You are here

Сұрақ-жауаптар «Еңбекке ақы төлеу әдіснамасы»

Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, түскен науқасты қарауға үйінен шақыртылған дәрігерге ургенттік сағаты қалай төленеді.

Жауап: 

Құрметті БАЗАРКҮЛ ДОСЖАНҚЫЗЫ!

Сіздің сұрағыңыз Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің құзыретіне кірмейді.

Аталған сұрақ бойынша нақты ақпарат алу үшін денсаулық сақтау саласында уәкілетті орган – ҚР Денсаулық сақтау министрлігіне жүгінуіңізді ұсынамыз.

Сұрақтың нөмірі: 346532
17 қазан, 2017 - 17:36 өзгертілді

Біздің №2 Қашар орта мектебінде Қостанай облыстық тексеру комиссиясының тексерісі болды. Тексеріс нәтижесі бойынша  мектеп директоры және мектеп директорының орынбасарларының 2014-2016 жылдарда  қоса атқарған (совместительство) қызметтеріне алған жалақысын негізсіз деп тауып,ол соманы бюджетке қайтару туралы нұсқама (предписание) берді. Яғни, 1 ставка көлеміндегі окладына қоса төленген 9 сағаттық жүктеменің жалақысы түгел қайтару қажет деп есептейді.

Жауап: 

ҚР Еңбек кодексінің(бұдан әрі – Кодекс)  1-бабы 56) тармақшасына сәйкес сәйкес жұмыскердің негізгі жұмысынан бос уақытында еңбек шарты жағдайында тұрақты, ақы төленетін басқа жұмысты орындауы қоса атқарылатын жұмыс болып табылады. Яғни, қызметкер өзі еңбек қатынастарында тұрған бір жұмыс берушімен (негізгі жұмыс орыны бойынша), сондай-ақ бірнеше жұмыс берушімен де қоса атқаратын жұмыс туралы еңбек шартын жасасуға құқылы.

Кодекстің 68-бабына сәйкес негізгі жұмыс орны бойынша және қоса атқаратын жұмысы бойынша күнделікті жұмыстың жиынтық ұзақтығы (күнделікті жұмыстың 8 сағатынан) белгіленген күнделікті жұмыс ұзақтығының нормасынан 4 сағаттан артық аспауға тиіс.

Осыған байланысты, мектеп директорлары және олардың орынбасарлары, біліктілігін қолдау мақсатында педагогикалық жұмыс жүргізуі, яғни қоса атқарылатын жұмыс бойынша жұмыс істеуі мүмкін және тиісінше олраға педагогикалық жұмыстың нақты көлеміне қарай тиісті жалақы алуы қажет.

Педагогикалық жұмыстың нақты көлеміне қарай еңбекақысын есептеу «Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлеріне жалақыны есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 29 қаңтардағы № 40 бұйрығымен бекітілген.

Бұл ретте, Кодекстің 79-бабына сәйкес жұмыс беруші жұмыскердің нақты жұмыс істеген жұмыс уақытын есепке алуды жүргізуге міндетті екенін атап өту қажет. Кодекстің 103-бабымен жалақы жұмыскерге жұмыс уақытын есепке алу бойынша жұмыс берушінің құжаттарында есепке алынған нақты жұмыс істеген уақыт үшін төленеді деп белгіленген.

Осыған орай, директордың еңбекақысын анықтау кезінде негізгі жұмысы бойынша жұмыс уақытынан қоса атқарылатын педагогикалық оқытуға берілген уақытын алып тастап, нақты жұмыс істеген уақыты үшін төленуі қажет (яғни, директорлық және педагогикалық сағаттары үшін бөлек). Сондықтан, егерде осы талап сақталмаған жағдайда еңбекақыдағы айырмашылық бюджетке қайтарылуы қажет.

Сіздің жағдайыңызда, тексеріс комиссиясына шешімді қайта қарауды ұсына аласыз, аталған шешіммен екіжақты келіспеген жағдайда Кодекстің 198-бабына сәйкес жоғары тұрған мемлекеттік инспекторға және (немесе) сотқа жүгінуіңізге болады.

 

Ермаханова А.К. – Еңбекақы төлеу басқармасының сарапшысы

Сұрақтың нөмірі: 345614
11 тамыз, 2017 - 15:48 өзгертілді

 Біздің №2 Қашар орта мектебінде Қостанай облыстық тексеру комиссиясының тексерісі болды. Тексеріс нәтижесі бойынша  мектеп директоры және мектеп директорының орынбасарларының 2014-2016 жылдарда  қоса атқарған (совместительство) қызметтеріне алған жалақысын негізсіз деп тауып,ол соманы бюджетке қайтару туралы нұсқама (предписание) берді. Яғни, 1 ставка көлеміндегі окладына қоса төленген 9 сағаттық жүктеменің жалақысын түгел қайтару қажет деп есептейді.

Жауап: 

ҚР Еңбек кодексінің(бұдан әрі – Кодекс)  1-бабы 56) тармақшасына сәйкес сәйкес жұмыскердің негізгі жұмысынан бос уақытында еңбек шарты жағдайында тұрақты, ақы төленетін басқа жұмысты орындауы қоса атқарылатын жұмыс болып табылады. Яғни, қызметкер өзі еңбек қатынастарында тұрған бір жұмыс берушімен (негізгі жұмыс орыны бойынша), сондай-ақ бірнеше жұмыс берушімен де қоса атқаратын жұмыс туралы еңбек шартын жасасуға құқылы.

Кодекстің 68-бабына сәйкес негізгі жұмыс орны бойынша және қоса атқаратын жұмысы бойынша күнделікті жұмыстың жиынтық ұзақтығы (күнделікті жұмыстың 8 сағатынан) белгіленген күнделікті жұмыс ұзақтығының нормасынан 4 сағаттан артық аспауға тиіс.

Осыған байланысты, мектеп директорлары және олардың орынбасарлары, біліктілігін қолдау мақсатында педагогикалық жұмыс жүргізуі, яғни қоса атқарылатын жұмыс бойынша жұмыс істеуі мүмкін және тиісінше олраға педагогикалық жұмыстың нақты көлеміне қарай тиісті жалақы алуы қажет.

Педагогикалық жұмыстың нақты көлеміне қарай еңбекақысын есептеу «Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлеріне жалақыны есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 29 қаңтардағы № 40 бұйрығымен бекітілген.

Бұл ретте, Кодекстің 79-бабына сәйкес жұмыс беруші жұмыскердің нақты жұмыс істеген жұмыс уақытын есепке алуды жүргізуге міндетті екенін атап өту қажет. Кодекстің 103-бабымен жалақы жұмыскерге жұмыс уақытын есепке алу бойынша жұмыс берушінің құжаттарында есепке алынған нақты жұмыс істеген уақыт үшін төленеді деп белгіленген.

Осыған орай, директордың еңбекақысын анықтау кезінде негізгі жұмысы бойынша жұмыс уақытынан қоса атқарылатын педагогикалық оқытуға берілген уақытын алып тастап, нақты жұмыс істеген уақыты үшін төленуі қажет (яғни, директорлық және педагогикалық сағаттары үшін бөлек). Сондықтан, егерде осы талап сақталмаған жағдайда еңбекақыдағы айырмашылық бюджетке қайтарылуы қажет.

Сіздің жағдайыңызда, тексеріс комиссиясына шешімді қайта қарауды ұсына аласыз, аталған шешіммен екіжақты келіспеген жағдайда Кодекстің 198-бабына сәйкес жоғары тұрған мемлекеттік инспекторға және (немесе) сотқа жүгінуіңізге болады.

 

Ермаханова А.К. – Еңбекақы төлеу басқармасының сарапшысы

Сұрақтың нөмірі: 345613
11 тамыз, 2017 - 15:45 өзгертілді

Саламатсыз ба. Коммуналды Мемлекеттік Мекемесінің автокөлік жүргізушісі еңбек ақы төлеу тарифтері және жүргізушінің куәлігінде барлық санаттары басылған жағдайда еңбек ақы тарифы қандай болады?

Жауап: 

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу (бұдан әрі – ММ және МКҚК) «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы»  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысымен (бұдан әрі – Қаулы) айқындалады.

Қаулыға сәйкес ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдық айлықақылары (ЛА) (тарифтік мөлшерлемесі) атқаратын лауазымдарының функционалдық блоктарға жатқызылуына және мамандығы бойынша жұмыс өтіліне, тағайындалған біліктілік разрядтарына (жұмысшылар үшін) қарай ЛА (тарифтік мөлшерлемесі) есептеу үшін бекітілген тиісті коэффициенттерді Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген базалық лауазымдық айлықақы (БЛА) мөлшеріне көбейту жолымен айқындалады.

            Сонымен бірге, орындалатын жұмыстарды белгілі бір күрделілікке жатқызу және жұмысшыларға біліктілік разрядтарын беру жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына (бұдан әрі - БТБА), жұмысшы кәсіптерінің тарифтік-біліктілік сипаттамаларына сәйкес жүргізіледі.

            “Автокөлік жүргізушісі” жұмысшы кәсібі бойынша жұмыстарды тарифтеу БТБА (52-шығарылым, 4-7 разрядтар) негізінде айқындалады. Ескертуге сәйкес, автомобиль жүргізушілері 2-3 түрлі автомобильдерде (жеңіл, жүк, автобус) жұмыс істесе, сондай-ақ, ұйымдарда автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мамандандырылған қызметі болмаған жағдайда автомобильдерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету кешенін орындаған жағдайда бір разряд жоғары тарифтеледі.

БТБА 1-шығарылымның Жалпы ережесінің 10 тармағына сәйкес жұмысшыға разряд (сынып, санат) беру немесе жоғарылату туралы мәселені ұйымның (кәсіпорынның) біліктілікті айқындау комиссиясы қарайды.

Осыған орай, жүргізушілердің еңбекақы тарифтері біліктілікті айқындау комиссиясымен бекітілген біліктілік разрядтары арқылы айқындалады.

 

            Ермаханова А.К. – Еңбекақы төлеу басқармасының сарапшысы

Сұрақтың нөмірі: 345451
1 тамыз, 2017 - 18:01 өзгертілді

Сәлеметсіз бе Құрметті Тамара Қасымқызы!

Жауап: 

ҚР Еңбек кодексінің 17-бабының 1-тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының талабының сақталуына мемлекеттік бақылауды еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті орган жүзеге асырады.

Осыған орай, «ПТС-Ком» ЖШС-не тиісті тексеріс жүргізуді жүзеге асыру үшін оған қатысты арыз-шағымыңызды Астана қаласы бойынша жұмыспен қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасына (Астана қаласы, Иманбаев к-сі 16 тел.: 21-23-50) заңды тұлғаның атауын, пошталық мекенжайын, бизнес-сәйкестендіру нөмірін, сондай-ақ шағым жасалып отырған лауазымды тұлғалардың лауазымын, тегiн және аты-жөнiн және өтiнiш жасау себептерiңіз бен талаптарыңызды толық көрсете отырып жазбаша нысанда жолдауыңыз қажет.

 

 

Мурзалина В.С. - Еңбек заңнамасын бақылау басқармасның бас сарапшысы

Сұрақтың нөмірі: 345409
24 шілде, 2017 - 18:36 өзгертілді

Сәлеметсіз бе! Осы сұрақты 09.06.2017 жылы сағат 11:45 те жолдаған болатынмын, әлі күнге дейін жауап алмадым.

Мен мектепте медбике болып жұмыс жасап жүріп 05.01.2017 жылы бұйрықпен жұмыстан шығартылдым, мектептен расчетный алмады. Сол күні 05.01.2017 жылы аудандық ауруханаға қайта қабылдандым. 

Сұрақ. Жұмыстан шыққаным үшін расчетный төлену керек пе? Менің кезекті 2017 жылдың еңбек демалысы толық 42 күнге төлену керек пе немесе нақты жұмыс жасаған күнімен 21 күнге төленеді ме? 21 күннің есебі 42/12=3,5 орташа күн * 6 ай = 21 күн.    

 

 

 

 

Жауап: 

Сәлеметсіз бе! 09.06.2017 күнгі сұрағыңыз техникалық ақауларға байланысты «Еңбекақы төлеу әдіснамасы» бөліміндегі қарастырылатын сұрақтар бөліміне түспегенін ақпарат ретінде хабарлаймыз.

 

Сұрақтарыңыз бойынша келесіні хабарлаймыз.

Еңбек демалысының күндеріне қатысты.

ҚР Еңбек кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 92-бабына сәйкес жұмыскерге жұмыс істеген бірінші және келесі жылдары үшін жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы тараптардың келісімі бойынша жұмыс жылының кез келген уақытында беріледі.

Жұмыс жылы жұмыскердің бірінші жұмыс күнінен бастап есептелген күнтізбелік он екі айды құрайды.

Сонымен бірге, жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы жұмыскер мен жұмыс берушінің арасындағы келісім бойынша бөліктерге бөлінуі мүмкін. Бұл ретте, жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының бір бөлігі жұмыскердің еңбек шартында көзделген демалыс ұзақтығының күнтізбелік екі аптасынан кем болмауға тиіс.

Кодекске сәйкес жұмыскерлерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын берудің кезектілігі жыл сайын жұмыс беруші жұмыскерлер пікірін ескере отырып бекітетін демалыстар кестесіне сәйкес айқындалады не тараптардың келісімі бойынша демалыстар кестесінен тыс белгіленеді.

Кодекстің 91-бабына сәйкес жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы берілген кезде:

1) нақты жұмыс істелген уақыт;

2) жұмыскер нақты жұмыс істемеген, бірақ оның жұмыс орны (лауазымы) мен жалақысы толық немесе ішінара сақталған уақыт;

3) жұмыскер еңбекке уақытша қабілетсіздігіне байланысты нақты жұмыс істемеген уақыт, оның ішінде жүктілігіне және босануына байланысты демалыста болған уақыт;

4) жұмыскер жұмысына қайта алыну алдында нақты жұмыс істемеген уақыт еңбек өтіліне қосылады.

Жоғарыда айтылғандарға сәйкес, жұмыскерлерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы тараптардың келісімі бойынша жұмыс жылының кез келген уақытында (алдын ала) толық көлемде немесе нақты жұмыс істеген күндеріне қарай үйлесімді есептеліп, еңбек демалысының бір бөлігі берілуі мүмкін.

Еңбек демалысының ұзақтығына қатысты қосымша ақпарат алу үшін «Еңбек құқығы мәселелері» бөліміне жазуыңызға болады.

 

Еңбек демалысының ақысына қатысты.

Кодекстің 87-бабына сәйкес жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы жұмыскердің тынығуына, жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруіне, денсаулығын нығайтуына және жұмыскердің өзге де жеке қажеттіліктеріне арналады және жұмыс орны (лауазымы) мен орташа жалақысы сақтала отырып, белгілі бір күнтізбелік күндер санына беріледі.

Бұл ретте, орташа жалақыны есептеу тәртібі «Орташа жалақыны есептеудің бірыңғай қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 908 бұйрығымен бекітілген (бұдан әрі - Қағида), оған сәйкес қызметкердің орташа жалақысы орташа күндік (сағаттық) жалақыны оқиға кезеңіне (бұл жағдайда еңбек демалысының ұзақтығы кезеңіне) сәйкес келетін жұмыс күндерінің (жұмыс сағаттарының) санына көбейту жолымен есептеледі.

Барлық жағдайларда орташа күндік (сағаттық) жалақы есеп айырысу кезеңде есептелген жалақы сомасын есеп айырысу кезеңдегі жұмыс күндерінің (сағаттарының) санына бөлу жолымен айқындалады.

 

Еңбек шартының тоқтатылуына қатысты.

Кодекстің 96-бабына сәйкес еңбек шарты тоқтатылған кезде жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын (жыл сайынғы еңбек демалыстарын) пайдаланбаған немесе толық пайдаланбаған жұмыскерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының (жыл сайынғы еңбек демалыстарының) пайдаланылмаған күндері үшін өтемақы төлемі жүргізіледі.

Сондай-ақ, Сіздің жағдайыңызда еңбек заңнамасын бұзушылық орын алса, жергілікті жердегі мемлекеттік еңбек инспекциясына өтініш жасауыңызға болады.

 

Ермаханова А.К. – Еңбекақы төлеу басқармасының сарапшысы

Сұрақтың нөмірі: 345134
29 маусым, 2017 - 10:16 өзгертілді

Сәлеметсіздер ме? Мен ауруханаға 15.05.2015 жылы программист қызметіне, қызметін ауыстырған А.Қ.... атты адамның орына жұмысқа қабылданамын. Бірақ бұйрықта "уақытша" деген сөз жоқ, және келісім шартта да "уақытша" деген сөздер жоқ. Уақыт өте келе 15.05.2016 жылы мен жалақысы сақталатын еңбек демалысын аламын. Бастықтын шақыртып алуымен және менің келісімімен 16.05.2016 жылы жұмысқа қайта шақыртылып, айлығым да еңбек демалысымның жалақысы да төленеді.

Жауап: 

Сұрағыңыз бойынша ақпарат алу үшін «Еңбек құқығы мәселелері» («Вопросы трудового права») бөліміне жазуыңызды ұсынамыз, себебі  «Еңбекақы төлеу әдіснамасы»  бөлімі еңбекақы төлеу,  еңбек демалысының ақысын төлеу, еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша әлеуметтiк жәрдемақы төлеу және т.б. бойынша түсініктемелерге және  оларды дұрыс есептеу әдіснамасына арналған.

Сұрақтың нөмірі: 345124
28 маусым, 2017 - 17:35 өзгертілді

Саламатсыз ба? маусым айында еңбек ақы мен кезекті еңбек демалысын есептегенде шыққан әлеуметтік аударым 12229,5 тен артық болса қалай есептеледі? Мысалы Есептелінген ақша 375000тг, зейнетақы қоры (10пайыз) 37500тг содан шыққан әлеуметтік аударым 16875теңге.содан тек 12229,5теңге жіберілсе артық шыққан 4645,5 т қайда кетеді?

Жауап: 

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» ҚР Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiне қатысушылар үшiн Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына (бұдан әрі - Қор) төленуге тиiстi әлеуметтiк аударымдар әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісінен 5 пайыз мөлшерде белгiленедi.

Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiне қатысушылар үшiн төленетiн әлеуметтiк аударымдарды есептеу және аудару ай сайын жүргiзiледi.

Бұл ретте айлық табыс әлеуметтiк аударымдарды eceптеу үшiн республикалық бюджет туралы заңда белгiленген ең төмен жалақының он еселенген мөлшерiнен аспайтын мөлшерде алынады.

Егер күнтізбелік ай үшін әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісі республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын ең төменгі жалақы мөлшерiнен кем болса, онда әлеуметтік аударымдар ең төменгі жалақы мөлшері негізге алына отырып есептеледі, аударылады.

Мысалы, маусым айындағы табысыңыз 375 000 теңгені құраса, онда Заңға сейкес әлеуметтiк аударымдарды eceптеу үшiн республикалық бюджет туралы заңда белгiленген ең төмен жалақының он еселенген мөлшерiнен аспайтын мөлшерде (244 590 тенге) алынатының ескере отырып былай есептеледі:

375 000 тенге * 10% = 37 500 тенге (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жiберiлетін мiндеттi зейнетақы жарналар);

244 590 * 5% = 12 229,5 тенге (Қорға төленуге тиiстi әлеуметтiк аударымдар).

Осылайша, Қорға төленуге тиiстi әлеуметтiк аударымның сомасы 12 229,5 теңгеден аспауы қажет.

Берілген жауап бойынша қосымша сұрақтарыңыз болған жағдайда «Зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру» бөліміне жүгінуіңізге болады, себебі бұл бөлім «Еңбекақы төлеу әдіснамасы» тақырыбына арналған.

Сұрақтың нөмірі: 345083
1 шілде, 2017 - 17:22 өзгертілді

Сәлеметсіз бе! Менің сұрағым төмендегідей.

1-ші. Үйден оқытатын жүктеме сағаты үшін мұғалімдерге (Деңгейлі біліктілікті арттырудан өткен және тиісті деңгейдегі бағдарлама бойынша сертифика алған Кембридж бойынша) қосымша ақы төленеме?

Жауап: 

Бірінші сұрағыңыз бойынша. Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы (бұдан әрі – Қаулы) негізінде жүзеге асырылады.

Қаулыға сәйкес педагог қызметкерлердің жекелеген санаттары үшін лауазымдық айлықақылар (ЛА) (тарифтік мөлшерлемелер) бір аптаға белгіленген оқу жүктемесіне қарай айқындалады.

Сондай-ақ, «Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне жалақы есептеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 29 қаңтардағы № 40 бұйрығының 9-тармағына сәйкес педагогикалық қызметкерлердің айлық жалақысы тарифтік ставканы (лауазымдық жалақыны) олардың апталық нақты жүктемесіне көбейту және шыққан нәтижені белгіленген нормативтік апталық оқу жүктемесіне бөлу жолымен белгіленеді.

Сонымен бірге, білім беру саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік
бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар Қаулыға 4-қосымшаға сәйкес белгіленген, оның ішінде деңгейлі біліктілікті арттырудан өткен және тиісті деңгейдегі бағдарлама бойынша сертификат алған бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының:
бірінші (ілгері) деңгейдегі ЛА-дан 100 %; екінші (негізгі) деңгейдегі ЛА-дан 70 %; үшінші (базалық) деңгейдегі мұғалімдеріне ЛА-дан 30 % мөлшерінде қосымша ақы көзделген.

Бұл ретте, көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды. Аталған қосымша ақы лауазымдық айлықақыға нақты жүктемені ескере отырып, бірақ заңнамада белгіленген нормативтік оқу жүктемесінен асырылмай белгіленеді. 2016 жылғы 1 қаңтарға дейінгі біліктілік емтиханын тапсырған мұғалімдерге сертификаттың қолдану мерзімі аяқталғанға дейін төленеді.

Осыған орай, аталған сұрағыңыз бойынша нақты және ресми ақпарат алу үшін білім саласындағы уәкілетті орган – ҚР Білім және ғылым министрлігіне жүгінуіңіз қажет.

Екінші сұрағыңыз бойынша.

ҚР Еңбек кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 92-бабына сәйкес жұмыскерге жұмыс істеген бірінші және келесі жылдары үшін жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы тараптардың келісімі бойынша жұмыс жылының кез келген уақытында беріледі.

Жұмыс жылы жұмыскердің бірінші жұмыс күнінен бастап есептелген күнтізбелік он екі айды құрайды.

Сонымен бірге, жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы жұмыскер мен жұмыс берушінің арасындағы келісім бойынша бөліктерге бөлінуі мүмкін. Бұл ретте, жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының бір бөлігі жұмыскердің еңбек шартында көзделген демалыс ұзақтығының күнтізбелік екі аптасынан кем болмауға тиіс.

Кодекске сәйкес жұмыскерлерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын берудің кезектілігі жыл сайын жұмыс беруші жұмыскерлер пікірін ескере отырып бекітетін демалыстар кестесіне сәйкес айқындалады не тараптардың келісімі бойынша демалыстар кестесінен тыс белгіленеді.

Кодексітң 91-бабына сәйкес жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы берілген кезде:

1) нақты жұмыс істелген уақыт;

2) жұмыскер нақты жұмыс істемеген, бірақ оның жұмыс орны (лауазымы) мен жалақысы толық немесе ішінара сақталған уақыт;

3) жұмыскер еңбекке уақытша қабілетсіздігіне байланысты нақты жұмыс істемеген уақыт, оның ішінде жүктілігіне және босануына байланысты демалыста болған уақыт;

4) жұмыскер жұмысына қайта алыну алдында нақты жұмыс істемеген уақыт еңбек өтіліне қосылады.

Жоғарыда айтылғандарға сәйкес, жұмыскерлерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы тараптардың келісімі бойынша жұмыс жылының кез келген уақытында (алдын ала) толық көлемде немесе нақты жұмыс істеген күндеріне қарай үйлесімді есептеліп, еңбек демалысының бір бөлігі берілуі мүмкін.

Ермаханова А.К. – Еңбекақы төлеу басқармасының сарапшысы

Сұрақтың нөмірі: 344729
9 маусым, 2017 - 10:04 өзгертілді

Саламатсыз, мемлекеттік мекемеде бас маман еңбекке декреттік демалысқа дейінгі мерзімге жарамсыз парағымен 6 ай  больничныйға жіберілді. еңбекке жарамсыз парағы 29 қыркүйек 2017 жылы жабылады. осы мерзімге 6 айға жеке келісім шарт негізінде осы қызметкердің орнына  іс жүргізуші (техникалық қызметкер) алуға болады ма?

Жауап: 

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексiнің 30-бабы 1-тармағының 4-тармақшасына сәйкес еңбек шартын уақытша болмаған жұмыскерді алмастыру уақытына жасалуы мүмкін.

Осыған орай, жұмыс беруші бас маманның жұмыс орнына (лауазымына)  уақытша іс жүргізушімен (техникалық қызметкермен) еңбек шартын жасасуына болады.

Сонымен қатар, Кодекстің 51-бабының 4-тармағына сәйкес уақытша болмаған жұмыскердi алмастыру уақытына жасалған еңбек шарты мерзiмiнiң өткен күнi жұмыс орны (лауазымы) сақталған жұмыскердiң жұмысқа шығатын күнi болып табылады.

Қосымша ақпарат алу үшін «Еңбек құқығы мәселелері» («Вопросы трудового права») бөліміне жазуыңызға болады, себебі  «Еңбекақы төлеу әдіснамасы»  бөлімі еңбекақы төлеу, ақылы еңбек демалысы, еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша әлеуметтiк жәрдемақы және т.б. бойынша түсініктемелерге және  оларды дұрыс есептеу әдіснамасына арналған.

 

 

 

Тұңғышбаева Б. Т. – Еңбек басқармасының сарапшысы

Ермаханова А.К. – Еңбекақы төлеу басқармасының сарапшысы

Сұрақтың нөмірі: 344725
16 маусым, 2017 - 17:46 өзгертілді

Беттер

ҚР тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері
«ӨРЛЕУ» жобасы
Қазақстанда іске асырылып жатқан үздік әлеуметтік жобалар
«Еңбек жолы» Республикалық конкурсы
ҚР әлеуметтік қызметкерлерінің форумы
Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін одан әрі жаңғырту тұжырымдамасы
Еңбек дағдыларын дамыту және жұмыс орындарын ынталаңдыру
Жаңа ұлттық қызметтер жіктеуіші