check

You are here

БЖТ қалай төленеді – айына бір рет немесе тоқсан сайын – бір рет немесе жыл сайын бір рет?

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, әлеуметтік төлемдерді есептеу кезеңі бір күнтізбелік ай болып табылатынын ескере отырып, БЖТ төлеудің ең аз кезеңі белгіленген.

Демек, төлеушінің қалауы бойынша,  Бірыңғай жиынтық төлемді ай сайынғы, тоқсан сайынғы, жартыжыл сайынғы және жыл сайынғы негізде төлеуге болады. Яғни, БЖТ-ның 12 сомасы – 12 ай болып табылады.

Темы ЧАВО: 
Categories:
Changed on 20 March, 2019 - 12:01
Achievements over the years of independence of RK
Targeted social assistance
Combating the worst forms of child labor
Information campaign «Safe work»
Best social projects implemented in Kazakhstan
The Republican contest «Enbekzholy»
Skills and jobs
NQS