You are here

Жерасты және ашық кен жұмыстарындағы, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстардағы өндірістердің, жұмыстардың, кәсіптердің, лауазымдар мен көрсеткіштердің N 1 Тізімін бекіту туралы/Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 10 же

 

Жерасты және ашық кен жұмыстарындағы, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстардағы өндірістердің, жұмыстардың, кәсіптердің, лауазымдар мен көрсеткіштердің N 1 Тізімін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 10 желтоқсан N 1930

Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 55-56, 547-құжат

      "Жерасты және ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда істеген адамдарға берілетін мемлекеттік арнайы жәрдемақы туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Жерасты және ашық кен жұмыстарындағы, еңбек жағдайлары ерекше

зиянды және ерекше ауыр жұмыстардағы өндірістердің, жұмыстардың, 
кәсіптердің, лауазымдар мен көрсеткіштердің N 1 Тізімі қосымшаға сәйкес 
бекітілсін.
   2. Осы қаулы 2000 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолдануға енгізіледі.
   
   Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі
   
   
                  Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                    1999 ж. 19 желтоқсандағы
                      N 1930 қаулысына
                        қосымша
   
     Жерасты және ашық кен жұмыстарындағы, еңбек
   жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстардағы
  өндірістердің, жұмыстардың, кәсіптердің, лауазымдар мен
            көрсеткіштердің
             N 1 Тізімі

        1. Тау-кен жұмыстары
   

      Пайдалы қазбаларды шығару, Геологиялық барлау жұмыстары. Шахта, кеніштер, кен орындары, метрополитендер, жерасты арналары, тоннельдер мен басқа да жерасты ғимараттарының құрылысын жүргізу, қайта салу, техникалық қайта жабдықтау және күрделі жөндеу.
      1. Шахталардағы, кеніштердегі және кен орындарындағы пайдалы

қазбалар шығарудағы; геологиялық барлаудағы, дренажды шахталардағы; 
шахта, кеніш, кен орындары құрылыстарындағы жерасты жұмыстары
   а) толық жұмыс күні жерасты жұмыстарында болатын барлық жұмысшылар
   б) жерасты учаскелерінің басшылары мен мамандары
   в) шахталардың, шахталармен тең шахта басқармаларының, кеніштер мен 
кен орындарының басшылары
   Бас инженерлер
   Бас механиктер
   Бас энергетиктер
   Директорлар, бастықтар
   г) Жылына жұмыс уақытының 50%-ін және одан көбін (есепті мерзім 
ішінде) жерасты жұмыстарында өткізетін жұмысшылар, басшылар, мамандар мен 
қызметшілер
   Газ өлшеушілер
   Геологиялық жұмыстардағы тау-кен жұмысшылары
   Маркшейдерлік жұмыстардағы тау-кен жұмысшылары
   Каротажшылар
   Бекітушілер
   Жабдықтарды құрастырумен, бөлшектеумен, жөндеумен 
және реттеумен айналысатын жұмысшылар мен мамандар 
   Стволдар, шұңқырлар және көтергiш машиналарына қызмет көрсету 
жұмыстарындағы және жабдықтарды жөндеумен айналысатын кезекшi 
электрослесарлар (слесарлар) 
   Геологтар
   Учаскелік геологтар
   Геофизиктер
   Гидрогеологтар
   Бас геологтар
   Шахта құрылысы мен оларға теңестiрiлген басқармалардың бас 
инженерлерi, олардың өндiрiс, жерасты құрылысы және техника қауiпсiздiгi 
жөнiндегi орынбасарлары
   Бас маркшейдерлер мен олардың орынбасарлары
   Шахта құрылысы мен оған теңестiрiлген басқармалардың бас механиктерi, 
олардың орынбасарлары
   Шахта құрылысы мен оларға теңестiрiлген басқармалардың бас 
энергетиктерi, олардың орынбасарлары
   Шахта iшiндегi көлiк диспетчерлерi
   Кен диспетчерлерi
   Кен жұмыстарының меңгерушiлерi
   Жарылғыш заттардың жерасты қоймаларының меңгерушiлерi

      Бас инженерлердiң өндiрiс жөнiндегi, техника қауiпсiздiгi жөнiндегi, технология жөнiндегi (бас технологтар), бұрғылау-қопарылыс жасау (бұрғылау, қопарылыс) жұмыстары, желдеткiш, жерасты көлiктерi жөнiндегi орынбасарлары

   Шахталар, шахтамен тең шахта басқармалары кенiштер мен кен iздеу 
орындары директорларының (бастықтарының), өндiрiс жөнiндегi(шахта 
құрылысы жөнiндегi) орынбасарлары
   Бас механиктiң, бас энергетиктiң орынбасарлары
   Ауысымдарда жұмыс iстейтiн инженерлер
   Жерасты жағдайында жұмыс атқаратын реттеу және сынау жөнiндегi 
инженерлер
   Шахталардағы, кенiштердегi, жерасты жұмыстары бар кен iздеу 
орындарындағы кен техникалық учаскелерiнiң инспекторлары
   Маркшейдерлер
   Учаскелiк маркшейдерлер
   Су ағызумен, байланыспен және әуе шаруашылығымен айналысатын мастерлер
   Өндiрiс учаскелерiнiң кен мастерлерi
   Бақылау (аға мастер) мастерлерi
   Өндiрiс учаскелерiнiң мастерлерi
   Механиктер
   Көтергiш жабдықтар бойынша механиктер (көтеру жөнiндегi механиктер)
   Шахтаның қазба жұмыстарының бастығы (кен цехының), олардың 
орынбасарлары
   Ауысым бастықтары
   Шахта құрылысы және оларға теңестiрiлген басқармалардың бастықтары, 
олардың өндiрiс жөнiндегi және жерасты құрылысы жөнiндегi орынбасарлары
   Жерасты жағдайында жұмыс атқаратын учаскелердiң бастықтары, олардың 
орынбасарлары
   Кен нормалаушылары
   Учаскелiк кен нормалаушылары
   Жерасты жағдайында реттеу және сынау жөнiндегi жұмыстарды атқаратын 
барлық мамандықтардың техниктерi (1-2 санаттардағы және санаты жоқ )
   Техникалық басшылар, олардың орынбасарлары 
   Жерасты жұмыстарындағы (жерасты) хронометрлеушiлер
   Электриктер
   Электр механиктерi
   Энергетиктер
   д) Жерасты жұмыстарын атқаратын, (есептi мерзiм iшiнде) жыл iшiндегi 
жұмыс уақытының 50 % және одан көбiн жерасты жағдайларында атқаратын, 
жерасты жұмыстарында iстейтiн басқармалардың, партиялардың, кеңселердiң 
және басқа да кәсiпорындар мен ұйымдардың және олардың филиалдарының 
басшылары мен мамандары
   Бас инженерлер, олардың өндiрiс жөнiндегi орынбасарлары 
   Бас маркшейдерлер, олардың орынбасарлары
   Бас механиктер, олардың орынбасарлары
   Бас Энергетиктер олардың орынбасарлары
   Еңбек қорғау және техника қауiпсiздiгi жөнiндегi кен инженерлерi
   Учаскелiк маркшейдерлер
   Мастерлер, кен мастерлерi
   Механиктер

      Басқармалардың (партиялардың, кеңселердiң, кәсiпорындар мен

филиалдардың) бастықтары және олардың өндiрiс жөнiндегi орынбасарлары
   Учаске бастықтары, олардың орынбасарлары 
   Учаскелiк кен нормалаушылары
   Электр механиктерi
   Энергетиктер
   е) Жоғарыда аталған жұмысшылар мен қызметшiлерге жерастында толық 
жұмыс күнi қызмет көрсетумен айналысатын барлық қызметкерлер (жерасты 
дәрiгерлiк пункттерiнiң медициналық қызметкерлерi, жерасты телефон 
байланысы қызметкерлерi және т.б.)
   2. Құрылыстағы, қайта жаңғыртудағы, техникалық қайта жабдықтаудағы
және күрделi жөндеудегi: кен жұмыстарының, метрополитендердiң, жерасты 
арналарының, тоннельдер мен басқа да жерасты құрылыстарының жерастындағы 
жұмыстары
   а) Жұмысшылар
   Арматурашылар
   Бетоншылар
   Шпурларды бұрғылаушылар
   Қопарушылар
   Автокөлiк жүргiзушiлерi (самосвал)
   Жерасты кен жұмысшылары
   Айырушылар
   Бекiтушiлер
   Лебедкашылар
   Бульдозер машинистерi
   Бұрғылау қондырғыларының машинистерi
   Крандар машинистерi (краншылар)
   Мотовоздар машинистерi
   Насос қондырғыларының машинистерi
   Жүк тиеу машиналарының машинистерi
   Өздiгiнен жүретiн жерасты машиналарының машинистерi
   "Соқыр" стволдардағы көтеру машиналарының машинистерi
   Жерасты-жылжымалы көпiршелерiнiң машинистерi 
   Проходкалау кешендерiнiң машинистерi
   Скреперлер машинистерi
   Скреперлiк лебедка машинистерi
   Проходкалаушы бiр ожаулық экскаватор машинистерi 
   Электровоз машинистерi
   Проходкалаудағы желдеткiш қондырғылар мотористерi
   Проходкалаушылар
   Жарылғыш заттарды үлестiрушiлер
   Оқпаншылар
   Транспортершi
   Нақыштаушы
   Электрмен, газбен дәнекерлеушi
   Проходкада жүрген подстанцияға қызмет көрсетушi электр монтерi
   Автоматты және жартылай автоматты машиналардағы электрмен 
дәнекерлеушiлер
   Қолмен дәнекерлеушiлер
   Жерастындағы кен қазу жабдықтарының электр слесарлары-монтажшылары
   Проходка салудағы электр слесарлары
   Жабдықтарды жөндеу жөнiндегi кезекшi электр слесарлары (слесарлар)
   б) Жыл iшiндегi жұмыс уақытының 50 % және одан да көбiн (есептi 
мерзiм iшiнде) жерасты жұмыстарында өткiзетiн жұмысшылар, басшылар, 
мамандар және қызметшiлер 
   Маркшейдерлiк жұмыстардағы кен жұмысшылары 
   Проходка жасаумен айналысатын кен жабдықтарының монтажшылары
   Бас инженерлер, олардың өндiрiс жөнiндегi, жерасты құрылысы
жөнiндегi, техника қауiпсiздігi жөніндегі орынбасарлары
   Бас маркшейдерлер, олардың орынбасарлары
   Бас механиктер, олардың орынбасарлары
   Бас энергетиктер, олардың орынбасарлары
   Жерасты учаскелерiнiң кен жұмыстары жөнiндегi инженерлерi
   Барлық атаудағы маркшейдерлер
   Кен учаскелерiнiң мастерлерi
   Ауысым механиктерi
   Жерасты учаскелерінің механиктерi
   Ауысым бастықтары
   Басқарма бастықтары, олардың өндiрiс жөнiндегi, жерасты құрылысы 
жөнiндегi орынбасарлары
   Учаске бастықтары, олардың орынбасарлары 
   Шахта бастықтары, олардың орынбасарлары
   Кен нормалаушылары
   Жерасты учаскелерiнiң техниктерi
   Техникалық басшылар, олардың орынбасарлары
   Жерасты учаскелерiнің электр механиктері, олардың орынбасарлары
   Жерасты учаскелерiнiң энергетиктерi
   3. 150 м және одан да тереңдiктен пайдалы қазбалар
   өндіру жөнiндегi разрездер (карьерлер)
   Толық жұмыс күнi разрездерде, карьерлер мен рудниктерде жұмыс 
iстеЙтiн, жер үсті жұмыстарымен айналысушы қызметкерлерден басқа 
жұмысшылар, басшылар мен мамандар
   4. Кен балауызы (қоңыр көмiр балауызы) мен озокерит өндiрiсi
   а) Жұмысшылар
   Кен балауызы өндiрiсiнiң аппаратшылары
   Құю машиналарының машинисі
   Озокеритті қолмен таратып құюшы жұмысшылар
   б) Басшылар мен мамандар
   N 1 Тiзiмдегi көрсетiлген жұмысшыларға басшылық жасаушы мастерлер, 
аға мастерлер
   5. Тау-кен құтқару бөлімшелерi (станциялары)
   а) Жұмысшылар
   Шахталардағы (рудниктердегi) сынамаларды терушiлер
   Респираторшылар
   б) Басшылар мен мамандар (команда құрамы) оның iшiнде:
   Взвод командирлерi, олардың орынбасарлары (көмекшiлерi)
   Бөлiмше командирлерi, олардың орынбасарлары (көмекшiлерi)
   Отряд командирлерi, олардың орынбасарлары (көмекшiлерi)
   
   Пункт командирлерi, олардың орынбасарлары (көмекшiлерi)
   
   ІІ. Кен дайындау, байыту, кесектеу (агломераттау, брикеттеу,
    балшық кесектеу), руданы және рудасыз қазбаларды
            күйдіру
   
   а) Жұмысшылар
   Агломератшылар
   Ыстық агломерат пен сомдалған кендi берумен айналысатын бункершiлер
   Ваграншылар
   Ыстық агломератты түсiрушiлер
   Шаң түсiрушiлер
   Газшылар
   Агломерациядағы және күйдiрудегi көрiкшiлер
   Ірiктеушi-елеушiлер
   Жармалау бөлiмшелерiндегi завалкамен айналысатын дозалаушылар
   Ыстық қайтарымды дозалаушылар
   Ыстық агломератты жармалаумен айналысатын жармалаушылар
   Вагранкалар мен пештердi тиеушi-түсiрушiлер
   Ыстық агломерат пен сомдалған кендердi тасымалдаумен айналысатын 
конвейерлер машинистерi
   Ыстық агломерат пен сом кендерін тасымалдаумен айналысатын кран 
машинистерi (краншылар)
   Тоңазыту машинистерi
   Ыстық агломераттағы лақтыру науаларының машинистерi

      Шаң құрамында 2% немесе одан да көп кристалданған (бос) қос қышқылды кремний бар рудалармен және ыстық қайтарымда жұмыс iстейтiн араластыру барабандарының машинистерi
      Сөндiру вагондары электровоздарының машинистерi
      Күйдiрушiлер
      Шаң құрамында 2% немесе одан да көп кристалданған (бос) қос қышқылды кремний бар кендi және кенсiз қазбаларды шихталаумен айналысатын жұмысшылар (сомдау өндiрiсiндегi шихталауды қоса алғанда):
      бункершiлер, елеушiлер, дозалаушылар, ұнтақтаушылар, құрғақ шикiзатты беретiн конвейер машинистерi, диiрмен машинистері, жабдықтау машинистер, шихталаушылар
      Қара металл кендерiн, шаң құрамында 2% немесе одан да көп ристалданған (бос) қос қышқылды кремний бар кенсiз қазба және тау кен химия шикізаттарын ұнтақтаумен, ұсатумен, тартумен, сорттаумен және байытумен айналысатын жұмысшылар:
      бункершiлер, елеушiлер, дозалаушылар, ұнтақтаушылар, конвейер

машинистері, диiрмен машинистері құрғақ шикізатты берiп тұратын 
жабдықтаушы машинистерi; сепараторшылар (құрғақ диірмендегі) 
   Ыстық агломерат пен сом кесектердi берумен айналысатын тасымалдаушылар
   б) Басшылар мен мамандар
   Ыстық учаскелердегi және шаң құрамында 2% немесе одан да көп 
кристалданған (бос) қос қышқылды кремний бар руда және руда емес 
қазбаларды ұнтақтау, ұсақтау, тарту, шихталау учаскелерiндегi жұмыспен 
айналысатын мастерлер, аға мастерлер
   1. Түстi, қымбат металдар мен алмаздарды алу кезiнде кендер мен құмды 
байыту
   а) Жұмысшылар
   Сiлтiден айыру аппаратшылары
   Автоклавтарда iстейтiн және сiлтiден айырумен айналысатын 
аппаратшылар-гидрокеншiлер
   Құрамында алтыны бар кендердi байыту аппаратшылары
   Ұнтақтау учаскелерiндегi (бөлiмшесiндегi) елеушiлер 
   Жеткiзушiлер
   Ксантогенат дайындаудағы дозалаушылар
   Ұнтақтау учаскелерiндегi (бөлiмшелерiндегi) ұнтақтаушылар
   Ұнтақтау-диiрмен жабдықтарындағы тиеушiлер
   Ұнтақтаушы жабдықтар машинистерi
   Құрғату жабдықтарының машинистерi
   Күйдiрушiлер
   Балқытушылар

      Цианид немесе қос қышқылды кристалданған (бос) кремнийi бар сынамаларды ірiктеумен толық жұмыс күнi бойы айналысатын сынама iрiктеушiлер цианды сұйықтар қолданылатын жұмыстармен айналысатын жұмысшылар (технологиялық және жөндеу қызметшiлерi)
      Шаң құрамында 2% немесе одан да көп кристалданған (бос) қос қышқылды кремний бар руда және руда емес қазбаларды байытумен, ұнтақтаумен, ұсақтаумен және диiрменге тартумен айналысатын жұмысшылар: дозалаушылар, конвейер машинистерi, диiрмен машинистерi, құрғақтай тартатын шихтаушылар, кран машинистерi (краншылар)

   Шлам өңдеу жөнiндегi жұмысшылар
   Ксантогенат әзiрлеп, қолданатын реагенттердің сұйықшылары
   Қоспаларды кептiру және кварттаумен айналысатын кептiрушілер
   Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын негiзгi жұмысшылары
   технологиялық процестердi жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жөндеу жұмыстарының 
жұмысшылары, соның iшiнде:
   Газбен кесушiлер
   Слесар-жөндеушiлер
   Электр және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр 
монтерлары
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
   б) Басшылар мен мамандар
   Мастерлер және аға мастерлер
   Цианды сұйықтар қолданылатын жабдықтарды жөндеу жөнiндегi мастерлер, 
аға мастерлер
   ІІІ. Металлургия өндiрiсi (қара металлдар)
   1. Домна өндiрiсi
   а) Жұмысшылар
   Бункерлер бригадирлерi
   Құю машиналарының бригадирлерi
   Домна пештерiнiң бункершiлерi
   Домна пештерiнiң биiктегi жоғары жағында жүретiндер
   Домна пештерiнiң су құбыршылары
   Домна пештерiнiң газшылары
   Шойын десульфурация көрiкшiлерi
   Домна пештерiнiң көрiкшiлерi
   Бункерлердегi ыстық агломератты түсiрумен айналысатын жүк тасушы
   Ожаушылар
   Тоннельдер мен бункер асты орындарындағы вагон-таразылардың 
машинистерi
   Ыстық жұмыстардағы металлургия өндiрiсi крандарының машинистерi
   Құйғыш машиналардың машинистері
   Ыстық жұмыстардағы тельферлердiң машинистерi
   Бункерлер мен бункер асты орындарындағы шихта берiп тұрушы 
машиналардың машинистерi
   Тоннельдердегi кен цехтарының электровоз машинистерi
   Ыстық цехтардағы отқа төтеп берушiлер
   Скипшiлер
   Ыстық цехтарда жұмыс iстейтiн стопальщиктер
   Толық механикаландырылмаған домна пештерiне шихта жеткiзумен 
айналысатын шихта тасымалдаушылар 
   Колошник шаңдарын жинаумен және газ құбырларын тазалаумен айналысатын 
металлургия өндiрiсi қалдықтарын жинаушылар
   Шлакшылар
   Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi
жүргiзетiн, N 1 Тізім бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын 
пайдаланатын қызметтердің жұмысшылары, соның ішiнде:
   Газбен кесушiлер
   Слесар-жөндеушiлер
   Электр және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр 
монтерлары
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
   б) Басшылар мен мамандар
   Ыстық жұмыс учаскелеріндегi мастерлер, аға мастерлер
   2. Болат және ферросплавтар өндiрiсi. Металлургия пештерінің құрамын 
әзiрлеу және жөндеу
   а) Жұмысшылар
   Астаулар ауласының бригадирлерi
   Шайыр қайнату және түптердi кептiрумен айналысатын күл қайнатушылар
   Ваграншылар
   Газшылар
   Ферросплав пештерiнiң көрiкшiлерi
   Шихта тиеушiлер
   Дайындама сыртын қолмен таңбалаумен айналысатын ыстық металлдарды 
таңбалаушылары
   Ожаушылар
   Астауларды сумен тазалау және майлау машинистерi
   Дистрибьютер машинистерi (дистанциялық басқарылмайтын ) 
   Құлату машиналарының машинистары
   Май құюшы машиналардың машиналары
   Металлургия өндiрiсінің ыстық жұмыстарындағы кран машинистерi
   Отпен тазарту машиналарының машинистерi
   Құйғыш машиналардың машинистерi
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi тельфер машинистерi
   Ыстық металлды тасымалдаушы машинистерi
   Миксерлеушiлер
   Стропор терушiлер
   Ферросплав өндiрiсiндегi күйдiрушiлер
   Металл бетiнiң ақауларын өңдеушiлер
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi отқа төтеп берушiлер 
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi (құю пульты, газбен кесу, бас посты, 
жинау механизмдерi) дайындамаларды үздiксiз құю машиналарының операторлары
   Ыстық металл өңдеудегi басқару постының операторы
   Қышқылсыздандыру балқытушылары
   Синтетикалық шлак балқытушылары
   Ферросплав балқытушылары
   Құрамаларды балқытуды құюға әзiрлеушiлер
   Болат құюшы арналарды әзiрлеушiлер
   Конвертерлардың болат балқытушылар көмекшiлерi
   Мартен пештерiнiң болат балқытушылар көмекшiлерi
   Болатты пештен тыс өңдеу жабдықтары болат балқытушыларының көмекшiлерi
   Электр күлiн қайта балқыту жабдықтары болат балқытушыларының 
көмекшiлерi
   Электр пештерi болат балқытушылар көмекшiлерi
   Қыздырушылар
   Болатты құюшылар
   Ферромарганец пен феррованадийдi балқыту жөнiндегi ферросплав 
пештерiн ыстық жөндеумен айналысатын слесар-жөндеушiлер
   Конвертер болат балқытушылары
   Мартен пештерiнiң болат балқытушылары
   Болатты пештен тыс өңдеу жабдықтарының болат балқытушылары
   Электр күлiн қайта балқыту жабдықтарының болат балқытушылары
   Электропештердiң болат балқытушылары
   Ыстық жұмыстардағы стропольщиктер
   Үнемi ыстық жұмыстардағы ыстық металды қолмен тиеумен айналысатын 
прокаттар мен құбырлардың термистерi
   Ферроқорытпа тазалаушылар
   Ферромарганец, феррованадий және марганецты болат балқыту пештерiне 
қызмет көрсетушi шихталаушылар
   Шлакшылар
   Электродшылар
   Ферромарганец және феррованадий балқытатын ферросплав пештерiнiң 
сыртқы қаптарын ұзартумен айналысатын қолмен дәнекерлеушi электр 
дәнекерлеушiлер
   Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi 
жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын 
пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
   Газбен кесушiлер
   Слесарь-жөндеушілер
   Электр және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр 
монтерлары
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
   б) Басшылар мен мамандар
   Ыстық жұмыстардағы және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстардағы 
мастерлер, аға мастерлер
   3. Прокаттау, дөңгелек прокаттау, бандаж прокаттау, айыр прокаттау, 
қаңылтыр жұқалау, қалайылау, мырыштау және қорғасындау өндірісі. Рельс 
бекіту, ыстық металды кесу және тазалау өндірісі. Термикалық өңдеу. 
Калибрленген металл өндірісі
   а) Жұмысшылар
   Алюминдеушілер
   Купорос өндірісіндегі кристалдау аппаратшылары
   Тұзды қышқылды жұмыстармен айналысатын регенерациялау аппаратшылары
   Тұзды қышқылды жұмыстарымен айналысатын регенерация аппаратшылары
   Купорос өндірісіндегі центрифугалау аппаратшылары
   Электролитті майсыздандыру аппаратшылары
   Ыстық прокаттағы калибр стандарының вальцовшылары
   Ыстық жұмыс учаскелеріндегі клеттерді аударумен айналысатын клеттерді 
жинастыру және аудару вальцовшылары
   Ыстық прокат стандарының вальцовшылары
   Күл пісірушілер
   Газшылар
   Прокат шеттерін ыстық түрінде газбен кесушілер
   Термикалық пештерді тиеушілер
   Қолмен тиеудегі қыздырушылар
   Көмкеруші-жинақтаушы
   Дайындамалардың сыртын таңбалайтын немесе қолмен таңбалайтын ыстық 
металл таңбалаушылары
   Пештердің іші мен тоннельдерді тазалайтын қазан тазалаушылар
   Балғалар мен престтердегі ұсталар
   Штамповшы-ұсталар
   Ротация машиналарының штамповшы-ұсталары
   Листабойшылар
   Ыстық тәсілмен қалайылаушылар
   Электролитті әдіспен қалайылаушылар
   Ыстық жұмыстардағы тиеу жабдықтарының машинистері
   Металлургия өндірісіндегі ыстық жұмыс учаскелеріндегі кран машинистері
   Отпен тазалау машиналарының машинистерi
   Балға, пресс және манипулятор машинистерi
   Ыстық жұмыстардағы пресстер машинистерi
   Ыстық жұмыстардағы прокат стандары риверсивтiк бу машиналарының
машинистерi
   Ыстық жұмыстардағы тельфер машинистерi
   Металл қыздырушылар
   Металдың үстiңгi бетiн өңдеушiлер
   Ыстық жұмыстардағы отқа төтеп берушiлер 
   Ыстық жұмыстардағы басқарма постыларының операторлары
   Өңдеу, қалайылау, алюминмырыштау, қорғасындау, мырыштау 
бөлiмшелерiнде үздiксiз өңдеу, майсыздандыру, қалайылау, мырыштау, 
жалтырату және күйдiру агрегаттарын басқару постыларының операторлары
   Ыстық прокат стандарын басқару постыларының операторлары
   Қорғасыншылар
   Ыстық тәсiлмен мырыштаушылар
   Ыстық прокат стандары вальцовшыларының көмекшiлерi 
   Металды орнықтырушылар
   Ыстық құбыр прокатын түзетудегi прокат және құбыр түзеушiлерi
   Ыстық жұмыстардағы дөңгелек және бандаж престеушiлер 
   Ыстық штамптаумен айналысатын рельс бекiтудегi престеушiлер
   Ыстық тәсiлмен құбырларды таптап жұқарту, иу және жамаумен 
айналысатын жұмысшылар
   Ыстық металл кесушiлер
   Ыстық жұмыс учаскелерiнде және жағдайлары зиянды жұмыстардағы 
стропольщиктер
   Қолмен жүк артумен айналысатын немесе ұдайы ыстық учаскелерде жұмыс 
iстейтiн прокат және құбыр термистерi
   Жалату, аршу
   Ыстық металлды жинаушылар
   Металлургия өндiрiсiндегi қалдықтарды, ыстық металл прокаты кезiнде 
қызған жаңқаларды жинаушылар
   Ыстық жұмыстардағы прокат жинақтаушылар 
   Шлакшылар
   Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi 
жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттік әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын 
пайдаланатын жұмыстарының жұмысшылары, соның iшiнде:
   Газбен кесушiлер
   Слесарь-жөндеушілер
   Электр және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр 
монтерлары
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
   6) Басшылар мен мамандар
   Ыстық және еңбек жағдайы зиянды жұмыстардағы мастерлер, аға мастерлер,
   4. Құбыр өндiрiсi: құбыр прокаттау, құбыр пiсiру, электр құбырын 
пiсiру, құбыр сүйрету, құбыр құю, фитингтi, балонды, термикалық және 
мырыштандыру, металды әзiрлеу және кесу 
   а) Жұмысшылар
   Купорос өндiрiсiндегi кристалдау аппаратшылары 
   Купорос өндiрiсiндегi центрифугалау аппаратшылары 
   Құбырларды асфальтшылар
   Балғалау бөлiмшесiнiң бригадирлерi
   Ваграншылар
   Ыстық күйiнде балондарды жүргiзiп жаттықтыру машиналарының 
вальцовшылары
   Ыстық прокат құбырлары станының вальцовшылары 
   Құбырларды пешпен пiсiру стандарының вальцовшылары 
   Ыстық жұмыстардағы құбыр сүйретушiлер 
   Газшылар
   Шихталарды вагранка мен пештерге құлатушылар
   Құбыр мен балондарды пiсiрушiлер
   Металл құюшылар
   Құбыр құюшы толтырушылар
   Ыстық металды қолмен тиеумен айналысатын қыздырушылар
   Қыздыру пештерiндегi көмкерушi-жинақтаушы
   Ыстық металды қолмен таңбалайтын таңбалаушылар
   Балғалар мен престердiң ұсталары
   Штамптаушы-ұсталар
   Ыстық жұмыстардағы тиеу механизмдерiнiң машинистерi
   Ыстық және жұмыс жағдайы зиянды учаскелердегi металлургия өндiрiсінің 
кран машинистерi
   Балғалардағы, престер мен манипуляторлардағы машинистер 
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi тельфер машинистерi
   Ыстық металды тасушы машинистер
   Металл қыздырушылар
   Металл бетiн өңдеушiлер
   Құйманы зiмпарамен немесе қолмен (балғамен, егеумен, пневмоқұралмен) 
өңдейтiн кесушiлер
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi отқа төтеп берушiлер 
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi басқару постыларының операторлары
   Ыстық құбыр прокаты стандарының басқару постыларының операторлары
   Қорғасын құюшылар
   Ыстық тәсiлмен мырыштаушылар 
   Балқытушылар
   Ыстық құбыр прокаты стандары вальцовшыларының көмекшiлерi
   Металды орнықтырушылар
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi құбырлар түзетушілер
   Қапсыру престерiндегi ыстық құбыр престеушiлерi 
   Ыстық металды кесушiлер
   Құбырларды пешпен дәнекерлеушiлер
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi стропольщиктер 
   Ыстық металды қолмен тиеушi прокат және құбыр термистерi
   Жалатушы, аршушылар
   Құбыр құюшы-қалыптаушылар
   Ыстық металды жинаушылар
   Ыстық жұмыстардағы прокатты жинақтаушылар 
   Шлакшылар
   Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi 
жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын 
пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
   Газбен кесушiлер
   Слесарь-жөндеушілер
   Электр және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр 
монтерлары
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
   б) Басшылар мен мамандар
   Ыстық және жұмыс жағдайы зиянды учаскелердегi мастерлер, аға мастерлер
   5. Метиз өндiрiсi
   а) Жұмысшылар
   Қорғасынды, цианиттi ванналарда, балқытылған тұзды ванналарда және 
терможалату агрегаттардағы қыздырушылар 
   Ыстық тәсiлмен қалайылайтын сым қалайылаушылар 
   Ыстық тәсiлмен мырыштаушылар
   IV. Кокс, күлкокс, термоантрацит және кокс-химия өндiрiсi
   1. Кокс, пеккокс және термоантрацит өндiрiсi
   а) Жұмысшылар
   Көмiр дайындау мен газ тазалауда iстейтiндерден басқа барлық 
аппаратшылар
   Варильетшiлер
   Кокс пештерiнiң газшылары
   Ескекшiлер
   Термоантрацит пештерiнiң тиеушi-түсiрушiлерi 
   Кабинашылар-көмкерушiлер
   Люкшiлер
   Кокс машиналарының машинистерi
   Кокс тиеу машиналарының машинистерi
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi металлургия өндiрiсiнiң кран машинистерi
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi көпiршелермен жүк тасу машинистерi
   Коксты құрғақтай сөндiру жабдықтарының машинистерi
   Сөндiру вагондары электровоздарының машинистерi 
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi отқа төтеп берушiлер
   Рампышылар
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi стропальшылар
   Тоннельшiлер
   Скип көтергiштердiң тоннелшi-моторшылары 
   Пеккокс аппараттарын тазалаушылар
   Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi 
жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын 
пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
   Газбен кесушiлер
   Слесарь-жөндеушiлер
   Электр және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр 
монтерлары
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
   б) Басшылар мен мамандар
   Ыстық және жұмыс жағдайы зиянды учаскелердегi мастерлер, аға мастерлер
   2. Кокс-химия өндiрiсi
   а) Жұмысшылар

      Барлық аппаратшылар, оның iшiнде газды күкiрттен тазартумен айналысатын, жұмыс аймағындағы ауада 1 немесе 2 сыныпты қауiптi заттар, сондай-ақ канцерогендер болатын өнiмдер өндiрiсiмен айналысатындарды қоса алғанда
      Барлық жұмысшылары N 1 Тiзiмде көрсетiлген негiзгi өндiрiс учаскелерiнiң бригадирлерi
      Жұмыс аймағындағы ауада 1 немесе 2 сыныпты қауiптi заттар, сондай-ақ канцерогендер болатын өнiмдердi ұнтақтаушылар
      Ыстық және еңбек жағдайы зиянды жұмыс учаскелерiндегi металлургия өндiрiсiндегi кран машинистерi
      Жұмыс аймағындағы ауада 1 немесе 2 сыныпты қауiптi заттар, сондай-ақ канцерогендер болатын химия өндiрiсi механизмдерiнiң жұмысшылары
      Жұмыс аймағындағы ауада 1 немесе 2 сыныпты қауiптi заттар, сондай-ақ канцерогендер болатын химия өнiмдерiн таратып құюшылар
      Жұмыс аймағындағы ауада 1 немесе 2 сыныпты қауiптi заттар, сондай-ақ

канцерогендер болатын жұмыстардағы скруббершi-насосшылар
   Жұмыс аймағындағы ауада 1 немесе 2 сыныпты қауiптi заттар, сондай-ақ 
канцерогендер болатын жұмыстардағы ағызушылар-таратып құюшылар
   Ыстық және жұмыс жағдайы зиянды учаскелердегi стропшылар
   Аппаратура тазалаушылар
   Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi 
жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын 
пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
   Газбен кесушiлер
   Слесар-жөндеушiлер
   Электр және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр 
монтерлары
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi 
   б) Басшылар мен мамандар
   Ыстық және жұмыс аймағындағы ауада 1 немесе 2 сыныпты қауiптi заттар, 
сондай-ақ канцерогендер болатын еңбек жағдайы зиянды учаскелердегi 
мастерлер, аға мастерлер 
   
     V. Генератор газы өндiрiсi және металлургия өндiрiсi
            процесiнде газ алу
   
   а) Жұмысшылар 
   Газшылар
   Газ генераторшылары
   
          YI. Динас бұйымдарының өндiрiсi
   
   а) Жұмысшылар
   Шаң құрамында 2% және одан да көп кристалданған қос тотықты кремний 
(бос) болатын руда қазбаларын ұнтақтайтын, ұсақтайтын және диiрменге 
артатын жұмысшылар 
   
         ҮII. Металлургия өндiрiсi (түстi металдар)
   
   1. Шикiзат пен шихта дайындау. Мыс, күкiрт заводтары мен 
фабрикаларындағы брикеттеу 
   а) Жұмысшылар
   Ұнтақшылар
   Шихта тиеушiлер
   2. Күйдiру, қалыпқа қысу
   а) Жұмысшылар
   Аппаратшы-гидрокеншiлер
   Бункершiлер
   Ұнтақтаушылар
   Ыстық жұмыстардағы күйдiру пештерiнiң тиеушi-түсірушілері 
   Ыстық жұмыстардағы шихта тиеушiлерi
   Қазандық машинистерi (от жағушылар)
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi 
   Күйiктi ұнтақтаудағы диiрмен машинистерi 
   Жабдықтаушы машинистер
   Күйдiрушiлер
   Ыстық жұмыстардағы отқа төтеп берушiлер
   Вельц пештердiң пешшiлерi
   Никель ұнтағын қалпына келтiрушi пешшiлер
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi сторпшылар
   Тасымалдаушылар
   Ыстық жұмыстағы және элеваторға қызмет көрсетушi тасымалдаушылар
   Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi 
жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттік әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын 
пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, оның iшiнде:
   Газбен кесушілер
   Слесар-жөндеушілер
   Электрмен және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр 
монтерлерi
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушілерi
   б) Басшылар мен мамандар
   Мастерлер, аға мастерлер
   3. Шихталарды пiсiрiп жабыстыру
   а) Жұмысшылар
   Агломератшылар
   Ыстық агломератты түсiрушiлер
   Агломерация және күйдiрудегi көрiкшiлер 
   Елеушiлер
   Елеушi-iрiктеушiлер
   Ыстық қайтарым дозалаушылары
   Ұнтақтаушылар
   Шихта тиеушiлер
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi (краншылар)
   Диiрмен машинистерi
   Эксгаустерлер машинистерi
   Күйдiрушiлер
   Қайтарма шламдарды өңдеушiлер
   Қыздырушылар
   Араластырушылар
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi стропшылар
   Ыстық агломерат қайтарымындағы тасымалдаушылар
   Шлак және айналым материалдарын жинаушылар
   Агломератты шихталаушылар
   Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi 
жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын 
пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
   Газбен кесушiлер
   Слесарь-жөндеушiлер
   Электрмен және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр 
монтерлары
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
   б) Басшылар мен мамандар
   Мастерлер, аға мастерлер
   4. Шихта және өндiрiс өнiмдерiн кептiру
   а) Жұмысшылар
   Бункершiлер
   Тиеушiлер
   Технология пештерiнiң от жағушылары
   Кептiрушiлер
   Тасымалдаушылар
   Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi 
жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын 
пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
   Газбен кесушiлер
   Слесарь-жөндеушiлер
   Электрмен және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр 
монтерлары
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi 
   б) Басшылар мен мамандар
   Осы бөлiмде көзделген жұмысшыларға жетекшiлiк жасайтын мастерлер, аға 
мастерлер
   5. Балқыту және электротермикалық тәсiлдермен метал өндiру

   а) Жұмысшылар
   Ыстық агломератты түсiрушiлер
   Ыстық шлакты шығарушы түсiрушiлер
   Ұнтақтаушылар
   Шихта тиеушілер
   Конвертершiлер
   Технология пештерiнiң от жағушылары
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi (краншылар)
   Цехтардағы қоректендiру машинистерi
   Таратып құю машиналарының машинистерi
   Ыстық жұмыстардағы отқа төтеп берушiлер
   Балқытушылар
   Түстi металдар мен құймаларды құюшылар
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi сторпшылар
   Ыстық метал тасымалдаушылар
   Ыстық шлак пен айналым материалдарын апаратын жинаушылар
   Кремний тазалаумен айналысатын өнiм тазалаушылар 
   Шихталаушылар
   Шлакшылар
   Электр пештерi мен тұндырғыштарда iстейтiн электродшылар
   Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi 
жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын 
пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
   Газбен кесушiлер
   Слесарь-жөндеушiлер
   Электрмен және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр 
монтерлерi 
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
   б) Басшылар мен мамандар
   Мастерлер, аға мастерлер
   6. Металдарды тазалау
   а) Жұмысшылар
   Бункершiлер
   Шихта тиеушiлер
   Технология пештеріне от жағушылар
   Ыстық учаскелердегі кран машинистерi (краншылар)
   Ыстық учаскедегi тельфер машинистері
   Күйдiрушiлер
   Балқытушылар
   Түстi металдар мен құймаларды таратып құюшылар
   Ыстық учаскелердегі стропшылар
   Шлакшылар
   Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi 
жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын 
пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
   Газбен кесушiлер
   Слесарь-жөндеушiлер
   Электрмен және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр 
монтерлерi
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
   б) Басшылар мен мамандар
   Мастерлер, аға мастерлер
   7. Гидрометаллургия, тұзсыздандыру, кадмий және купорос өндiру
   а) Жұмысшылар
   Аппаратшы-гидрометаллургтер
   Жасанды шеелит әзiрлеушi аппаратшылар
   Қышқылмен қаптаушылар-гумировшылар
   Құрғақ ұсақтаумен айналысатын диiрмендердiң машинистерi
   Күйдiрушiлер
   Винипласт дәнекерлеушілер
   Қорғасын дәнекерлеушілер
   Цинк купоросын алушы пешшілер
   Балқытушылар
   Репульпаторшылар
   Хлораторшылар
   Сулы сұйық электролизшілері
   б) Басшылар мен мамандар
   Мастерлер, аға мастерлер
   8. Көміртекті материалдар, массалар өндірісі және олардан жасалатын 
заттар
   а) Жұмысшылар
   Газшылар
   Дозалаушылар
   Күйдіру және графиттеу пештерінің тиеуші-түсірушілері
   Анод құюшылар
   Күйдірудегі, қыздыру және графиттеудегі кран машинистері
   Диірмен машинистері
   Елеу жабдықтарының машинистері
   Күйдіруші, қыздырушы және графиттеуші тельфер машинистері
   Күйдірушілер
   Ыстықтай жөндеумен айналысатын отқа төтеп берушілер
   Шаң, газ ұстаушы жабдықтардың операторлары
   Күлді күйдірушілер
   Электрод өнімдерінің пресшілері
   Қыздырушылар
   Сіңірушілер
   Араластырушылар
   Стендтеушілер
   Қыздырушы, күйдіруші және графиттеуші стропшылар
   Электрод массаларының қалыптаушылары
   Электрод массаларының хлораторшылары
   Шихталаушылар
   б) Басшылар мен мамандар
   Электродтарды механикалық өңдеумен айналысатындардан басқа мастерлер 
мен аға мастерлер 
   
   9. Глинозем өндiрiсi
   а) Жұмысшылар
   Агломератшылар
   Алюминат сұйығын буландыру, диффузоры, карбонизациялаудағы 
аппаратшы-гидрометалургтер
   Карбонизациялау аппаратшылары
   Ыстық агломерат түсiрушiлер
   Ұнтақтаушылар
   Технология пештерiнiң от жағушылары
   Диiрмен машинистерi
   Күйдiрушiлер
   Ыстықтай жөндеумен айналысатын отқа төтеп берушiлер 
   Қыздырушылар
   б) Басшылар мен мамандар
   Сiлтiлердi карбонизациялау, кальцилеу және буландыру цехтарының 
мастерлерi, аға мастерлерi
   10. Метал құймаларынан металды электролиттi тәсiлмен алу 
   а) Жұмысшылар
   Алюминий өндiрiсiндегi анодшылар
   Балқытылған металл, фторлы тұздар, глинозем және хлорлау өнiмдерiн 
тасымалдаудағы жүргiзушi-тиеушiлер 
   Балқытылған металл, фторлы тұздар, глинозем және хлорлау өнiмдерiн 
тасымалдаудағы электро-авто арбалар жүргiзушiлерi 
   Металды төгушi-құюшылар
   Шихта, глинозем, фторлы тұздар мен анод массаларын тиеу және 
түсiрумен айналысатын жүкшiлер 
   Электролит ұнтақтаушылар
   Анод құюшылар
   Катодшылар
   Түстi метал құюшылар
   Хлорды қайта айдаумен айналысатын компрессор жабдықтарының машинистерi
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi
   Қайта тиеушi машинистер
   Пневмокөлiк машинистерi
   Таратып құю машиналарының машинистерi
   Ыстық жұмыс учаскелерiнiң тельфер машинистерi
   Электролизбен жұмыс iстейтiн кран машинистерi
   Ванна жөндеу жабдықшылары
   Балқытушылар
   Түстi металдар және құймаларды таратып құюшылар
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегі стропшылар
   Электрод массаларын қалыптаушылар
   Ванна жөндеудегi футершi-шамотшылар
   Хлораторшылар
   Хлор өткiзушiлер
   Шихталаушылар
   Балқытылған тұздарды электролиздеушілер
   Электрослесарь-түйiстiрушiлер
   Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процесстердi 
жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын 
пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
   Газбен кесушiлер
   Слесарь-жөндеушiлер
   Электрмен және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр 
монтерлерi
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
   б) Басшылар мен мамандар
   Мастерлер, аға мастерлер
   Электролизер, жабдықтар жөндеудегi мастерлер 
   11. Фторлы қышқыл және оның тұздары өндiрiсi
   а) Жұмысшылар
   Абсорбция аппаратшылары
   Пiсiру аппаратшылары
   Тұз өндiрiсi аппаратшылары
   Буландыру аппаратшылары
   Аппаратшы-гидрометаллургтер
   Дозалау аппаратшылары
   Сулы сыныптама аппаратшылары
   Бейтараптандыру аппаратшылары
   Тұндыру аппаратшылары
   Газ тазалау аппаратшылары
   Шәйiр қышқылды глинозем әзiрлеушi аппаратшылар
   Жiктеушi аппаратшылар
   Кептiрушi аппаратшылар
   Сүзгiден өткiзу аппаратшылары
   Центрифугалау аппаратшылары
   Бункершiлер
   Күйiк тасымалындағы электро-автоарба жүргiзушiлерi
   Жалдардағы түсiрушiлер
   Газгенераторшылар
   Қорғау қабаты цехтарынан басқа метал бұйымдарын гумерлеу
   Реагенттердi дозалаушылар
   Ұнтақтаушылар
   Тиеушi-түсiрушілер
   Пештердiң тиеушi-түсiрушiлер
   Технология пештерiнiң от жағушылары
   Желдету және аспирация жабдықтарының машинистерi
   Қазан машинистерi (от жағушылар)
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi (краншылар)
   Диiрмен машинистерi
   Насос жабдықтарының машинистерi
   Күйдiрушiлер
   Отқа төтеп берушiлер
   Шаң, газ ұстаушы жабдықтардың операторлары
   Дәнекерлеушiлер
   Пресшiлер
   Репульпаторшылар
   Қышқыл таратып құюмен айналысатын құюшы-таратып құюшылар
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi стропшылар
   Гипс және күйiк шығарумен айналысатын тасымалдаушылар
   Қышқылдар мен фторлы тұздарды жабумен айналысатын салушы-ораушылар
   Флотаторшылар
   Негiзгi жабдықтар мен газ қалдықтарын тазалаушылар 
   Жұмыс істеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi 
жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын 
пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
   Газбен кесушiлер
   Слесарь-жөндеушiлер
   Электр және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр 
монтерлары
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
   б) Басшылар мен мамандар
   Мастерлер, аға мастерлер
   12. Тұз сұйықтары мен сiлтiлердегi электролиттi тәсiлмен металл алу
   а) Жұмысшылар
   Химиялық сұйықтар, гипохлорид әзiрлеу аппаратшылары
   Кептiру аппаратшылары
   Катодшылар
   Тиеу механизмдерiнiң машинистерi
   Кран машинистерi (краншылар)
   Диiрмен машинистерi
   Винипласт дәнекерлеушiлерi
   Қорғаныс дәнекерлеушiлер
   Балқытушылар
   Түстi металдар мен құймаларын таратып құюшылар
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi стропшылар
   Катод, анодты металл, шикiзат, күл тиелген вагонеткаларды 
тасымалдаушылар
   Катод тазалаумен айналысатын өнiм тазалаушылар 
   Шикiзат пен окрап жуудан басқа электролит ванналарының шламшылары
   Сулы сұйықтар электролизшiлерi
   Электро-слесарь түйістiрушiлер
   Анодтар мен катодтар әзiрлеумен айналысатын қолмен дәнекерлейтiн 
электр дәнекерлеушiлер
   Жұмыс істеп тұрған өндірістерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi 
жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын 
пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
   Газбен кесушiлер
   Слесарь-жөндеушiлер
   Электрмен және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр 
монтерлерi
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
   б) Басшылар мен мамандар
   Мастерлер, аға мастерлер (электролиттi фольга өндiрiсiнен басқа)
   13. Түстi металл ұнтақтарын өндiру
   а) Жұмысшылар
   Металл ұнтақтары өндiрiсiндегi аппаратшылар
   Мырыш ұнтақтары өндiрiсiндегi газогенераторшылар
   Винипласт дәнекерлеушiлерi
   Қорғасынмен дәнекерлеушiлер
   Мырыш шаңы өндiрiсiндегi пешшiлер
   Металлургиялық тәсiлмен алынған шаңдарды буып-түюдегi салушы-ораушылар
   Карборунды бұйымдарды әзiрлеудегi отқа төзімді бұйымдарды 
қалыптаушылар
   Сулы сұйықтарды электролиздеушiлер
   б) Басшылар мен мамандар
   Мастерлер мен аға мастерлер
   14. Анодтар мен вайербарстарды өндiру
   а) Жұмысшылар
   Шихта тиеушiлер
   Түстi метал құюшылар
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi (краншылар)
   Таратып құю машиналарының машинистерi
   Балқытушылар
   Түстi метал мен құймаларды таратып құюшылар
   Мыс пен күлдi iрiктеумен айналысатын iрiктеушiлер 
   Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi 
жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын 
пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
   Газбен кесушiлер
   Слесарь-жөндеушілер
   Электрмен және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр 
монтерлерi
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
   б) Басшылар мен мамандар
   Мастерлер, аға мастерлер
   15. Шаң ұстау және газ тазалау
   а) Жұмысшылар
   Эксгаустер машинистерi
   Шаң, газ ұстаушы жабдықтарға қызмет көрсетушi операторлар
   Металлургиялық тәсілмен алынған шаңды буып-түюдегi салушы ораушылар
   Шаң ұстау жабдықтарын, пештердi, газ қалдықтары мен колосниктердi 
тазалаушылар
   Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi 
жүргiзетiн N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын 
пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
   Газбен кесушiлер
   Слесарь-жөндеушiлер
   Электрмен және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр 
монтерлерi
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
   б) Басшылар мен мамандар
   Мастерлер, аға мастерлер
   16. Шлам өңдеу
   а) Жұмысшылар
   Титан және сирек кездесетiн металдар өндiрiсiндегi аппаратшылар
   Ерiту аппаратшылары
   Күйдiрушiлер
   Балқытушылар
   Түстi металдар мен құймаларды таратып құюшылар
   Кептiрушiлер
   Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi 
жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын 
пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
   Газбен кесушiлер
   Слесарь-жөндеушiлер
   Электрмен және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр 
монтерлерi 
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
   б) Басшылар мен мамандар
   Мастерлер, аға мастерлер
   17. Сирек кездесетiн металдар кальцийды, магнийды және титанды 
металлургиялық және химиялық металлургия тәсiлдерiмен алу
   а) Жұмысшылар
   Шихта күлденуiндегi агломератшылар
   Эпитаксиальды құрылымдар өндiрiсiнде жұмыс iстейтiндердi және 1998 
жылғы 1 қаңтарға дейiн қолданылған N 2 Тiзiмде аталғандарды қоспағанда 
барлық атаудағы аппаратшылар
   Титан ысқыштарының шаңын қағушылар
   Дозалаушылар
   Тиеушi түсiрушiлер
   Технологиялық пештердiң от жағушылары
   Брикет престерiнiң машинистерi
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi (краншылар)
   Диiрмен машинистерi
   Реакциялық аппараттарды жөндеу және қалпына келтiрумен айналысатын 
монтажшылар
   Ыстық жұмыстардағы отқа төтеп берушiлер
   Эпитаксиальдық өндiрiсiнен басқа жартылай өткiзушi материалдарды 
прицизиалық кесу операторлары 
   Иодиодты рафинадтау пешшiлерi
   Титан және сирек кездесетiн металдарды қалпына келтiру және 
дистиляциялау пешшiлерi
   Термикалық әдiспен қалпына келтiру пешшiлерi
   Титан құрамды және сирек топырақты материалды өңдеу пешшiлерi
   Yш қышқылды сүрме өндiрiсi пешшiлерi
   Балқытушылар
   Барийлi электролит балқытушылары
   Электронды сәулелi балқыма балқытушылары
   Эпитаксиальды құрылым өндiрiсiнен басқа жартылай өткiзгiш 
материалдарды қоспалаудағы жартылай өткiзгiш материалдарын шихталарын 
дайындаушы
   Қыздырушылар
   Қатты қыздырма бұйымдарын пiсiрушiлер
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi бағаншылар
   Кептiрушiлер
   Кальций өндiрiсiндегi сүзгiшiлер
   Хлораторшылар
   Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын 
жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi 
жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу 
құқығын пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
   Газбен кесушiлер
   Слесар-жөндеушiлер
   Электрмен және газбен пiсiрушiлер
   Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр 
монтерлерi
   Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
   б) Басшылар мен мамандар
   Мастерлер, аға мастерлер
   18. Түстi және қымбат металдарды өңдеу және қайта өңдеу 
   1) Балқыту өндiрiсi
   а) Жұмысшылар
   Металды құюшылар
   Металл құюмен айналысатын қалыпшы құрастырушы
   Түстi металл құюшылар
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi (краншылар)
   Ыстық жұмыстағы отқа төтеп берушiлер 
   Балқытушылар
   Түстi металдар мен құймаларды таратып құюшылар 
   Ыстық металл кесумен айналысатын металды қайшымен және преспен 
кесушiлер
   Ыстық металды арамен, қол арамен және станокпен кесушiлер
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi стропшылар
   Пеш жанындағы шихталаушылар
   б) Басшылар мен мамандар
   Мастерлер, аға мастерлер
   2) Азот қышқылды күмiс, аффинаж және химиялық таза қымбат металдарды 
алу және оларды өңдеу өндiрiсi
   а) Жұмысшылар
   Қымбат металл өндiрiсiндегi аппаратшылар
   Қатты құймалар мен тығыз балқитын металдар өндiрiсiндегi аппаратшылар
   Диiрмен машинистерi
   Газ, шаң ұстаушы жабдықтарға қызмет көрсету операторлары
   Түстi металдарды жасытушылар
   Балқытушылар
   Азот қышқылды күмiс пен химиялық таза қымбат металдар   
өндiрiсiндегi жұмысшылар
   Кептiрушілер
   Термистер
   ТВЧ жабдығындағы термистер
   Шихталаушылар
   Су ерiтiндiсiн электролиздеушілер
   б) Басшылар мен мамандар
   Мастерлер, аға мастерлер
   3) Прокат өндiрiсi
   а) Жұмысшылар
   Қорғасын прокатындағы суық метал вальцовшылары 
   Технология пештерiнiң от жағушылары
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi (краншылар)
   Түстi металды қыздырушылар
   Түстi металды күйдiрушiлер
   Бұйымдарды жалатушы
   Ыстық металды машинамен түзетушiлер
   Қорғасынды престейтiн гидропресшiлер
   Ыстық металл прокатшылары
   Ыстық металл кесушiлер
   Ыстық металды қайшы және преспен кесушiлер
   Ыстық метал мен қорғасынды арамен, қоларамен және станокпен кесушiлер
   Қорғасын кесудегi суық металл кесушiлер
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi бағаншылар
   Металл щеткаларымен металл тазалайтын өнiм тазалаушылар
   б) Басшылар мен мамандар
   Осы тарауда (3-тармақша) көрсетiлген жұмысшыларға басшылық 
жасайтын мастерлер, аға мастерлер
   4) Құбыр-прес, прес және сүйрету өндiрiсi
   а) Жұмысшылар
   Ыстық сүйретудегi түстi металл сүйретушiлер
   Ыстық құбыр вальцовкалаудағы вальцовшылар
   Технологиялық пештердiң от жағушылары
   Ыстық металл қыздырушылар
   Ыстық металл күйдiрушiлер
   Гидропрес пресшiлерi
   Пiшiндеушiлер
   Ыстық прокаттағы құбыр прокатшылары
   б) Басшылар мен мамандар
   Осы тарауда (4-тармақ) көрсетiлген жұмысшыларға басшылық жасайтын 
мастерлер, аға мастерлер
   5) Мырыш шаңы мен мырыш қышқылын алу
   а) Жұмысшылар
   Елеу жабдықтарының машинистерi
   Мырыш шаңы мен мырыш қышқылын қаттаудағы салушы-ораушылар
   б) Басшылар мен мамандар
   Осы тарауда (5-тармақ) көрсетiлген жұмысшыларға
   басшылық жасайтын мастерлер, аға мастерлер
   19. Қатты құймалар мен тығыз құймалы металдар
   а) Жұмысшылар
   Ұнтақтау мен елеудегi металл ұнтақтары өндiрiсiнiң аппаратшылары
   Вольфрам, кобальт, хром, молибден, никель және шайырлы натрий тұздары 
өндірісіндегі қатты құймалар мен тығыз құймалы металл өндіруші аппаратшылар
   Вольфрам, кобальт, хром, молибден, никель және шайырлы натрий тұздары
өндірісіндегі қатты құймалар мен тығыз құймалы металл өндіруші аппаратшы 
- гидрометаллургтер
   Жасанды шеелит жасайтын аппаратшылар
   Карбидтеу аппаратшылары
   Молибден қалдықтарын қышқылдандыратын аппаратшылар
   Кобальтті қалпына келтірудегі қалпына келтіру пештерінің аппаратшылары
   Түсті металды ыстық қалпында сүйрететін сүйретушілер
   Балғалар мен прес ұсталары
   Ротация машиналарының штамптаушы-ұсталары
   Ыстық жұмыстар учаскелерінің кран машинистері (краншылар)
   Диірмен машинистері
   Елеу жабдықтарының машинистері
   Күйдірушілер
   Балқытушылар
   Электронды-сәулелі балқыма балқытушылар
   Қатты құймаларды ыстық күйінде престеуші пресшілер
   Қыздырушылар
   Ыстық металл прокатшылары
   Сіңірушілер
   Ұнтақтарды механикалық елеушілер
   Тығыз құймалы металл бұйымдарын пісірушілер
   Қатты құймалы металл бұйымдарын пісірушілер
   Ұнтақтар мен қоспаларды кептірушілер
   Сулы сұйықтарды электролиздеушілер
   Балқытылған тұздарды электролиздеушілер
   

      20. Сынап, элементарлық күкірт, ксантогенат, мышьяк, хром тұздары, күкіртті натрий, жарық құрамдары, аммоний молибдаты, сталинит олардың қоспалары өндірісі. Алтын, күміс, платина, платина тобындағы металдар аффинажы.
      а) Жұмысшылар
      Көрсетілген өндірістердегі технологиялық процестермен, жабдықтар жөндеумен толық жұмыс күні айналысатын барлық жұмысшылар
      Көрсетiлген өндiрiстерде қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылар: түстi металлургия өнiмдерiн бақылаушылар, қосалқы жұмысшылар, шикiзат, жартылай дайын өнiмдер, дайын өнiмдер мен қалдықтарды сынамалау және өңдеумен, әперу және қабылдаумен айналысатын жұмысшылар, өндiрiстiк сұйықтармен ағын суларды өңдеумен, шикiзат, қышқылдарды жартылай өнiмдермен, дайын өнiмдi тасымалдаумен, шикiзатты, қышқылдарды, жартылай өнiмдер мен өнiмдердi орап салумен айналысатын жұмысшылар
      б) Басшылар мен мамандар
      Цехтарда, бөлiмшелердегi мастерлер мен аға мастерлер
      Бақылау мастерлерi (учаске, цех)

                     YIII. Химия өндiрiсi

      А. Өнеркәсiптiң химиялық және мұнайхимиялық салалары кәсiпорындарында төменде аталған өндiрiстер мен жұмыстарда толық жұмыс күнi бойы iстейтiн жұмысшылар, басшылар және мамандар:
      1. Активтенген көмiр*; алюмогел; аэрогел; альдегидтер және олардың туындылары аминдер, олардың қоспалары; аммиак (газ шикiзатын қоса алғанда); активтенген пиролюзит; асбовенил; ақ күйе, бром, оның қосындылары; ванадийлi және сүрмелi қосындылары; алыну тәсiліне қарамастан күкiрт құймалары; этиленнiң галоидотуындылары, олардың полимерлерi мен сополимерлерi; гератоль гопкалит; графит-коллидты препараттар; гуанидиндер және оның туындылары; марганец қос тотығы; детергенттер; диметилсульфат; дисульфуратор; дипроксид; ингибиторлар және оның туындылары; ионауыспалы шайыр және олардың жартылай өнiмдерi; иод, оның қоспалары; каустикалық сода; капролактама; камфоралар; кальций карбиды; карбюризаторлар; катализаторлар; органикалық ерiткiштер қолданылған лак, бояу өнiмдерi; кетондар, олардың туындылары, коагулянт; креолин; лактар мен олардың қосындылары; меркаптандар; металды натрий, калий, олардың қышқылдары; химиялық тәсiлмен алынған метал ұнтақтары; минералдық және органикалық қышқылдар, олардың қосындылары, туындылары оның iшiнде регенерация, денитрация және концентрациялар; минералды тұздар; мипоросепараторлар; мочевиналар; мышьяк және оның тұздары; өнбейтін құрамдар және оның токсиндері; нитроқоспалар; некаль, тиокол, мышьяктыларды байыту, апатитонефелиндi күкiрттi кендер; органикалық және органикалық емес реактивтер; тотық және асқын тотық, гидроасқын тотықтармен, олардың қосындылары; этилен және оның негiзiндегi өнiмдер тотықтары; органикалық майлы хош иiстi және гетероциклды шикізат негізінде синтезделетiн органикалық өнiмдер, оның ішінде, бояуларды, дақтар мен лактарды синтездеу өнiмдерi; оссеин; мұнай, көмiр сутегi пиролизы; пирогаз тазалау, компримирлеу, бөліну, газ, табиғи газ крекингi; пластификаторлар; негiзi бар пласмастар; фенолдар, крезолдар, ксиленолдар, резорциндер, фенол қосындылары меламиндiкi, анилин, фурфурол, тиомочевина, изоцианаттар, полиамидтер, полиуретандар, полиэфир шайыры, целлюлоза жай және күрделi эфирлерi; үздiксiз және штапелды шыны талшықтары (жылу өткiзбейтiн шыны талшықтарынан басқа), сондай-ақ оның және шыны пластик өнiмдерi; полидиен; поливинилпирролидон; акрилды және метакрилды қышқылдар және олардың туындыларының полимерлерi мен сополимерлерi; қарапайым винил эфирiнiң полимерлерi; полиэтилентерефтолаттар, бутадиен, полиизобутилен, изопрен латекстер, пленкалы және олардың негiзiндегi басқа материалдар; полифосфаттар; поликарбонат пленкалары; форопластар; порофор; престеушi материалдар; бензол, бензоил, нафталин, олардың гомолок туындылары; қарапайым күрделi эфирлері; сынап приборлары мен препараттары; резина, резина техникалық шина цехтары: шикiзат даярлау, вулканизациялау, резина желiмiн әзiрлеу; жарық шамдары; қорғасынның, сынаптың, хромның, олардың қосындыларының өнiмдерi; селена, теллура, селендi, мысты, цинктi қосындылар; күкiрттi көмiртегi; силикогел; синтетикалық каучук; синтетикалық витаминдер; синтетикалық бояулар, дактар, олардың ұнтағы, кептiру; синтетикалық шайырлар, лактар; барий, титан; қосындылары; спирттер, олардың қосындылары; стирола, олардың туындылары; полимерлер, сополимерлер; сульфокөмiр; сцинтиляциялық материалдар; жылу сезгiш бояулар, қарындаштар; техникалық жем азықтық фосфаттар; техникалық көмiртегi, оның негiзiндегi материалдар; көмiр сутегiлер, оның қосындылары; уротропин; фенол, оның қосындылары; ферромагниттi, пеногенератор ұнтағы, флотореагенттер; формагликоль; фосфор, оның туындылары; барлық, сыныптағы фриондар; фригидтер; фтор, оның қосындылары; фторхлорлы органикалық қосындылар; химикаттар: резина, каучук, ауыл шаруашылығы, бау бақша, медициналық препараттар, бензиндер, шаңмен күресу үшiн жағар, трансформатор майлары, флотореагенттер, пластикалық масса, түрлi түстi, қара-ақ кино-фото пленкалар үшiн жасанды талшықтар, кино-фото өнеркәсiбi үшiн қағаздар, өсiмдiктердi қорғау дәрiлеу химиялық құралдары, жолатпайтын құралдар, олардың негiзiндегi препараттар; химиялық сорғыштар, хлор, оның қосындылары; хлорвинил, оның полимерлерi, сополимерлерi; целлозольфтер; цианистi, роданистi қосындылар; ционадтар, диизоционадтар, олардың туындылары; экстралин; элементорганикалық қосындылар; қымбат металдардың эмальдары препараттары; майлы қосындылар эмульсиялары, олардың жұмсартушылары; этил сұйығы; улы химикаттар
      Арнаулы өндiрiстерде (цистерналарды, сыйымдылықтарды тазалау, жуу, жөндеу және улы заттардан босаған және арнаулы өндiрiстiк ыдыстарды өңдеудi қоса алғанда) және арнаулы химиялық заттар лабораторияларында жұмыс iстейтiн қызметкерлер. Коррозияға қарсы құрамдар мен қаптау цехтары, бөлiмшелерi учаскелерiнiң қызметкерлерi
      Технологиялық және электр жабдықтарына (бақылау өлшеу приборлары мен желдеткiштен басқа), коммуникациялар өндiрiстiк канализациялар мен тоннельдердi газсыздандыру және жоғарыда көрсетiлген өндiрiстер мен бөлiмшелердегi алдын алу қызметiн көрсету, жөндеумен айналысатын жұмысшылар, мастерлер мен аға мастерлер, механиктер мен энергетиктер
      Хлор өндiрiсiндегi баллондар мен контейнерлерге хлор толтыру, сондай-ақ хлорды таратумен айналысатын қызметкерлер
      Резина, резина техникалық және шина өндiрiсiндегi дайындау шикiзат әзiрлеу вулканизациялау, резина желiм дайындаумен айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      Ронгалит және сульфирленген май өнiмдерi өндiрiсiндегi жұмысшылар, басшылар мен мамандар

      2. Асбестi техникалық бұйымдар өндiрiсі
      а) Жұмысшылар
      Асбестi техникалық бұйымдар өндiрiсiнде төмендегi цехтар, учаскелер мен бөлiмшелерде: дайындау (әзiрлеу) тоқыма, иiру аппараттық, айшықты, автотрактор бөлшектерi, автоқалыпты бөлшектер, шиыршықталған спиральды астарлар, картон және сүзгiлер, параниттi, сынауэксперименталды вальцленталары, өнеркәсiп техникасы
      Технологиялық және электр жабдықтарына (бақылау өлшеу приборлары мен желдеткiштерден басқа) профилактикалық қызмет көрсету жөндеумен айналысатын жұмысшылар
      б) Басшылар мен мамандар
      Жоғарыда аталған цехтар, учаскелер мен бөлiмшелердегі ауысым, учаске мастерлерi мен аға мастерлерi, бастықтары
      Жабдықтар (бақылау, өлшеу приборларымен желдеткiштерден басқа) жөндеу жөнiндегi мастерлер (аға мастерлер)
      Жоғарыда аталған цехтар, учаскелер, бөлiмшелердегi энергетиктер
      Жоғарыда аталған цехтар, учаскелер, бөлiмшелердегi механиктер
      Б. Өнеркәсiптiң және халық шаруашылығының басқа салалары кәсiпорындарының өнiмдердi өндiрудiң технологиялық процесiнде толық жұмыс күнi iстейтiн жұмысшылар мен мастерлер:
      органикалық емес химия, тыңайтқыштар, полимерлер, пластикалық массалар (композициялық материалдар, шыныпластиктер мен полеуритан, оның iшiнде бүрку әдiсiн қоса), каучуктер, лакбояу, тұрмыстық химия, органикалық синтез, синтетикалық бояулар, мұнайхимиялық, резинотехникалық және асбест, химиялық реактивтер, жұмыс аймағының ауасында қауiптiлiгi 1 және 2 сыныптық зиянды заттар, сондай-ақ канцерогендер болған жағдайда жекелеген цехтар, бөлiмшелерде, учаскелерде және қондырғыларда тазалығы жоғары заттар.
      Аталған өндiрiстердегi технологиялық және электр жабдықтарын жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.
             Сiлтеме. *Өнеркәсiптiң химиялық-фармацевтикалық
                   салаларына қолданылады

      IХ. Жарылғыш және жарылуға түрткi болатын заттар, оқ-дәрi
                 мен әскери жабдықтар өндiрiсi

      1. Күкiрттi, азот қышқылдары, олардың тұздарының, күштi азот қышқылы негiзiндегi сұйық ракета отындарының тотықтырғыштары, селена, пайдаланылған қышқылдардың денитрациясы мен концентрациясы, жарылғыш заттар мен оқ дәрi өндiрiсiндегi қышқылдарды рекуперациялау өндiрiсi
      Аталған өнiмдердi пайдалану және жасау кезiндегi технологиялық процеспен және жөндеумен толық жұмыс күнi айналысатын жұмысшылар, басшылар және мамандар
      2. Жарылғыш заттарды, өнеркәсiптiк жарылғыш заттарды қоса әзiрлеу және жасау
      Жаңа жарылғыш заттарды әзiрлеу, сондай-ақ жарылғыш заттардың барлық түрiн өндiретiн технологиялық процесте толық жұмыс күнi бойы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      3. Оқ-дәрiлердiң, құрғақ отын зарядтарының, газсыз және газы аз пиротехникалық құрамдардың, от қоспаларының, от жеткiзушi және тұтату пiлтесiнiң, зарядтардың, жанғыш гильзалардың, күштi азот қышқылы негiзiндегi сұйық ракета отынының тотықтырғыштарын, сондай-ақ олардың негiзiндегi жартылай фабрикаттар мен композициялардың жаңа түрлерiн әзiрлеу мен барлық түрлерiн өндiру
      Көрсетiлген өнiмдердi әзiрлейтiн және өндiретiн технологиялық процесте және жөндеумен толық жұмыс күнi бойы айналысатын (тұтанғыштар үшiн метал қабық әзiрлеумен айналысатын қызметкерлердi қоспағанда) жұмысшылар, басшылар мен мамандар

      4. Мақта целлюлозасын, пироксилин және коллоксилин өндiру
      Коллоксилин өндiрiсiнiң технологиялық процесiнде, линттi ағарту, кептiру, жуумен, суларды бейтараптандыру және суды жұмсартқыш ерiтiндiлердi әзiрлеумен айналысатын жұмысшылардан басқа, толық жұмыс күнi бойы айналысатын жұмысшылар, мастерлер және аға мастерлер
      Пироксилин, гипохлорид ерiтiндiсiн әзiрлеуде, жуу, ағарту және кептiрудегi өндiрiстiң технологиялық процесiмен жөндеуде толық жұмыс күнi айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      5. Күкiрт айдау және күкiрт балқыту өндiрiсi
      Аталған өндiрiстiң технологиялық процесiнде iстейтiн және оларды жөндеумен толық жұмыс күнi айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      Эфир, коллодий және ерiтiндiлердi рекуперациялау және аршу
      Аталған өндiрiстердiң технологиялық процесiнде iстейтiн және оларды жөндеумен толық жұмыс күнi айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      Барлық әскери жабдықтарды, әскери бөлшектер қатты отынмен жабдықталған ракета двигательдерiн, пиротехникалық бұйымдарды, жарылуға түрткi болатын құралдарды 2-3 тармақтарда көрсетiлген өнiмдер бар басқа да құрастырушыларды жинау, бөлшектеу, жабдықтау және жөндеу
      Ракеталарды, әскери жабдықтарды және олардың құрғақ отынмен, оқ дәрiмен, жарылғыш заттармен және пиротехникалық құралдармен жабдықталған элементтерiн кәдеге жарату және жою
      Осы аталған өндiрiстердегi, сондай-ақ бұл өндiрiстердiң жаңа технологияларын әзiрлеу кезiндегi технологиялық процестерiнде iстейтiн және оларды жөндеумен толық жұмыс күнi айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар

   Ракеталарды, әскери жабдықтармен және олардың құрғақ отынмен, оқ 
дәрiмен, жарылғыш заттармен және пиротехникалық құралдармен жабдықталған 
элементтерiн кәдеге жаратумен және жоюмен айналысатын жұмысшылар, басшылар 
мен мамандар 
   Метол, селективтiк ерiтiндi, натрий динитрокрезоляторы және аммоний 
өндiрiсi
   Аталған өндiрiстердiң технологиялық процесстерiнде iстейтін және 
оларды жөндеумен толық жұмыс күнi айналысатын жұмысшылар, басшылар мен 
мамандар
   
   Х. Мұнай, газ, газ конденсаты, көмiр және сланецтi қайта
             өңдеу
   
   1. Төменде көрсетiлген өндiрiспен айналысатын жұмысшылар:
   күкiрттi, мұнайды айдау, крекерлеу және олардан мұнай өнiмдерiн жасау;
   каталитикалық риформингi;

      сланец және көмiр шайырын айдау; күкiрттi мұнай өнiмдерi пиролизi; хош иiстi көмiр су тегiлердi ретификациялау; күкiрт сутегi және көмiртегi қышқылды газдарды компримирлеу және фракционерлеу; бензинді, күкiрт қышқылды алкилирлеу, этилдеу; мұнай өнiмдерi мен жасанды сұйық отынды қышқылды, селективтi сумен тазарту және депарафиндеу;
      суды, парафиндi, церезиндi, меркаптандарды, катализаторларды, мұнай өнiмдерiнiң тұнбалары; коксты, мұнай шикiзатының синтетикалық өнiмдерiн дефеноляциялау қатты отын өнiмдерiнiң жартылай кокстендiру газдарды күкiрт қосындыларынан, көмiртегi қышқылынан тазарту; қатты отын мен күкіртті

мұнай өнiмдерiн гидрирлеу; көмiр сутегілерi синтезi; гидрирлеу синтез, 
жартылай кокстендiру, кокстендiру және қатты отынды газдандыру өнiмдерiн 
қайта өңдеу; сiлтiлi қалдықтарды майсыздандыру және қышқылсыздандыру; 
күкiрт сутегiлi мұнайды және газ конденсатын электрлi тұзсыздандыру және
тұрақтандыру, гидротазалау, элементарлы (газ) күкiрт алу:
   Барлық аппаратшылар
   Барильетшiлер
   Ұнтақтаушылар
   Кокс тазартушылар
   Коксты қолмен түсiрушiлер
   Элементарлы (газ) күкiртiн босатумен және тиеумен айналысатын 
бульдозер машинистерi
   Этилденген бензинмен жұмыс iстейтiн, отынды моторлы сынаумен 
айналысатын машинистер
   Технологиялық насос машинистерi
   Ыстық жұмыс учаскелерiнде және сұйық күкiрт айдаумен айналысатын 
технологиялық насос машинистерi
   Элементарлы (газ) күкiрттi тиеумен айналысатын экскаватор машинистерi
   Технология жабдықтарының (операторы Этил ерiтiндiсiн түсiрумен және 
ағызумен айналысатын жұмысшылар
   Рампылаушылар
   Тазалаушылар
   N 1 тiзiмде көрсетілген өндiрiстердегi технологиялық жабдықтарды 
жөндеумен айналысатын слесарлар
   N 1 тiзiмде көрсетiлген өндiрiстерде жұмыс iстейтiн слесарь- 
жөндеушiлер
   N 1 тiзiмде көрсетілген өндiрiстердегi электр жабдықтарын жөндеумен 
және қызмет көрсетумен айналысатын электр жөндеушілер

   2. Техникалық көмiртегi өндiрiсiмен толық жұмыс күнi айналысатын 
жұмысшылар, басшылар мен мамандар
   
          ХI. Металл өңдеу
   
   1. Балқыту өндiрiсi
   а) Жұмысшылар
   Ваграншылар
   Құймаларды түсiрушiлер
   Газ шаруашылығындағы газшылар
   Ыстық күйiнде прибылдар мен летниктер кесу жұмыстарын атқаратын 
газбен кесушiлер
   Шахта пештерiнiң көрiкшiлерi
   Вагранкаға және пештерге шихта құлатушылар
   Металл құюшылар
   Ожаушылар
   Балқыту пештерiнiң жанындағы технологиялық пештердiң от жағушылары
   Ортадан тепкiш машиналармен вакуумды, ортадан тепкiш-вакуумды және 
ортадан тепкiш құю тәсiлiмен құюшылар
   Металл және құйма құюшылар
   Қысым арқылы құю машиналарының құюшылары
   Құлату машиналарының машинистерi
   Миксершiлер
   Қайрақшылар
   Стопор терушiлер
   Металл қалдықтарын күйдiрушiлер
   Металдың үстiңгi қабатындағы ақауларды өңдеушiлер
   Құймаларды зiмпарамен және қолмен (балғамен, сынамен, пневмоқұралмен) 
өңдейтiн кесушiлер 
   Ожаулар мен пештердi ыстық күйiнде жөндеумен айналысатын отқа төтеп 
берушiлер
   Зiмпараны қолданып жұмыс iстеумен айналысатын фасонды құймаларды 
қырлаушы
   Формаларды металл күкiрт ұнтағымен бүркушi 
   Фурмдармен жұмыс iстейтiн балқытушылар
   Металдар мен балқыма балқытушылар
   Болат құю арналарын әзiрлеушiлер
   Нысандарға фторлы тұнбалар бүркумен айналысатын жұмысшылар
   Болат құюшылар
   Фторлы тұнбалар құрастырушылар
   Вакуумдық пештердiң болат құюшылары мен олардың көмекшiлерiнен басқа 
барлық болат құюшылар мен олардың көмекшiлерi
   Қыздырылатын жабдықтардың өзектерiн дайындаумен айналысатын машинамен 
формалау өзекшiлерi 
   Ыстық металды қолмен тиеумен және түсiрумен айналысатын термистер
   Ыстық жұмыс учаскелерiнде балқыту өндiрiсiмен айналысатын 
тасымалдаушылар
   Бункерлердегi (тоннельдердегi) пайдаланылған топырақ пен ыстық күлдi 
жинаумен айналысатын құю цехтарындағы жинаушылар
   Балқытуға қатысатын қолмен формалаушылар
   Балқытылған металды хлорлау процесiн жүргiзумен айналысатын 
хлораторшылар
   Камералардың iшiнде құймаларды қолмен және противогазбен өңдеумен 
айналысатын, металды, құйманы, бұйымдар мен бөлшектердi тазалаушылар
   Балқыту пештерiне қызмет көрсетушi күлшiлер
   Құймалардағы ақауды ыстық күйiнде түзетумен айналысатын электрогазбен 
дәнекерлеушiлер
   б) Басшылар мен мамандар
   Құю өндiрiсiндегі балқыту, құю (ағызу), кокильдi құю, құймалар мен 
кесiндi бөлшектердi термо өңдеу, аралықтары мен учаскелерiнiң мастерлерi 
мен аға мастерлерi
   2. Ұста-престеу өндiрiсi
   а) Жұмысшылар
   Ыстық жұмыстардағы бандажшылар
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кеме июшiлер
   Қыздыру пештерiнде ыстық металды көмкерумен айналысатын 
көмкерушi-салушылар
   Балға және пресс ұсталары
   Қолмен соғатын ұсталар
   Ұста-штампылаушылар
   Ротация машиналарындағы штамптаушы ұсталар
   Балғалардың, престердiң және манипуляторлардың машинистерi
   Металл қыздырушылар (пiсiрушiлер)
   Термикалық пештердегi жабдықтар мен агрегаттарды термоөңдеумен 
айналысатын реттеушiлер
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi металдың үстiңгi қабатының ақауларын 
өңдеушiлер
   Металды орнықтырушылар
   Ыстықтай штампылайтын пресшiлер
   Ыстық жұмыстармен айналысатын жаймашылар
   Ыстық металл өңдеумен айналысатын рессоршылар
   Ыстық металл қағумен айналысатын стропшылар
   Ыстық металды апарумен (әперумен, әкетумен) айналысатын 
тасымалдаушылар
   б) Басшылар мен мамандар
   Ұста-пресс өндiрiсiнiң балға (ұста), пресс және термикалық 
бөлiмшелерiнiң, аралықтары мен учаскелерiнiң, сондай-ақ рессор өндiрiсiнiң 
ыстық учаскелерiнiң мастерлерi, аға мастерлерi 
   3. Термоөңдеу
   а) Жұмысшылар
   Ыстық металды пеш жанында қолмен тиеумен және түсiрумен айналысатын 
қыздырушылар
   Металл қыздырушылар (металл пiсiрушiлер)
   Циан ыдыстары менциан қалдықтарын бейтараптандырумен 
айналысатын цианды ерiтiндiлердi бейтараптандырушылар
   Үнемi ыстық пеш жанындағы жұмыстармен айналысатын термистер
   Цианды, қорғасынды және балқытылған тұздар ванналарында жұмыс 
iстейтiн термистер
   Ванналарды циандар мен қорғасыннан тазалаушылар
   б) Басшылар мен мамандар
   Қыздыру пештерiнiң, шыңдау, күйдiру, цементтеу, өңдеу және термоөңдеу 
учаскелерiнiң мастерлерi, аға мастерлерi
   4. Абразивтiк өндiрiс
   а) Жұмысшылар
   Абразивтiк материалдарды балқыту учаскелерiндегi кран машинистерi 
(краншылар)
   Абразивтiк материалдарды балқытушылар
   Кремний карбидын балқытушылар
   Пеш электродшылары
   б) Басшылар мен мамандар
   Абразивтi материалдарды балқыту учаскелерiндегi мастерлер
   5. Металл өңдеу жөнiндегi басқа кәсiптер
   а) Жұмысшылар
   Қазандық және кеме корпустары өндiрiсiндегi ыстық металды 
майыстырумен айналысатын вальцовшылар
   Металды ыстық күйiнде плазмалы-доғалы кесумен айналысатын газбен 
кесушiлер
   Сүңгуiр қайықтарының құрылысы және жөндеу кезiнде iшкi бөлiмдерiнде 
жұмыспен айналысатын кеме гуммершiлерi
   Ұдайы 1-2 сыныпты зиянды заттармен жұмыс iстейтiн кеме гуммершiлерi
   Қорғасын-қалайы құймаларын құюшылар
   Жабық камераларда, кеме бөлмелерiнде, резервуарларда жұмыс iстейтiн 
сырлаушылар
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi (краншылар)
   Жабық камералар мен резервуарларда жұмыс iстейтiн металлизаторлар
   Аппараттардың iшкi және сыртқы жұмыстарын металды қыздырып және 
ауа-доғалы жонуды қолданып атқаратын кесушiлер
   Ыстық тәсiлмен мырыштаушылар
   Құрамында қорғасыны бар баббит және басқа балқымаларды балқытумен 
айналысатын металл және құйма балқытушылар
   Титан балқымаларынан есу қалақтарын кесумен айналысатын кеме 
кесушілерi
   Ыстық жұмыс учаскелерiндегi стропшылар
   Бұйымдарды қыздырып дәнекерлеу жұмыстарын атқаратын қолмен 
дәнекерлейтiн электр дәнекерлеушiлер 
   Қол виброелектерi арқылы бүрку тәсiлімен ыстық шойын аппараттарға 
және iрi көлемдi (сыйымдылығы 0,4 куб.м. және одан көп) бұйымдарға эмаль 
жағумен айналысатын эмальдаушылар
   
    ХII. Электротехника өндiрiсi және электротехника
           жабдықтарын жөндеу
   
   а) Жұмысшылар
   Қорғасын аккумуляторлары өндiрiсiндегi аккумулятор пластиналарының 
автоклавшы-кептiрушiлерi
   Электризоляция сырларын, шайырлар мен мастика пiсiрушiлер
   Шайыр құюшылар

      Қорғасын аккумуляторлары, гальваникалық элементтер мен батарейлер және электркөмiр өнiмдер өндiрiсiндегi диiрмен машинистерi
      Қорғасын аккумуляторлар, гальваникалық элементтер мен батарейлер өндiрiсiндегi құрғақ массаны араластырушылар
      Электркөмiр өндiрiсiндегi көмiр массаларын араластырушылар
      Аккумулятор (қорғасын ) пластиналарын майлаушылар
      Фторопластпен ыстық күйiнде жұмыс iстейтiн кабельдер мен сымдарды пластикаттармен және резинамен престеушiлер
      Қорғасынмен жұмыс iстейтiн кабельдердi қорғасынмен немесе алюминиймен престеушiлер
      Фторопластпен ыстық күйiнде жұмыс iстейтiн пластмасса бұйымдарды престеушiлер
      Фторопластпен ыстық күйiнде жұмыс iстейтiн пластмасса бұйымдарды престеушiлер
      Қышқылды аккумуляторлар, гальваникалық элементтер мен батарейлер өндiрiсiндегi, сондай-ақ 1-2 сыныпты қауiптi заттармен немесе канцерогендi активтi массалар әзiрлеушiлер
      Электротехникалық бұйымдарды 1-2 сыныпты қауiптi заттармен немесе канцерогендермен майлаумен айналысатын сiңiрушiлер
      Қорғасын аккумуляторлары мен басқа да химиялық ток көздерiн 1-2 сыныпты қауiптi заттармен немесе канцерогендердi қолданып формалаумен және құрастырумен айналысатын жұмысшылар
      Көмiр массаларын ұсақтаушы-дозалаушылар
      Фторпластпен ыстық күйiнде жұмыс iстейтiн пластмасса пiсiрушiлер
      1-2 сыныпты қауiптi заттармен немесе канцерогендермен жұмыс iстейтiн ламелсiз аккумуляторлар мен элементтер электродшылары
      1-2 сыныпты қауiптi заттармен немесе канцерогендермен жұмыс iстейтiн

ламелдi аккумуляторлар мен элементтер электродшылары
   б) Басшылар мен мамандар
   Кабельдердi қорғасындау және қорғасын аккумуляторлар өндiрiсiндегi 
мастерлер, аға мастерлер
   
   ХIII. Электронды техника және радиоаппаратура бұйымдары
           өндiрiсi
   
   а) Прибор мен бұйымдарды әзiрлеу кезiнде сынап қолданылатын жұмыс 
учаскелерiндегi жұмысшылар
   б) Приборлар мен бұйымдарды әзiрлеу кезiнде сынап қолданылатын жұмыс 
учаскелерiндегi басшылар мен мамандар 
   Лаборанттар
   Мастерлер, аға мастерлер
   Механиктер
   Учаске бастықтары
   Технологтар
   в) Қорғасын қышқылы қолданылатын жұмыстармен айналысатын жұмысшылар
   г) Қорғасын қышқылы қолданылатын жұмыстармен айналысатын басшылар 
мен мамандар:
   Лаборанттар
   Мастерлер, аға мастерлер
   Механиктер
   Учаске бастықтары
   Технологтар
   
      ХIY. Құрылыс материалдары өндiрiсi
   
   1. Цемент өндiрiсi
   а) Жұмысшылар
   Аспираторшылар
   Шахта пештерiнiң түсiрушiлерi
   Цемент дозалаумен айналысатын шикiзат дозалаушылары 
   Пештердi (шахталық) толтырушылар
   Кальцийнатор машинистерi
   Айналмалы пештердiң машинистерi (күйдiрушiлерi) 
   Шахта пештерiнiң машинистерi (күйдiрушiлерi)
   Құрғақ тартудағы шикiзат диiрмендерiнiң машинистерi 
   Көмiр диiрмендерiнiң машинистерi
   Цемент диiрмендерiнiң машинистерi
   Цемент себушiлер
   Айналмалы пештердiң машинист (күйдiрушiлер) көмекшiлерi 
   Шахта пештерiнiң машинист (күйдiрушiлер) көмекшiлерi 
   Құрғақ тартудағы шикiзат диiрмендерi машинистерiнiң көмекшiлерi
   Көмiр диiрмендерi машинистерiнiң көмекшiлерi
   Цемент диiрмендерi машинистерiнiң көмекшiлерi
   Ыстық клинкер тасымалдаушылары
   Цемент орап-түюшiлерi
   Шаң камераларын тазалаушылар
   2. Асбест өндiрiсi
   а) Жұмысшылар
   Шпур бұрғылаушылары
   Асбестi, байыту фабрикаларының iлеспелi өнiмдерi мен қалдықтарын 
қолмен және бос артумен айналысатын тиегiштер жүргiзушiлерi
   Шаң түсiрушiлер
   Дүрсiлдетушiлер
   Асбестпен жұмыс iстейтiн жүкшiлер
   Дайын өнiмдi сынаумен айналысатын асбест-байыту өндiрiсiнiң 
лаборанттары
   Байыту цехтарының (учаскелерiнiң) бақылау аппараттарындағы 
физикалық-механикалық сынаулар жөнiндегi лаборанттар
   Маркалаушылар
   Байыту фабрикаларындағы құрғақ кен қоймаларында жұмыс iстейтiн 
бульдозерлер машинистерi
   Аспирациялық қондырғыларда жұмыс iстейтiн вентиляциялық және 
аспирациялық құрылым машинистерi
   Ұсату-тарту-сұрыптау механизмдерiнiң машинистерi 
   Байыту фабрикаларында жұмыс iстейтiн конвейер машинистерi
   Қазандық машинистерi (от жағушылары)
   Байыту фабрикаларының технологиялық цехтарындағы кран машинистерi 
(краншылар)
   Жабдықтау машинистерi
   Бөлiп салу-орау машиналарының машинистерi
   Асбест рудаларын байытудың iлеспелi өнiмдерi мен байыту   
фабрикалары қалдықтарын тиеумен және қоймада жинаумен айналысатын тарту 
агрегаттарының машинистерi және олардың көмекшiлерi
   Асбест рудаларын байытудың iлеспелi өнiмдерi мен байыту фабрикалары 
қалдықтарын тиеумен және қоймада жинаумен айналысатын экскаватор 
машинистерi
   Байыту цехтарындағы (учаскелерiндегi) қосалқы жұмысшылар
   Асбест-байыту жабдықтарының реттеушiлерi 
   Асбест-байыту жабдықтарын жөндеумен айналысатын слесарь-жөндеушiлер
   Байыту цехтарындағы (учаскелерiндегi) жабдықтарды майлаумен 
айналысатын майлаушылар
   Сұрыптаушылар
   Кептiрушiлер
   Байыту фабрикаларындағы технологиялық цехтардың электр-газ 
дәнекерлеушiлерi
   Байыту фабрикаларының технологиялық цехтарындағы барлық электр 
жөндеушiлер
   Байыту фабрикаларының технологиялық цехтарындағы қолмен дәнекерлейтiн 
электр дәнекерлеушiлер
   Кезекшi және жабдық жөндеушi электр слесарлары (слесарлар)
   Кезекшi және жабдық жөндеушi электр слесарлары (слесарлар)
   б) Басшылар мен мамандар
   Байыту фабрикалары технологиялық цехтарының мастерлерi, аға мастерлерi
   Байыту фабрикаларының технологиялық цехтары өндiрiстiк учаскелерiнiң 
мастерлерi, аға мастерлерi
   Байыту фабрикалары технологиялық цехтарының ауысым мастерлерi, аға 
мастерлерi
   Байыту фабрикалары технологиялық цехтарының механиктерi
   Байыту фабрикалары технологиялық цехтарының энергетиктерi
   3. Минералды мақта өндiрiсi
   а) Жұмысшылар
   Ваграншылар
   Шихталаушылар
   4. Тас құю өндiрiсi
   а) Жұмысшылар
   Тас құю бұйымдарын құюшылар
   Тас қорытушылар
   Отқа төтеп берушiлер
   Пешшiлер
   Тоннельшiлер
   
      ХҮ. Шыны және фарфор-фаянс өндiрiсi
   
   1. Барлық шыны түрлерi мен шыны бұйымдары өндiрiсi 
   а) Жұмысшылар
   Бортшылар
   Шыны бұйымдарын үрлеушiлер
   Қиыршықтаушылар
   Шихта толтырушылар
   Кварц үрлеушiлер
   Кварц балқытушылар
   Шыны құюшылар
   Шыны массаларын терушiлер
   Аралықтарды майлаушылар
   Үрлеу бұйымдарын өңдеушiлер
   Бұйымдарды пешке қоюшылар
   Шыныны машиналардан ажыратушылар 
   Шыны бұйымдарды қышқылмен жылтыратушылар
   Ыстық шыныны престеушiлер
   Шыны массаларын ағызушылар
   Шыны қайнатушылар (шыныны термикалық қалыптау жүйелерi пештерiне және 
электр пештерiне қызмет көрсетумен айналысатындардан басқа)
   Ұдайы үрлеумен және бұйымды үрлеп шығарумен байланысты шыны үрлеушiлер
   Шыныны ерiткiш қышқылмен өңдеу
   Шыны құбырлар мен сымдарды жасаудағы, тартушылар
   Фидершiлер
   Хальмовшылар
   
   2. Аса жұқа базальт талшықтары, шыны талшықтары, шыны мақтасы және 
олардан алынатын өнiмдер өндiрiсi 
   а) Жұмысшылар
   1. Көрсетiлген өндiрiстердегi технологиялық процестермен ұдайы 
айналысатын жұмысшылар
   2. Керамикалық, фарфор және фаянс бұйымдары өндiрiсi 
   а) Жұмысшылар
   Ерiту қышқылымен фарфор және фаянс бұйымдарын өңдеушiлер
   Фриттаушылар
   
   ХҮI. Жасанды және синтетикалық талшықтар өндiрiсi
   

      Күкiрт көмiртегi, вискозды, мыс-аммиакты, триацетатты, хлоринды, ацетатты, синтетикалық талшықтар, қылдар, жiптер, целлофандар, пленкалар мен сорғыштар өндiрiсiндегі цехтарда, учаскелерде, бөлiмшелерде: штапельды, химиялық, вискоздық, иiру өңдеу, өңдеу-ағарту, ағарту, орау, қышқыл жiбектi жазу және учаскелерде, бөлiмшелерде: штапельды, химиялық, вискоздық, иiру, өңдеу, өңдеу-ағарту, ағарту, орау, қышқыл жiбектi жазу және бояу, қышқыл станцияларында (цехтарда, учаскелерде, бөлiмшелерде) және станцияларда (цехтарда) өңдеу ерiтiндiлерiн, регенерациялауда (күкiрттi көмiртегi, күкiрт пен газдар, күкiрттi көмiртегi өндiрiстерi, ұшатын және органикалық ерiткiштер, мыс, аммиак, капролактан); динилдi жабдықтарға қызмет көрсетуде, күкiрттi көмiртегiн қабылдауда және босатуда; фильерлiк, электрұршықты, шағын иiру насостары шеберханаларында; теруде, ронгалит пен сульфтелген май өнiмдерi өндiрiсiнде толық жұмыс күнi айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар

   Химиялық, иiру және өңдеу цехтарында, учаскелерiнде және 
бөлiмшелерiнде толық жұмыс күнi болатын техникалық бақылау бөлiмiнiң 
қызметкерлерi
   Цехтың химия лабораторияларының жұмысшылары мен мамандары
   Технологиялық процестi жүргiзушi негiзгi жұмысшылары N 1 тiзiм 
бойынша мемлекеттiк арнаулы жәрдемақы тағайындалу құқығымен пайдаланатын 
технологиялық жабдықтар мен электр жабдықтарын жөндеумен, алдын алу 
шараларымен және қызмет көрсетумен айналысатын цехтардың жұмысшылары, 
мастерлерi мен аға мастерлерi,механиктерi мен энергетиктерi
   
        ХYII. Целлюлоза-қағаз өндiрiсi
   
   1. Целлюлоза және күкiрттi қышкыл мен сiлтiлердi регенерациялау 
өндiрiсi
   а) Жұмысшылар
   Скипидар жабдықтарының аппаратшылары
   Талл жабдықтарының аппаратшылары
   Химиялық ағаш массаларын пiсiрушiлер
   Целлюлоза пiсiрушiлер
   Сiлтiлердi буландырушылар
   Целлюлоза диффузоршылары
   Сульфат тиеушiлер
   Миксашылар
   Целлюлоза жуушылар
   Күкiрттi қышқыл регенерациялаушылар
   Содашылар
   2. Целлюлоза мен шүберектердi ағарту
   Әк сөндiру аппаратшылары
   Сатураторшылар
   Хлоршылар
   
   ХYIII. Дәрi-дәрмектер, медициналық және биологиялық
     препараттар мен материалдар өндiрiсi
   
   1. Химиялық-фармацевтикалық және фармацевтикалық өндiрiс

      Адамантан, акридин, барбитура қышқылы, бензол, бензоксазин, гидразин, галоидтi қосындылар, диазепин, имидазол, индол, кумарин, метал органикалық қосындылар, морфолин, нафталин, пиперазин, пиперидин, пиразин, пиразанол, пиридазин, пиридин, пиримидин, пирролидин, птеридин, пурин, сиднон, күкiрттi қосындылар, стероид, сульфаниламид, сульфон, тиадиазин, фенол, фенотиазин, фуран, хиназолин, хинолин, хиноксалин, хинон, хинуклидин, цианды қосындылар тобына жататын дәрi-дәрмектер мен жартылай өнiмдер өндiрiсi
      Гетероциклдiк екi және одан да кеп гетероатомды бесмүшелiк қосындылар, спироқосындылар, күкiрттiң, фосфор мен мышьяктың органикалық қосындылары, ацетосiркесу мен диэтил эфирлерi, шексiз көмiрсутегiлер өндiрiсi
      Күштi әсер етушi заттарға жататын алколоидтер мен гликозидтер,

простагландиндер, iсiктерге қарсы антибиотиктер мен препараттар, 
синтетикалық гормондар өндiрiсi 
   Азо- және диазо қосындыларын, гидрозин, диметилсульфат, изоцианат, 
галоид және оның органикалық қосындыларын, нитро-, нитрозо- және 
аминоөнiмдер, цианистi қышқыл және құрамында цианий бар қоспалар тұздары, 
күкiрттi көмiртегi, фосген, этилен, азид және нитрит, тионилхлорид тотығы, 
фосфор окси-, және сульфохлоридтерi; қорғасын, сынап, марганец, никель, 
кадмий және олардың қосындылары, диэтил эфирi 
   а) Жұмысшылар
   Барлық аппаратшылар
   Медициналық препараттарды дозалаушылар
   Капилляршылар
   Ампула толтырушылар
   Биосинтетикалық емдеу құралдары өндiрiсiнiң препараторлары
   Бокстағы жұмыстармен айналысатын жұмысшылар

      Осы бөлiмде көрсетiлген өндiрiстерде жөндеу, алдын алу және технологиялық процестерге қызмет көрсетумен айналысатын слесарь-жөндеушiлер
      Материалдар мен препараттарды тазалаушылар
      Осы бөлiмде көрсетiлген өндiрiстердегi технологиялық процестермен ұдайы айналысатын электр жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электржөндеушiлер
      2. СПИД және В гепатитi диагностикумдары, сондай-ақ І және П топқа жататын патогендi микроорганизмдер мен биологиялық улар пайдаланылатын бактериялық және вирусты препараттар өндiрiсi
      Бокстар мен бокс орындарындағы жұмысшылар

                ХIХ. Денсаулық сақтау мекемелерi

      Жұмыс орындарында активтiлiгi 10 милликюри радий 226 немесе радиоулылығы жөнiнен парапар радиоактивтi заттары бар радиоактивтi заттарымен, сондай-ақ гамма-терапевтiк аппараттарда үнемi және тiкелей жұмыс iстейтiн денсаулық сақтау мекемелерi

   Рентгенолог дәрiгерлер, сондай-ақ рентген және ангиографиялық 
кабинеттерде үнемi жұмыс iстейтiн дәрiгерлер 
   Рентген лаборанттар, оның iшiнде рентген операциялық ангиография және 
флюрографиялық кабинеттерiнiң лаборанттары
   Рентген бөлiмшелерiнiң (кабинеттерiнiң) орта буын медициналық 
қызметкерлерi, сондай-ақ рентген операциялық ангиография кабинеттерiнде 
үнемi жұмыс iстейтiн орта буын медицина қызметкерлерi
   
       ХХ. Полиграфия өндiрiсi
   
   а) Жұмысшылар
   Аппаратшы-бояу кетiрушiлер (терең басу)
   Полиэфируретанды бiлiктердi әзiрлеумен айналысатын синтез 
аппаратшылары
   Терең басу үшiн бояу әзiрлеушi бояушылар
   Баспа машиналарының (металлографтық) жапсырушылары 
   Құюшылар
   Терең басу баспашылары
   Құюшылар
   Терең басу баспашылары
   Металлографтық басу баспашылары (терең)
   Металл және құймаларды (типографиялық) балқытушылар 
   Терең басу клишелерiмен формаларын өңдеу үшiн ерiтiндi әзiрлеумен 
айналысатын препараторлар
   Типографиялық құймалардан стереотип құятын стереотиперлер
   Клише өрнектеушiлер
   Терең басу формаларын өрнектеушiлер
   б) Басшылар мен мамандар
   Жұмысшыларының 50% немесе одан да көбi N 1 тiзiм бойынша мемлекеттiк 
арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын стереотип, цинкография 
және терең басу учаскелерiнде жұмыс iстейтiн шеберлер, аға шеберлер
   
           ХХI. Көлiк
   
   1. Темiр жол көлiгi және метрополитен
   а) Жұмысшылар
   Бандажшылар
   Қорғасын-қалайы құймаларын құюшылар 
   Құбырларды тесушi-үрлеушiлер
   Этил сұйығы цистерналарын жөндеумен айналысатын жылжымалы составтарды 
жөндеу слесарьлары
   Цистерналарды жөндеу, толтыру және клапандарын ауыстырумен 
айналысатын жылжымалы составтарды жөндеу шеберлерi
   2. Теңiз және өзен флоты
   а) Жұмысшылар
   Кемелердiң қазандарын тазалаумен айналысатын қазан тазалаушылар
   Қатты отынмен жұмыс iстейтiн кемелердiң от жағушылары 
   
   3. Азаматтық авиация

      Аэропорттар, аэротораптар, аэродромдық-диспетчерлiк, аудандық, көмекшi орталықтар мен олардың секторларында, жүзеге асырушы қызметкерлер (диспетчерлер, нұсқаушылар, аға диспетчерлер, ұшуды басқарушылар) Жылына кемiнде 500 сағаттан кем емес шартты ұшу жағдайындағы жолсерiктер және нұсқаушы-жолсерiктер

       ХХІІ. Радиоактивтi заттар мен иондайтын сәуле көздерiмен,
       берилиймен және жердiң сирек элементтерiмен жұмыс iстеу

      1. Кәсiпорындардағы, ғылыми-зерттеу институттарындағы, лабораториядағы, конструкторлық және сынақ-конструкторлық ұйымдардағы, медицина мекемелерiндегi жұмыстар
      Радиациялық немесе зиянды берилий жағдайларындағы сынау, сынау-өндiрiстiк және iрiлендiрiлген лаборатория жабдықтарында, өнеркәсiптiк өндiрудегi технологиялық процестердi атқару немесе жетiлдiру жөнiндегi сынау цехтарында, радиоактивтi шикiзатты қайта өңдеуде, атом энергиясын өнеркәсiптiк пайдалануда немесе радиоактивтi заттар, берилий және оның өнiмдерiн тәжiрибелi алумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      Жұмыс орындарында активтiлiгi 10 милликюри радий 226 жоғары немесе радиоулылығы жөнiнен парапар радиоактивтi заттары бар радиоактивтi заттармен үнемi жұмыс iстейтiн және осындай жағдайда жабдықтарды жөндеумен айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      Берилий және оның қосындылары бұйымдары өндiрiсiнде, сондай-ақ металл-керамикалық берилий бұйымдары өндiрiсiнiң технологиялық процесiнде, оның iшiнде зиянды берилий жағдайындағы берилиймен ластанған жабдықтарды жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      2. Зерттеу, көлiктiк, сынау-өнеркәсiптiк атом реакторларында, олардың прототиптерiнде, критқұрастыру мен импульстiк реакторларда, термоядролық сынақ жабдықтарында және сәулелендiру активтiгi 5х10 шаршы кюри және одан да көп сәулелендiрушi қуатты изотоптық гамма-жабдықтардағы жұмыс
      Зиянды радиациялық жағдайда пайдалану, жөндеу, реттеу және эксперименттiк жұмыстармен ұдайы және тiкелей айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      3. Радиоактивті заттар сақталатын орындар мен қоймалардағы жұмыс
      Зиянды радиациялық жағдайда активтiлiгi 10 миликюри радий 226 жоғары немесе радиоулылығы жөнiнен парапар радиоактивтi заттары бар радиоактивтi заттарды қабылдаумен, ауыстырып салумен, бөлiп буып-түюмен, сақтаумен және босатумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      4. Жердiң сирек элементтерiн химиялық әдiспен өндiру
      Аталған технологиялық процесте және жабдық жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      5. Басқа жұмыстар
      Өнеркәсiпте және құрылыста радиоизотопты дефектоскопия (гаммадефектоскопия) жылжымалы жабдықтарында материалдар мен бұйымдарға сәуле түсiрумен ұдайы және тiкелей айналысатын қызметкерлер
      Өнеркәсiптегi рентген жабдықтарында, сондай-ақ оларды жөндеу және реттеумен ұдайы және тiкелей айналысатын қызметкерлер

                   ХХIІІ. Жалпы кәсiптер

      Сүңгуiрлер және су астындағы жұмыспен айналысатын басқа да

қызметкерлер, оның iшiнде жоғары атмосфералық қысым жағдайында жылына 
кемiнде 275 сағат (айына 25 сағат), немесе сүңгуiрлiк стажы басталғаннан 
берi су астында болған уақыты 2750 сағат немесе одан да көп болатын басқа 
қызметкерлер 
   Резервуарлар, бактер, цистерналар және кеме бөлмелерiнiң ішіндегi 
жұмыстармен айналысатын газбен кесушiлер
   Резервуарлар, бактер, цистерналар және кеме бөлмелерiнiң ішіндегi 
жұмыстармен айналысатын газбен дәнекерлеушiлер
   Кессоншы-аппаратшылар
   Кессоншы-проходкашылар
   Кессоншы-слесарлар
   Кессоншы-электромонтажшылар
   Қорғасындаушылар
   Кессоншы-слесарлар
   Кессоншы-электромонтажшылар
   Қорғасындаушылар

      Қорғасынмен, сондай-ақ қауiптiлiгi 1-2 сыныпты зиянды заттармен немесе канцерегондермен ыстық тәсiлмен дәнекерлеумен және қалайылаумен айналысатын дәнекерлеушiлер мен қалайылаушылар
      Қорғасынмен дәнекерлеушiпер
      Резервуарларды, бактарды, цистерналарды және танктер мен кемелердiң бөлмелерiн және дробеструйлы камералардың iшiн скафандр немесе противогазбен тазалау жұмыстарымен айналысатын жұмысшылар
      Аппаратура тазалау жөнiндегi тазалаушылар
      Резервуарлар, бактар, цистерналар, кеме танктерi мен бөлмелерiнiң iшiн мұнай өнiмдерi мен химиялық заттардан тазалаумен айналысатын жұмысшылар
      Құрамында сынап (тiкелей металл сынабымен жұмыстар) бар приборлар мен бұйымдар өндiрiсiнде, сондай-ақ ашық металл сынабымен жұмыстардағы приборлар мен жабдықтарды жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылар мен мастерлер
      Оларға қарсы тиiмдi алдын алу және емдеу жабдықтары әзiрленбеген 1 топтағы микроорганизмдермен тiкелей жұмыс iстейтiн қызметкерлер Металды қауiптiлiгi 1-2-сыныпты зиянды заттар немесе канцерогендерi бар ерiтiндiлерде өрнектеумен айналысатын өрнектеушiлер
      Аппаратураны тазалаумен айналысатын тазалаушылар
      Металды, құймаларды, металл бұйымдары мен бөлшектердi құрғақ кварц құмымен тазалаумен айналысатын тазалаушылар
      Резервуарлар, бактар, цистерналар және кеме бөлмелерiнiң iшiнде жартылай автоматтандырылған машиналармен жұмыс iстейтiн автоматтандырылған және жартылай автоматтандырылған машиналармен электрпiсiрушiлерi
      Резервуарлар, бактар, цистерналар және кеме бөлмелерiнiң ішiнде жұмыс iстейтiн қолмен дәнекерлеушi электрпiсiрушiлерi

                ХХIY. Атом энергетикасы

      1. Кен жұмыстары
      Құрамында радиоактивтi заттары мен берилийi бар шикiзат өндiру
      Радиоактивтi заттармен және берилийi бар шикiзаттарды тиеу, түсiру, кептiру, сұрыптау және буып түюмен үнемi айналысатын жұмысшылар
      Радиоактивтi заттары мен берилиймен ластанған кенiштер мен шахталардың жабдықтарын жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      2) Ашық кен жұмыстары
      Ашық тәсiлмен құрамында алтын кенi бар "Мұрынтау" карьерiнен радиоактивтi, берилий шикiзатын ашық әдiспен, сондай-ақ радиоактивтi зияндылық жағдайында радиоактивтi шикiзатты жер астында және қолмен сiлтiсiздендiру әдiсiмен қазып алумен үнемi айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар

      2. Радиоактивтi шикiзатты байыту
      Радиоактивтi шикiзатты тиеумен және түсiрумен, аталған шикiзатты байытудың технологиялық процестерiнде радиоактивтi заттармен ластанған (оның iшiнде шетелдегi осы салалас кәсiпорындарда) жабдықтарды жөндеумен радиациялық зиянды жағдайда үнемi айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар

      3. Радиоактивтi заттар өндiрiсi;
      радиоактивтi заттар мен оның қосындыларынан бұйымдар жасау
      Радиоактивтi заттар өндiрiсiнiң технологиялық процесiнде, радиоактивтi заттар мен олардың қосындыларынан бұйымдар әзiрлеумен, сондай-ақ радиоактивтi заттармен ластанған жабдықтарды жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      4. Сынап әдiсiмен құю өндiрiсi
      Өндiрiстiк лабораторияларда, жабдық жөндеуде, сондай-ақ жабдықтарды, өндiрiс орындары мен қорғау құралдарын газсыздандыруда, технологиялық процестермен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар

      5. Радиоактивтi және берилий шикiзатынан фторлы қышқыл өндiру;
      радиоактивтi немесе берилий қосындыларынан сiрке қышқылын регенерациялау
      Радиациялық немесе берилийлiк зиянды жағдайдағы жұмыстарда, сондай-ақ берилиймен немесе радиоактивтi заттармен ластанған технологиялық жабдықтарды жөндеумен айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      6. Өнеркәсiптiк атом реакторларындағы, атом электр станциялары мен атом жылу станцияларындағы жұмыс
      Технологиялық жабдықтарды, желдеткiштердi, басқару жүйесiн, технологиялық және радиациялық бақылау приборларын пайдалану, жөндеу және реттеу, түрлi қолданыстағы атом реакторлары мен атом станцияларын радиациялық зиянды жағдайларда пайдаланудан шығару жөнiндегi жұмыстармен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      7. Плутонийдi радиохимиялық өндiру
      Плутоний өндiрiсiнде, сондай-ақ радиациялық зиянды жағдайларда технологиялық жабдықтарды жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      8. Плутоний металлургиясы және оны механикалық өтеу
      Радиациялық зиянды жағдайлардағы жұмыста, сондай-ақ радиоактивтi заттармен ластанған технологиялық жабдықтарды жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      9. Уранның фторлы қосындылары өндiрiсi
      Радиациялық зиянды жағдайларда уранның, фторидтердiң фторлы қосындылары өндiрiсiмен және қайта өңдеумен, технологиялық жабдықтарды жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      10. Уран-235 ортадан тепкiш және диффузионды өндiрiсi;
      радиоактивтi газбен жұмыс iстейтiн уранның радиоактивтi изотоптарын бөлетiн ортадан тепкiш және диффузионды машиналарды сынақ стендтарында жөндеу жұмыстары;
      радиоактивтi изотоптарды бөлетiн электромагниттi жабдықтардағы жұмыстар
      Уран-235 өндiрiсiнде, машина тексеру цехтарында химия және тәжiрибе цехтарында, пайдалануда, сынауда, жабдықтарды, стендiлер мен машиналарды, бақылау автоматика және бақылау құралдарын зиянды радиациялық жағдайларда реттеумен және жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      11. Радий мен полоний өндiрiсi және олардан бұйымдар жасау
      Зиянды радиациялық жағдайда радий мен полоний өндiрiсiнде және олардан бұйымдар жасаумен, сондай-ақ технологиялық жабдықтар жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      12. Нейтрон көздерiн өндiру, жабдықтау және сынау
      Зиянды радиациялық жағдайда ұдайы жұмыс iстейтiн жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      13. Уран, торий, плутоний, тритий қолданылатын бұйымдарды жасау құрастыру (бөлшектеу) және сынау (оның iшiнде жару арқылы)
      Зиянды радиация жағдайында радиоактивтi заттармен ластанған технологиялық жабдықтарды жөндеумен ұдайы айналысатын кәсiпорындардың, ғылыми бөлiмдердiң, ғылыми-зерттеу ұйымдарының жұмысшылары, басшылары мен мамандары
      Полигондар мен проходкаларда, штолнялар мен скважиналарда арнаулы бұйымдарды сынақтан өткiзуге әзiрлеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      14. Тритий өндiрiсi, арнаулы жоғары вольттi тритий қолданылған құбырлар мен камераларды жабдықтау және сынау құрамында тритийi бар гидрид, литийден бөлшектер жасау өндiрiсi
      Тритиймен және құрамында тритий бар бұйымдармен, сондай-ақ радиоактивтi заттармен ластанған технологиялық жабдықтарды жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      15. Осы тараудың 1-3 және 5-14 бөлiмдерiнде көрсетiлген кәсiпорындар лабораториялары мен өндiрiстердегi жұмыстар
      Радиоактивтi заттармен және зиянды радиациялық жағдайларда 1-2 сыныпты жұмыстар жүргiзiлетiн радиоактивтi заттар мен ионды сәулелер көздерiмен, сондай-ақ радиактивтi заттармен ластанған лабораториялық жабдықтар мен механизмдердi жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      16. Осы тараудың 1-3 және 5-14 бөлiмдерiнде көрсетiлген кәсiпорындар мен өндiрiстердегi радиоактивтi заттар қоймалары мен сақтау орындарындағы жұмыстар
      Зиянды радиация жағдайында радиоактивтi заттар мен иондалатын сәулелер көздерiн тиеу, түсiру, сұрыптау, ауыстырып салу, буып-түю және сақтаумен, сондай-ақ (нақты жұмыс атқарылған кезде) радиоактивтiк заттармен ластанған технологиялық жабдықтарды жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      17. Осы тараудың 1-3, 5-9 және 10 (химия-металлургиялық тексеру және регенерация цехтарында, КИУ) және 11-14 бөлiмдерiнде көрсетiлген кәсiпорындар мен өндiрiстердiң санитарлық өткiзу орындарындағы (жуынатын бөлме) арнаулы киiмдер мен жабдықтарды дезактивтендiру және шаңсыздандыру жұмыстары
      Радиоактивтi заттармен ластанған арнаулы жұмыс киiмдерiн (арнаулы аяқ киiмдердi) қабылдау, сұрыптау, тазалау, тасымалдау, жуу, жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      Жұмыс орындарын, жабдықтарды жөндеумен және радиоактивтi ластарды жинаумен ұдайы айналысатын, арнаулы кiр жуу, санитарлық өткiзу орындарының (жуыну бөлмелерi) жұмысшылары мен басшылары
      Радиоактивтi заттармен ластанған жабдықтарды, жұмыс орындары мен материалдарды дезактивтендiрумен айналысатын жұмысшылар мен басшылар
      18. Радиоактивтi заттармен ластанған өнеркәсiп ғимараттары мен құрылыстарының iшiндегi монтаждау, демонтаждау және жөндеу-құрылыс жұмыстары
      Зиянды радиация жағдайларында жұмыс атқарушы жұмысшылар, басшылар мен мамандар (нақты жұмыс iстеген уақыты үшiн)
      19. 3,5-14-бөлiмдерде көрсетiлген өндiрiстегi радиоактивтi заттарды жинау, жарату, тасымалдау және жер астына көму жұмыстары
      Қалдықтар мен ластанған жабдықтарды жинау, тиеу, түсiру, қайта өңдеу, жарату, тасымалдау және жер астына көму немесе осы тараудағы 3, 5-14 бөлiмдерде көрсетiлген өндiрiстердегi радиоактивтi заттармен ластанған кәлiк құралдарына қызмет көрсету жұмыстарымен ұдайы айналысатын жұмысшылар, мамандар мен басшылар
      20. Берилий шикiзатын байыту; берилий мен оның қосындыларын өндiру
      Берилий және оның қосындылары өндiрiсiнде, берилий зияндылығы жағдайында және өндiрiс лабораторияларындағы технологиялық жабдықтарды жөндеуде, сондай-ақ өндiрiс қалдықтарын жинау, тасымалдау және көмумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, мамандар мен басшылар
      21. Берилий мен оның қосындыларынан бұйымдар жасау
      Зиянды берилий жағдайында берилий мен оның қосындыларынан бұйымдар жасаумен, технологиялық жабдықтарды жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, мамандар мен басшылар
      22. Изумруд жасау
      Берилий шикiзатынан изумруд жасау жұмыстарымен ұдайы айналысатын жұмысшылар
      23. Зиянды берилий өндiрiсi орындарындағы жұмыстар
      Зиянды берилий жағдайында монтаждау, демонтаждау және жөндеу құрылыс жұмыстарын атқарушы жұмысшылар, мамандар мен басшылар
      Жабдықтар мен өндiрiс орындарын тазалаумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, мамандар мен басшылар
      24. Санитарлық өткiзу орындарында (жуыну бөлмелерiнде), арнаулы кiр жуу орындарында арнаулы жұмыс киiмдерiн тазалау және шаңсыздандыру жұмыстары
      Берилиймен ластанған арнаулы жұмыс киiмдерiн (арнаулы аяқ киiмдердi)

қабылдаумен, сұрыптаумен, тазалаумен, тасымалдаумен, жуумен, жөндеумен 
айналысатын жұмысшылар 
   Зиянды берилий жағдайында жабдықтарды жөндеумен, жұмыс орындарын 
жинаумен айналысатын арнаулы кiр жуу орындарының санитарлық өткiзу 
орындарының (жуыну бөлмесi) жұмысшылары және басшылары
   25. Радиациялық және берилий зияндылығы жағдайларындағы жұмыстар
   Осы тараудағы көрсетiлген технологиялық процестердi ұйымдастырумен 
және жүргiзумен, технологиялық жабдықтарды жөндеумен және қайта 
жабдықтаумен айналысатын мамандар мен басшылар
 


 Оқығандар:
 Қобдалиева Н.М.
 Орынбекова Д.К.    
   
   
Бөлімдер:
4 қазан, 2010 - 05:27 өзгертілді
ҚР тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері
Көп балалы отбасыларға жәрдемақы тағайындау туралы ақпаратты тексеру
АӘК есептеу бойынша онлайн калькулятор
Балалар еңбегінің ең жаман түрлеріне қарсы күрес
"Қауіпсіз еңбек" ақпараттық науқаны
Қазақстанда іске асырылып жатқан үздік әлеуметтік жобалар
«Еңбек жолы» Республикалық конкурсы
Еңбек дағдыларын дамыту және жұмыс орындарын ынталаңдыру
Жаңа ұлттық қызметтер жіктеуіші