You are here

Жауап берілген сұрақтар

Біздің №2 Қашар орта мектебінде Қостанай облыстық тексеру комиссиясының тексерісі болды. Тексеріс нәтижесі бойынша  мектеп директоры және мектеп директорының орынбасарларының 2014-2016 жылдарда  қоса атқарған (совместительство) қызметтеріне алған жалақысын негізсіз деп тауып,ол соманы бюджетке қайтару туралы нұсқама (предписание) берді. Яғни, 1 ставка көлеміндегі окладына қоса төленген 9 сағаттық жүктеменің жалақысы түгел қайтару қажет деп есептейді.

Жауап: 

ҚР Еңбек кодексінің(бұдан әрі – Кодекс)  1-бабы 56) тармақшасына сәйкес сәйкес жұмыскердің негізгі жұмысынан бос уақытында еңбек шарты жағдайында тұрақты, ақы төленетін басқа жұмысты орындауы қоса атқарылатын жұмыс болып табылады. Яғни, қызметкер өзі еңбек қатынастарында тұрған бір жұмыс берушімен (негізгі жұмыс орыны бойынша), сондай-ақ бірнеше жұмыс берушімен де қоса атқаратын жұмыс туралы еңбек шартын жасасуға құқылы.

Кодекстің 68-бабына сәйкес негізгі жұмыс орны бойынша және қоса атқаратын жұмысы бойынша күнделікті жұмыстың жиынтық ұзақтығы (күнделікті жұмыстың 8 сағатынан) белгіленген күнделікті жұмыс ұзақтығының нормасынан 4 сағаттан артық аспауға тиіс.

Осыған байланысты, мектеп директорлары және олардың орынбасарлары, біліктілігін қолдау мақсатында педагогикалық жұмыс жүргізуі, яғни қоса атқарылатын жұмыс бойынша жұмыс істеуі мүмкін және тиісінше олраға педагогикалық жұмыстың нақты көлеміне қарай тиісті жалақы алуы қажет.

Педагогикалық жұмыстың нақты көлеміне қарай еңбекақысын есептеу «Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлеріне жалақыны есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 29 қаңтардағы № 40 бұйрығымен бекітілген.

Бұл ретте, Кодекстің 79-бабына сәйкес жұмыс беруші жұмыскердің нақты жұмыс істеген жұмыс уақытын есепке алуды жүргізуге міндетті екенін атап өту қажет. Кодекстің 103-бабымен жалақы жұмыскерге жұмыс уақытын есепке алу бойынша жұмыс берушінің құжаттарында есепке алынған нақты жұмыс істеген уақыт үшін төленеді деп белгіленген.

Осыған орай, директордың еңбекақысын анықтау кезінде негізгі жұмысы бойынша жұмыс уақытынан қоса атқарылатын педагогикалық оқытуға берілген уақытын алып тастап, нақты жұмыс істеген уақыты үшін төленуі қажет (яғни, директорлық және педагогикалық сағаттары үшін бөлек). Сондықтан, егерде осы талап сақталмаған жағдайда еңбекақыдағы айырмашылық бюджетке қайтарылуы қажет.

Сіздің жағдайыңызда, тексеріс комиссиясына шешімді қайта қарауды ұсына аласыз, аталған шешіммен екіжақты келіспеген жағдайда Кодекстің 198-бабына сәйкес жоғары тұрған мемлекеттік инспекторға және (немесе) сотқа жүгінуіңізге болады.

 

Ермаханова А.К. – Еңбекақы төлеу басқармасының сарапшысы

Сұрақтың нөмірі: 345614
11 тамыз, 2017 - 15:48 өзгертілді

 Біздің №2 Қашар орта мектебінде Қостанай облыстық тексеру комиссиясының тексерісі болды. Тексеріс нәтижесі бойынша  мектеп директоры және мектеп директорының орынбасарларының 2014-2016 жылдарда  қоса атқарған (совместительство) қызметтеріне алған жалақысын негізсіз деп тауып,ол соманы бюджетке қайтару туралы нұсқама (предписание) берді. Яғни, 1 ставка көлеміндегі окладына қоса төленген 9 сағаттық жүктеменің жалақысын түгел қайтару қажет деп есептейді.

Жауап: 

ҚР Еңбек кодексінің(бұдан әрі – Кодекс)  1-бабы 56) тармақшасына сәйкес сәйкес жұмыскердің негізгі жұмысынан бос уақытында еңбек шарты жағдайында тұрақты, ақы төленетін басқа жұмысты орындауы қоса атқарылатын жұмыс болып табылады. Яғни, қызметкер өзі еңбек қатынастарында тұрған бір жұмыс берушімен (негізгі жұмыс орыны бойынша), сондай-ақ бірнеше жұмыс берушімен де қоса атқаратын жұмыс туралы еңбек шартын жасасуға құқылы.

Кодекстің 68-бабына сәйкес негізгі жұмыс орны бойынша және қоса атқаратын жұмысы бойынша күнделікті жұмыстың жиынтық ұзақтығы (күнделікті жұмыстың 8 сағатынан) белгіленген күнделікті жұмыс ұзақтығының нормасынан 4 сағаттан артық аспауға тиіс.

Осыған байланысты, мектеп директорлары және олардың орынбасарлары, біліктілігін қолдау мақсатында педагогикалық жұмыс жүргізуі, яғни қоса атқарылатын жұмыс бойынша жұмыс істеуі мүмкін және тиісінше олраға педагогикалық жұмыстың нақты көлеміне қарай тиісті жалақы алуы қажет.

Педагогикалық жұмыстың нақты көлеміне қарай еңбекақысын есептеу «Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлеріне жалақыны есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 29 қаңтардағы № 40 бұйрығымен бекітілген.

Бұл ретте, Кодекстің 79-бабына сәйкес жұмыс беруші жұмыскердің нақты жұмыс істеген жұмыс уақытын есепке алуды жүргізуге міндетті екенін атап өту қажет. Кодекстің 103-бабымен жалақы жұмыскерге жұмыс уақытын есепке алу бойынша жұмыс берушінің құжаттарында есепке алынған нақты жұмыс істеген уақыт үшін төленеді деп белгіленген.

Осыған орай, директордың еңбекақысын анықтау кезінде негізгі жұмысы бойынша жұмыс уақытынан қоса атқарылатын педагогикалық оқытуға берілген уақытын алып тастап, нақты жұмыс істеген уақыты үшін төленуі қажет (яғни, директорлық және педагогикалық сағаттары үшін бөлек). Сондықтан, егерде осы талап сақталмаған жағдайда еңбекақыдағы айырмашылық бюджетке қайтарылуы қажет.

Сіздің жағдайыңызда, тексеріс комиссиясына шешімді қайта қарауды ұсына аласыз, аталған шешіммен екіжақты келіспеген жағдайда Кодекстің 198-бабына сәйкес жоғары тұрған мемлекеттік инспекторға және (немесе) сотқа жүгінуіңізге болады.

 

Ермаханова А.К. – Еңбекақы төлеу басқармасының сарапшысы

Сұрақтың нөмірі: 345613
11 тамыз, 2017 - 15:45 өзгертілді

Саламатсыз ба. Коммуналды Мемлекеттік Мекемесінің автокөлік жүргізушісі еңбек ақы төлеу тарифтері және жүргізушінің куәлігінде барлық санаттары басылған жағдайда еңбек ақы тарифы қандай болады?

Жауап: 

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу (бұдан әрі – ММ және МКҚК) «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы»  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысымен (бұдан әрі – Қаулы) айқындалады.

Қаулыға сәйкес ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдық айлықақылары (ЛА) (тарифтік мөлшерлемесі) атқаратын лауазымдарының функционалдық блоктарға жатқызылуына және мамандығы бойынша жұмыс өтіліне, тағайындалған біліктілік разрядтарына (жұмысшылар үшін) қарай ЛА (тарифтік мөлшерлемесі) есептеу үшін бекітілген тиісті коэффициенттерді Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген базалық лауазымдық айлықақы (БЛА) мөлшеріне көбейту жолымен айқындалады.

            Сонымен бірге, орындалатын жұмыстарды белгілі бір күрделілікке жатқызу және жұмысшыларға біліктілік разрядтарын беру жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына (бұдан әрі - БТБА), жұмысшы кәсіптерінің тарифтік-біліктілік сипаттамаларына сәйкес жүргізіледі.

            “Автокөлік жүргізушісі” жұмысшы кәсібі бойынша жұмыстарды тарифтеу БТБА (52-шығарылым, 4-7 разрядтар) негізінде айқындалады. Ескертуге сәйкес, автомобиль жүргізушілері 2-3 түрлі автомобильдерде (жеңіл, жүк, автобус) жұмыс істесе, сондай-ақ, ұйымдарда автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мамандандырылған қызметі болмаған жағдайда автомобильдерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету кешенін орындаған жағдайда бір разряд жоғары тарифтеледі.

БТБА 1-шығарылымның Жалпы ережесінің 10 тармағына сәйкес жұмысшыға разряд (сынып, санат) беру немесе жоғарылату туралы мәселені ұйымның (кәсіпорынның) біліктілікті айқындау комиссиясы қарайды.

Осыған орай, жүргізушілердің еңбекақы тарифтері біліктілікті айқындау комиссиясымен бекітілген біліктілік разрядтары арқылы айқындалады.

 

            Ермаханова А.К. – Еңбекақы төлеу басқармасының сарапшысы

Сұрақтың нөмірі: 345451
1 тамыз, 2017 - 18:01 өзгертілді

Сәлеметсіз бе Құрметті Тамара Қасымқызы!

Жауап: 

ҚР Еңбек кодексінің 17-бабының 1-тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының талабының сақталуына мемлекеттік бақылауды еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті орган жүзеге асырады.

Осыған орай, «ПТС-Ком» ЖШС-не тиісті тексеріс жүргізуді жүзеге асыру үшін оған қатысты арыз-шағымыңызды Астана қаласы бойынша жұмыспен қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасына (Астана қаласы, Иманбаев к-сі 16 тел.: 21-23-50) заңды тұлғаның атауын, пошталық мекенжайын, бизнес-сәйкестендіру нөмірін, сондай-ақ шағым жасалып отырған лауазымды тұлғалардың лауазымын, тегiн және аты-жөнiн және өтiнiш жасау себептерiңіз бен талаптарыңызды толық көрсете отырып жазбаша нысанда жолдауыңыз қажет.

 

 

Мурзалина В.С. - Еңбек заңнамасын бақылау басқармасның бас сарапшысы

Сұрақтың нөмірі: 345409
24 шілде, 2017 - 18:36 өзгертілді

Сәлеметсіз бе! Осы сұрақты 09.06.2017 жылы сағат 11:45 те жолдаған болатынмын, әлі күнге дейін жауап алмадым.

Мен мектепте медбике болып жұмыс жасап жүріп 05.01.2017 жылы бұйрықпен жұмыстан шығартылдым, мектептен расчетный алмады. Сол күні 05.01.2017 жылы аудандық ауруханаға қайта қабылдандым. 

Сұрақ. Жұмыстан шыққаным үшін расчетный төлену керек пе? Менің кезекті 2017 жылдың еңбек демалысы толық 42 күнге төлену керек пе немесе нақты жұмыс жасаған күнімен 21 күнге төленеді ме? 21 күннің есебі 42/12=3,5 орташа күн * 6 ай = 21 күн.    

 

 

 

 

Жауап: 

Сәлеметсіз бе! 09.06.2017 күнгі сұрағыңыз техникалық ақауларға байланысты «Еңбекақы төлеу әдіснамасы» бөліміндегі қарастырылатын сұрақтар бөліміне түспегенін ақпарат ретінде хабарлаймыз.

 

Сұрақтарыңыз бойынша келесіні хабарлаймыз.

Еңбек демалысының күндеріне қатысты.

ҚР Еңбек кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 92-бабына сәйкес жұмыскерге жұмыс істеген бірінші және келесі жылдары үшін жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы тараптардың келісімі бойынша жұмыс жылының кез келген уақытында беріледі.

Жұмыс жылы жұмыскердің бірінші жұмыс күнінен бастап есептелген күнтізбелік он екі айды құрайды.

Сонымен бірге, жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы жұмыскер мен жұмыс берушінің арасындағы келісім бойынша бөліктерге бөлінуі мүмкін. Бұл ретте, жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының бір бөлігі жұмыскердің еңбек шартында көзделген демалыс ұзақтығының күнтізбелік екі аптасынан кем болмауға тиіс.

Кодекске сәйкес жұмыскерлерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын берудің кезектілігі жыл сайын жұмыс беруші жұмыскерлер пікірін ескере отырып бекітетін демалыстар кестесіне сәйкес айқындалады не тараптардың келісімі бойынша демалыстар кестесінен тыс белгіленеді.

Кодекстің 91-бабына сәйкес жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы берілген кезде:

1) нақты жұмыс істелген уақыт;

2) жұмыскер нақты жұмыс істемеген, бірақ оның жұмыс орны (лауазымы) мен жалақысы толық немесе ішінара сақталған уақыт;

3) жұмыскер еңбекке уақытша қабілетсіздігіне байланысты нақты жұмыс істемеген уақыт, оның ішінде жүктілігіне және босануына байланысты демалыста болған уақыт;

4) жұмыскер жұмысына қайта алыну алдында нақты жұмыс істемеген уақыт еңбек өтіліне қосылады.

Жоғарыда айтылғандарға сәйкес, жұмыскерлерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы тараптардың келісімі бойынша жұмыс жылының кез келген уақытында (алдын ала) толық көлемде немесе нақты жұмыс істеген күндеріне қарай үйлесімді есептеліп, еңбек демалысының бір бөлігі берілуі мүмкін.

Еңбек демалысының ұзақтығына қатысты қосымша ақпарат алу үшін «Еңбек құқығы мәселелері» бөліміне жазуыңызға болады.

 

Еңбек демалысының ақысына қатысты.

Кодекстің 87-бабына сәйкес жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы жұмыскердің тынығуына, жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруіне, денсаулығын нығайтуына және жұмыскердің өзге де жеке қажеттіліктеріне арналады және жұмыс орны (лауазымы) мен орташа жалақысы сақтала отырып, белгілі бір күнтізбелік күндер санына беріледі.

Бұл ретте, орташа жалақыны есептеу тәртібі «Орташа жалақыны есептеудің бірыңғай қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 908 бұйрығымен бекітілген (бұдан әрі - Қағида), оған сәйкес қызметкердің орташа жалақысы орташа күндік (сағаттық) жалақыны оқиға кезеңіне (бұл жағдайда еңбек демалысының ұзақтығы кезеңіне) сәйкес келетін жұмыс күндерінің (жұмыс сағаттарының) санына көбейту жолымен есептеледі.

Барлық жағдайларда орташа күндік (сағаттық) жалақы есеп айырысу кезеңде есептелген жалақы сомасын есеп айырысу кезеңдегі жұмыс күндерінің (сағаттарының) санына бөлу жолымен айқындалады.

 

Еңбек шартының тоқтатылуына қатысты.

Кодекстің 96-бабына сәйкес еңбек шарты тоқтатылған кезде жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын (жыл сайынғы еңбек демалыстарын) пайдаланбаған немесе толық пайдаланбаған жұмыскерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының (жыл сайынғы еңбек демалыстарының) пайдаланылмаған күндері үшін өтемақы төлемі жүргізіледі.

Сондай-ақ, Сіздің жағдайыңызда еңбек заңнамасын бұзушылық орын алса, жергілікті жердегі мемлекеттік еңбек инспекциясына өтініш жасауыңызға болады.

 

Ермаханова А.К. – Еңбекақы төлеу басқармасының сарапшысы

Сұрақтың нөмірі: 345134
29 маусым, 2017 - 10:16 өзгертілді

Сәлеметсіздер ме? Мен ауруханаға 15.05.2015 жылы программист қызметіне, қызметін ауыстырған А.Қ.... атты адамның орына жұмысқа қабылданамын. Бірақ бұйрықта "уақытша" деген сөз жоқ, және келісім шартта да "уақытша" деген сөздер жоқ. Уақыт өте келе 15.05.2016 жылы мен жалақысы сақталатын еңбек демалысын аламын. Бастықтын шақыртып алуымен және менің келісімімен 16.05.2016 жылы жұмысқа қайта шақыртылып, айлығым да еңбек демалысымның жалақысы да төленеді.

Жауап: 

Сұрағыңыз бойынша ақпарат алу үшін «Еңбек құқығы мәселелері» («Вопросы трудового права») бөліміне жазуыңызды ұсынамыз, себебі  «Еңбекақы төлеу әдіснамасы»  бөлімі еңбекақы төлеу,  еңбек демалысының ақысын төлеу, еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша әлеуметтiк жәрдемақы төлеу және т.б. бойынша түсініктемелерге және  оларды дұрыс есептеу әдіснамасына арналған.

Сұрақтың нөмірі: 345124
28 маусым, 2017 - 17:35 өзгертілді

Саламатсыз ба? маусым айында еңбек ақы мен кезекті еңбек демалысын есептегенде шыққан әлеуметтік аударым 12229,5 тен артық болса қалай есептеледі? Мысалы Есептелінген ақша 375000тг, зейнетақы қоры (10пайыз) 37500тг содан шыққан әлеуметтік аударым 16875теңге.содан тек 12229,5теңге жіберілсе артық шыққан 4645,5 т қайда кетеді?

Жауап: 

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» ҚР Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiне қатысушылар үшiн Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына (бұдан әрі - Қор) төленуге тиiстi әлеуметтiк аударымдар әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісінен 5 пайыз мөлшерде белгiленедi.

Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiне қатысушылар үшiн төленетiн әлеуметтiк аударымдарды есептеу және аудару ай сайын жүргiзiледi.

Бұл ретте айлық табыс әлеуметтiк аударымдарды eceптеу үшiн республикалық бюджет туралы заңда белгiленген ең төмен жалақының он еселенген мөлшерiнен аспайтын мөлшерде алынады.

Егер күнтізбелік ай үшін әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісі республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын ең төменгі жалақы мөлшерiнен кем болса, онда әлеуметтік аударымдар ең төменгі жалақы мөлшері негізге алына отырып есептеледі, аударылады.

Мысалы, маусым айындағы табысыңыз 375 000 теңгені құраса, онда Заңға сейкес әлеуметтiк аударымдарды eceптеу үшiн республикалық бюджет туралы заңда белгiленген ең төмен жалақының он еселенген мөлшерiнен аспайтын мөлшерде (244 590 тенге) алынатының ескере отырып былай есептеледі:

375 000 тенге * 10% = 37 500 тенге (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жiберiлетін мiндеттi зейнетақы жарналар);

244 590 * 5% = 12 229,5 тенге (Қорға төленуге тиiстi әлеуметтiк аударымдар).

Осылайша, Қорға төленуге тиiстi әлеуметтiк аударымның сомасы 12 229,5 теңгеден аспауы қажет.

Берілген жауап бойынша қосымша сұрақтарыңыз болған жағдайда «Зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру» бөліміне жүгінуіңізге болады, себебі бұл бөлім «Еңбекақы төлеу әдіснамасы» тақырыбына арналған.

Сұрақтың нөмірі: 345083
1 шілде, 2017 - 17:22 өзгертілді
Сұрақ тақырыбы: 

Сәлеметсіздер ме!

Мен Алматы қаласындағы мектепте мұғалім болып жұмыс істеймін. 2017-2018 оқу жылына Ресейдің Мәскеу қаласындағы Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университетіне магистратураға қабылдандым. Оқу мерзімі - 2 жыл, күндізгі бөлім.

Менің сұрайын дегенім: қандай жағдайда мен оқуымды бітіріп келгенше жұмыс орнымды сақтай аламын? Әлде оқуға кету үшін жұмыстан шығуым керек пе?

Рахмет! 

Жауап: 

ҚР Еңбек кодексінің 98-бабна сәйкес бұл жағдайда жалақы сақталмайтын (келісім бойынша сақталатын), бірақ жұмыс орны сақталатын оқу демалысы рәсімделуге тиісті

Сұрақтың нөмірі: 345003
13 шілде, 2017 - 20:25 өзгертілді
Сұрақ тақырыбы: 

Сәлеметсіздер ме? Мен ауруханаға 15.05.2015 жылы программист қызметіне, қызметін ауыстырған А.Қ.... атты адамның орына жұмысқа қабылданамын. Бірақ бұйрықта "уақытша" деген сөз жоқ, және келісім шартта да "уақытша" деген сөздер жоқ. Уақыт өте келе 15.05.2016 жылы мен жалақысы сақталатын еңбек демалысын аламын. Бастықтын шақыртып алуымен және менің келісімімен 16.05.2016 жылы жұмысқа қайта шақыртылып, айлығым да еңбек демалысымның жалақысы да төленеді.

Жауап: 

ҚР Еңбек кодексiне (бұдан әрі - Кодекс) сәйкес қызметкердің жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына құқығы бар, ал жұмыс беруші оны беруге міндетті.

Аталған құқық пен міндет егерде қызметкер еңбек демалысына құқық беретін жұмыс стажы (нақты жұмыс істелген уақыт және т.б. Кодекстің 91-бабы) болған жағдайда пайда болады. Жұмыс жылы жұмыскердің бірінші жұмыс күнінен бастап есептелген күнтізбелік он екі айды құрайды. Бұл ретте жалақысы сақталмайтын демалыс еңбек демалысына құқық беретін жұмыс стажына кірмейді.

Сонымен қатар, еңбек демалысы қызметкерге жұмыс стажы толық болмаған жағдайда да берілуі мүмкін. Атап айтсақ, Кодекстің 92-бабының 1-тармағына сәйкес қызметкерге жұмыс істеген бірінші және келесі жылдары үшін жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы тараптардың келісімі бойынша жұмыс жылының кез келген уақытында беріледі.

Жоғарыда айтылғандарға орай:

  • жұмыс стажы барларға еңбек демалысы толық беріледі, егерде оның бөлуін қызметкердің өзі қалағаның және жұмыс берушінің келісімен қоспаған жағдайда;
  • егерде қызметкерде жұмыс стажы болмаған жағдайда, онда қызметкердің арызы бойынша және жұмыс берушінің келісімімен қызметкерге аванспен еңбек демалысы немесе нақты жұмыс істелген уақыт үшін еңбек демалысының бөлігі берілуі мүмкін;
  • егерде еңбек қатынас тараптардың пікіріне сәйкес жұмыс беруші (денсаулық сақтау мекемесі) өз еркімен міндеттеме алып бекітілген демалыс кестесінде қарастырылған жағдайда қызметкерге толық еңбек демалысын беруге міндетті.
Сұрақтың нөмірі: 344810
13 шілде, 2017 - 20:18 өзгертілді

2017 жылдың 29 мамырында мемлекеттік әлеуметтік сараптамадан (қайта өту) өттім.Арада 7 жүмыс күні өтті,egov.kz сайты арқылы күнделікті қарап отырмын,маған осы уақытқа дейін Әлеуметтік жәрдемақы,арнаулы мемлекеттік жәрдемақы,жалпы еңбек ету қабылетінен айырулына (УОТ) байланысты тиісті әлеуметтік төлемақы сомасы тағайындалған жоқ.Сақтандыру компаниясы осы аталған құжаттардың жоқтығын желеу етіп ,тиісті төлемдерді тоқтатып тастайды ма деп алаңдаймын.1411 тел.арқылы сұрағанымда әлі бізге тиісті құжаттар түскен жоқ-деді

Жауап: 

Сәлеметсіз бе, құрметті Мейрам!

 

Медициналық-әлеуметтік сараптамадан қайта өткен анықтамаңыздың негізінде Сізге анықтамада белгіленген мерзімге, яғни  2017 жылдың 16 мамырынан 2018 жылдың 29 мамырына дейінгі аралыққа мүгедектікке байланысты мемлекеттік әлеуметтік және арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар тағайындалды.

Сондай-ақ, еңбек ету қабілетінен айрылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлем де осы аралыққа тағайындалып, ағымдағы жылдың шілде айының қажеттілігіне қосылғанын, сонымен қатар, Сізге тиісті төлемдердің тоқтатылмайтындығын хабарлаймыз.

Сұрақтың нөмірі: 344732
12 маусым, 2017 - 14:41 өзгертілді

Беттер

ҚР тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері
«ӨРЛЕУ» жобасы
үздік әлеуметтік жобалар дауыс беру
Еңбек дағдыларын дамыту және жұмыс орындарын ынталаңдыру
ҚР әлеуметтік қызметкерлерінің форумы
Жаңа ұлттық қызметтер жіктеуіші