халықтың хабардарлығын арттыру

 

2013 жылғы маусым - «БОТА» қоғамдық қорының өткізетін дөңгелек столында Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі «Өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдарға атулы көмек көрсету саласында негізгі басымдықтар және жетістіктер» тақырыбына баяндамамен сөйлеген.

2013 жылғы 1-2 тамыз – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінде «Өмірлік қиын жағдайда жүрген балаларға және жастарға аранулы әлеуметтік көмек көрсету жүйесі туралы» дөңгелек стол өткізілді.

2013 жылғы 20 маусым - Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінде «Өмірлік қиын жағдайда жүрген балаларға және жастарға аранулы әлеуметтік көмек көрсету жүйесі туралы» дөңгелек стол өткізілді.

2013 жылғы 25 маусым – Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жауапты хатшы А. Құрманғалиева ҚР Парламенті Мәжілісінде «Халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» тақырыбына баяндамамен сөйлеген.

2013 жылғы 21 қараша – Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі С. Жақыпова Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің әлеуметтік-мәдени даму комитетінің кеңейтілген кеңесінің отырысында «Арнаулы әлеуметтік қызметтер» Қазақстан Республикасы Заңының іске асыру туралы» тақырыбына баяндамамен сөйлеген.

2013 жылғы 22 қараша Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі С. Жақыпова Қазақстан халықтар ассамблеясының отырысында «Халыққа әлеуметтік қызметтер көрсету еуропа жүйесіні енгізу туралы» тақырыбына баяндамамен сөйлеген.

2013 жылғы қараша – Әлеуметтік көмек департаментінің директорының м.а. «Арнаулы әлеуметтік қызметтер – әлеуметтік қызмет көрсетудің жаңа бағыты» тақырыбына баяндасы БАҚ-да жарық көрді.

  5.1.2-міндет.  Мүгедектерді оңалту жүйесін дамыту

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

1. Iске асырылған мүгедектердi оңалту бағдарламаларының үлесi (әзiрленген жеке оңалту бағдарламаларының қатарынан): медициналық оңалту

ресми деректер

%

88,0

93,7

Көрсеткіш орындалды

әлеуметтiк оңалту

74,0

80,9

Көрсеткіш орындалды

кәсіби оңалту жөніндегі

43,0

57,6

Көрсеткіш орындалды

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

1. Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын қабылдау және іске асыру

-

2013 жылы Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының бірінші кезеңін (2012 – 2013 жылдар) іске асыру аяқталды. Іске асыру қорытындысы бойынша Премьер-Министрінің Кеңсесіне ақпарат ұсынылды (Еңбекминінің 10.02.2014 ж. № 07-3-21/201-Д (п.3(к)) хаты).

Іс-шаралар жоспарының екінші кезеңі әзірленіп, Премьер-Министрі Кеңсесінің қарауына және бекітуге енгізілді.

2. Алдағы Мүгедектер құқығы жөнiндегi БҰҰ Конвенциясын ратификациялауға байланысты Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу

 

2013 жылы қолжетімді орта құруға бақылау енгізу мақсатында «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңына қабылдау комиссиясының құрамына жергілікті атқарушы органның, мүгедектердің қоғамдық бірлестіктерінің өкілдерін енгізу бөлігінде 25-бабына өзгерістер енгізілді.

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мүгедектердің құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заң жобасының тұжырымдамасы әзірленді.

3.  Медициналық-әлеуметтік сараптама мен мүгедектерді оңалтуды (МКФ ережелерін ескере отырып) ұйымдастыру және жүргізудің инновациялық тәсілдерін әзірлеу

 

Ресей Федерациясының, Латвия, Литва, Беларусь Республикасының мамандары, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының, Бақылау және әлеуметтік қорғау комитеті аумақтық департаменттерінің, медициналық университеттерінің өкілдері және мүгедектердің қоғамдық бірлестіктерінің төрағалары қатысуымен 2013 жылдың 26-27 қыркүйегінде «ҚХС негізгі ережелерін ескере отырып медициналық-әлеуметтік сараптама мен мүгедектерді оңалтудың ұйымдастыру-құқықтық және әдістемелік негіздері» тақырыбы бойынша халықаралық конференция өткізеді.

Министрліктің тапсырысы бойынша Тіршілік-тынысының шектелу дәрежесін белгілеу мен жүріп-тұруы қиын мүгедектерге оңалту іс-шараларын айқындау кезінде тіршілік-тынысы мен денсаулықтың қызмет етуінің, шектелуінің халықаралық сыныптауышының ережелерін қолдануды зерттеу өткізілді.

4. Мүгедектер мен басқа да ұтқырлығы аз адамдар топтарының тыныс-тіршілік ету объектілеріне кедергісіз кіріп-шығуы үшін жағдай жасау

-

2013 жылы іс-шаранын іске-асырулуы қарастырылмаған

5.

   

6.   Протездiк-ортопедиялық және есту протездеу көмегiн көрсету стандарттарын жетiлдiру

 

РГКП «РЦЭП» разработаны стандарты:

- СТ РК ГОСТ Р 53344 «Протезирование и ортезирование. Дефекты конечностей. Часть 1. Метод описания врожденных дефектов конечностей»;

- СТ РК ГОСТ Р ИСО 13405-1 Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов Часть 1. Классификация узлов протезов

7. Әлеуметтік және көлік инфрақұрылымы объектілерін паспорттауды мониторингілеу

 

2013 жылы Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының бірінші кезеңін іске асыру аяқталды. Жүргізген талдау көрсеткендей, 54 528 әлеуметтік инфрақұрылым объектісінің ішінен жергілікті атқарушы органдар паспорттау жоспарына тек 37,2 пайызын (20 263 объекті) енгізген, жоспарланған объектілердің 92,6 пайызына (18 754 объекті) паспорттау жүргізілді, паспортталғандардың ішінен 82,4 пайызы (15 456 объекті) бейімдеуге жатады деп танылған.

Жыл басынан бері жоспарланған жұмыс көлемін 11 облыс (Ақмола, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстары, Астана және Алматы қалалары) орындады. Паспорттаудың төмен көрсеткіштері Атырау облысында (40,2%) байқалды.

Аталған объектілердің паспорттауға жататын объектілерінің саны тұрақты қалыпта емес. Сонымен, 2013 жылғы қазан және жыл қорытындысына есеп мәліметтерін салыстырғанда Ақмола, Ақтөбе, Жамбыл, Маңғыстау облыстары бойынша көрсеткіштердің төмендеуі белгіленген.

25 ақпан, 2014 - 20:50 өзгертілді
ҚР тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері
Атаулы әлеуметтік көмек
АӘК есептеу бойынша онлайн калькулятор
Статусын тексеру
Балалар еңбегінің ең жаман түрлеріне қарсы күрес
"Қауіпсіз еңбек" ақпараттық науқаны
Қазақстанда іске асырылып жатқан үздік әлеуметтік жобалар
«Еңбек жолы» Республикалық конкурсы
Еңбек дағдыларын дамыту және жұмыс орындарын ынталаңдыру
ҰБЖ
Жаңа ұлттық қызметтер жіктеуіші