You are here

«Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмыс орындарын құруына, жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер ұсынуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы»

«Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің   2018 жылғы 19 маусымдағы № 260 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің бұйрығына қосымша

 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы
19 маусымдағы № 260 бұйрығымен бекітілді

 

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмыс орындарын құруына, жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер ұсынуына мониторингті жүзеге асыру қағидалары

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер

 

  1. Осы Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмыс орындарын құруына, жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер ұсынуына мониторингті жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 26-2) тармақшасына сәйкес әзірленді және мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмыс орындарын құруына, жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер ұсынуына мониторингті жүзеге асыру тәртібін айқындайды. 

2. Осы Қағидаларда қолданылатын негізгі ұғымдар:

      1) жергілікті атқарушы орган (әкімдік) – облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкімі басқаратын, өз құзыреті шегінде тиісті аумақта жергілікті мемлекеттік басқаруды және өзін-өзі басқаруды жүзеге асыратын алқалы атқарушы орган;

      2) жұмыс орны – жұмыскердің еңбек қызметі процесінде еңбек міндеттерін орындау кезінде тұрақты немесе уақытша орналасатын орны;

      3) халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес халықты жұмыспен қамту саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

     4) Жұмыс орындарын құрудың кешенді картасы - «электрондық еңбек биржасы» мемлекеттік интернет-ресурсында қосымша (бұдан әрі - «Еңбек биржасы» интернет-ресурсы) Интернет желісінде жұмыс істейтін еңбек нарығының бірыңғай ақпараттық базасын қамтитын электрондық ақпараттық және еңбек ресурстарын дамыту орталығын жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік шараларын көрсету мақсатында сүйемелденетін электрондық ақпараттық ресурс.

2-тарау. Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар жұмыс орындарын құруға бағытталған мониторингті жүзеге асыру тәртібі

 

3. Жұмыс орындарын құруға мониторингті құрылған жұмыс орындарына бағалау және талдау жүргізу мақсатында мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар жүзеге асырады.

4. Жұмыс орындарын құруға мониторингтің объектісі мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар мен жеке юастамалар шеңберінде іске асырылатын жобалар, оның шеңберінде жұмыс орындарын құру көзделген жобалар ескеріледі.

5. Жұмыс орындарын құруға мониторингі екі деңгейде:

1) өңірлік деңгейде – мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты жергілікті атқарушы органдар;

 2) республикалық деңгейде – мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық мемлекеттік органдар және халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша уәкілетті органдар жүзеге асырады.

6. Өңірлік деңгейде жұмыс орындарын құруға мониторингті жүзеге асыру үшін: 

 Өңірлік жергілікті атқарушы органдары «Еңбек биржасы» интернет-ресурсының «Жұмыс орындарын құрудың интеграцияланған картасы» қосымшасында мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауаптылар:

  1. Аудандық және облыстық маңызы бар аудандардың, қалалардың шаруашылық қызметінің түрлері бойынша мемлекеттік және мемлекеттік бағдарламаларда, сондай-ақ шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінде алдағы есепті жылға өз қаражаты есебінен жасайтын жұмыс орындарына арналған тапсырмалар туралы ақпарат Осы бұйрыққа 1-қосымшасыға сәйкес, жыл сайын 20-желтоқсанға дейін;
  2. Есепті айдан кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей ай сайын осы қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес аудандық және облыстық маңызы бар аудандар, қалалар бөлінісінде мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар, жеке бастамалар шеңберінде іске асырылатын жұмыс орындарын құру туралы кәсіпорындардың (бас мердігерлердің) ұсынған мәліметтері негізінде жұмыс орындарын құру туралы мәліметтерді;

7. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органдары осы Қағидалардың 6-тармағының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес аудандардың және аудандық, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары ұсынған мәліметтерін салыстыруды жүзеге асырады.

Қате  деректер табылған жағдайда, «Еңбек биржасы» интернет-ресурсында   ақпаратты тиісті ауданға, облыстық маңызы бар қалаға немесе аудандық маңызы бар қалаға пысықтауға және түзетуге жібереді.

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары "Еңбек биржасы" интернет-ресурсының "Жұмыс орындарын құрудың интеграцияланған картасы" қосымшасында салыстырып тексеру жүргізілгеннен кейін осы Қағидалардың 6-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген мәліметтер жиынтығын облыс бойынша жүзеге асырады.

8.  «Еңбек биржасы» интернет-ресурсынан облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары 3-қосымшаға сәйкес, сондай-ақ мемлекеттік органдардың интернет-порталы арқылы түсірілген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде органның бірінші басшысының электрондық цифрлық қолтаңбаларын пайдалана отырып, есеп беру формалары мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалардың әкімшілері болып табылатын орталық мемлекеттік органдарға жібереді.

9. Республикалық деңгейде жұмыс орындарын құру мониторингін жүзеге асыру үшін мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық мемлекеттік органдар:

1) жыл сайын, ағымдағы жылдың 30 желтоқсанына дейін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары ұсынған негізінде мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде іске асырылатын, құрылатын жұмыс орындары, өңірлер бөлінісінде жеке бастамалар және алдағы есепті жылға арналған Экономикалық қызмет түрлері бойынша қалыптасқан жоспарлы көрсеткіштердің жиынтығын жүзеге асырады.

2) ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей "Еңбек биржасы" интернет-ресурсынан осы Ереженің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес есептік нысандарды түсіреді және халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға жібереді;

 3) ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 – күнінен кешіктірмей мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар, жеке бастамалар шеңберінде іске асырылатын жұмыс орындарын құру туралы талдамалық анықтама жасайды және оны халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі-уәкілетті орган) жібереді;

10. Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган:

1) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-күніне осы Қағидаларға 7, 8-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар, аймақтар және экономикалық қызмет түрлері бойынша жеке бастамалар шеңберінде іске асырылатын жұмыс орындарын құру мониторингінің нәтижелері бойынша жиынтық есепті қалыптастырады және оны "Еңбек биржасы" интернет-ресурсында орналастырады;

2) мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар, жеке бастамалар шеңберінде іске асырылатын жұмыс орындарын құру жағдайы туралы Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық мемлекеттік органдар ұсынған талдамалық анықтамалар негізінде жинақталған талдамалық анықтама дайындайды.

 

 

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмыс орындарын құруына, жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер ұсынуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларына 1-қосымша

 

 

           әкімшілік деректерді жинауға

арналған нысан

 

 

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде құрылатын жұмыс орындары бойынша жоспарлы көрсеткіштер туралы мәліметтер

 

_________________________________________________________________

(ауданның/қаланың/облыстың аталуы)

 

20___ жылғы ____ есепті кезең

Индексі: КРМ-1

 

Кезеңділігі: жыл сайын

Ұсынады: _______________________________________________________

(мемлекеттік / үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға  жауапты жергілікті атқарушы органның аталуы (бағдарлама әкімшісі)

 

Мемлекеттік /үкіметтік бағдарламалардың атауы _____________

____________________________________________________________________

 

Мақсатты бағыты

Өлшем бірлігі

(саны)

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде жобаның атауы

1.

 

 

 

1.1.

 

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

 

Экономикалық қызмет бойынша мемлекеттік / үкіметтік бағдарламалар шеңберінде іске асырылатын жұмыс орындарын құру:

ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы;

өнеркәсіп;

құрылыс;

тасымалдау және қоймалау;

көтерме және бөлшек сауда;

авто және мотоциклдерді жөндеу;

білім беру;

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер;

экономикалық қызметтің басқа түрлері;

*

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2.

 

 

 

2.1.

 

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

 

2.9.

 

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жұмыс орындарын құру, оның ішінде экономикалық қызмет түрлері бойынша;

ауыл шаруашылығы, орман және балық

шаруашылығы

өнеркәсіп;

құрылыс;

тасымалдау және қоймалау;

көтерме және бөлшек сауда;

авто және мотоциклдерді жөндеу;

білім беру;

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер;

экономикалық қызметтің басқа түрлері;

 

*

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Жобаны іске асыруды бастау _________._____________.___________________

(жылы, айы, күні)

Жобаның аяқталу мерзімі

___________._____________.______________________

(жылы, айы, күні)

РБ-дан бөлінген сома           ____________________________________________

                                                                  (млн.теңге)

ЖБ-дан бөлінген сома          __________________________________________

(млн.теңге)

Басшы ______________________________/_____________________

(мемлекеттік органның аталуы)        (қолы)          

МО (бар болса)

Ескертпе: * жоспарлы мақсатты индикатор экономикалық қызметтің әрбір түрі бойынша толтырылады. 

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмыс орындарын құруына, жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер ұсынуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларына 2-қосымша

 

 

           әкімшілік деректерді жинауға

арналған нысан 

 

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде іске асырылатын жауапты орталық және кәсіпорындардың (бас мердігерлердің) ұсынған жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер негізінде құрылған жұмыс орындары туралы мәліметтер

 

____  20___  жылғы есепті кезең

Индексі: КРМ-2

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: _______________________________________________________

(мемлекеттік / үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға  жауапты жергілікті атқарушы органның аталуы (бағдарлама әкімшісі)

 

Мемлекеттік /үкіметтік бағдарламалардың атауы _____________

____________________________________________________________________

 

 

р/с

Кәсіпорынның БСН (ЖСНН)  

Экономикалық қызмет түрлері

 Жобаның атауы

 Жобаны іске асыру кезеңі

Құрылатын жұмыс орындарының саны

Бөлінген сома (млн теңге)

Игерілген күні (млн теңге)

жоспар

факт

1

 

2

3

 

4

5

6

7

 Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде іске асырылатын жобаның атауы

1.

 

ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы;

 

 

 

 

 

 

2.

 

өнеркәсіп;

 

 

 

 

 

 

3.

 

құрылыс;

 

 

 

 

 

 

4.

 

тасымалдау және қоймалау;

 

 

 

 

 

 

5.

 

көтерме және бөлшек сауда;

 

 

 

 

 

 

6.

 

авто және мотоциклдерді жөндеу;

 

 

 

 

 

 

7.

 

білім беру

 

 

 

 

 

 

8.

 

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер;

 

 

 

 

 

 

9.

 

экономикалық қызметтің басқа түрлері;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шағын және орта бизнес субъектілерінің жұмыс орындарын құруы

1.

 

ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы

 

 

 

 

 

 

2.

 

 өнеркәсіп

 

 

 

 

 

 

3.

 

құрылыс

 

 

 

 

 

 

4.

 

тасымалдау және қоймалау

 

 

 

 

 

 

5.

 

көтерме және бөлшек сауда

 

 

 

 

 

 

6.

 

авто және мотоциклдерді жөндеу

 

 

 

 

 

 

7.

 

білім беру

 

 

 

 

 

 

8.

 

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер

 

 

 

 

 

 

9.

 

экономикалық қызметтің басқа түрлері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмыс орындарын құруына, жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер ұсынуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларына 3-қосымша есеп нысаны

 

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде іске асыратын жауапты кәсіпорындардың (бас мердігерлердің) жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер

 

____  20___  жылғы есепті кезең

Индексі: КРМ-3

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: _______________________________________________________

(мемлекеттік / үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға  жауапты жергілікті атқарушы органның аталуы (бағдарлама әкімшісі)

 

Мемлекеттік /үкіметтік бағдарламалардың атауы _____________

____________________________________________________________________  

 

р/с

 Экономикалық қызмет түрлері

 Жобаның атауы

Құрылатын жұмыс орындарының саны

Бөлінген сома (млн теңге)

Игерілген күні (млн теңге)

жоспар

факт

1

2

3

4

5

6

7

 Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде іске асырылатын жобаның атауы

1.

ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы

 

 

 

 

 

2.

өнеркәсіп

 

 

 

 

 

3.

құрылыс

 

 

 

 

 

4.

тасымалдау және қоймалау

 

 

 

 

 

5.

  көтерме және бөлшек сауда

 

 

 

 

 

6.

авто және мотоциклдерді жөндеу

 

 

 

 

 

7.

білім беру

 

 

 

 

 

8.

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер

 

 

 

 

 

9.

экономикалық қызметтің басқа түрлері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шағын және орта бизнес субъектілерінің жұмыс орындарын құруы

1.

ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы

 

 

 

 

 

2.

өнеркәсіп

 

 

 

 

 

3.

құрылыс

 

 

 

 

 

4.

тасымалдау және қоймалау

 

 

 

 

 

5.

көтерме және бөлшек сауда

 

 

 

 

 

6.

авто және мотоциклдерді жөндеу

 

 

 

 

 

7.

білім беру

 

 

 

 

 

8.

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер

 

 

 

 

 

9.

экономикалық қызметтің басқа түрлері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Жергілікті атқарушы органның басшысы

(қолы) МО (егер бар болса)                   

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинақтауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

    

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмыс орындарын құруына, жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер ұсынуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларына 4-қосымша есеп нысаны

        

 

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде іске асырылатын жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер

 

____  20___  жылғы есепті кезең

Индексі: КРМ-4

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынылады: _______________________________________________________

(орталық мемлекеттік органның атауы)

 

Мемлекеттік /үкіметтік бағдарламалардың атауы _____________

р/с

Өңірлердің аталуы

Жоспарланған жобалар саны

(бірліктер)

Олардың ішінде

Бөлінген сома (млн. теңге)

Игерілген сома(млн. теңге)

Жұмыс орындарын құру жоспары

 Жұмыс орындарының нақты құрылу саны

Жүзеге асырылған жобалар (бірліктер)

1

2

3

5

6

7

8

 

БАРЛЫҒЫ

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Орталық мемлекеттік органның басшысы (жергілікті  атқарушы органның)  __  __________________

            (тегі, аты, әкесінің аты)       (қолы)

 

 

 

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмыс орындарын құруына, жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер ұсынуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларына 5-қосымша есеп нысаны 

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде іске асырылатын жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер

 

____  20___  жылғы есепті кезең

Индексі: КРМ-5

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: _______________________________________________________

(орталық мемлекеттік органның атауы)

 

 

 

р/с

Өңірлер

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарлама
лар шеңберінде құрылған жұмыс орындары

Оның ішінде салалар бойынша

ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы;

 өнер
кәсіп;

құры
лыс

тасымал
дау және қоймалау;

  көтерме және бөлшек сауда;

авто және мотоци
клдерді жөндеу;

білім беру

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер;

экономи
калық қызметтің басқа түрлері;

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмыс орындарын құруына, жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер ұсынуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларына 6-қосымша есеп нысаны   

 

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде іске асырылатын жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер

 

____  20___  жылғы есепті кезең

Индексі: КРМ-6

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынылады: _______________________________________________________

(орталық мемлекеттік органның атауы)

 

р/с

Өңірлер  

Мемлекеттік және ұкіметтік бағдарламалар шеңберінде құрылған жұмыс орындары

Оның ішінде салалар бойынша

ауыл
шаруашы
лығы, орман және балық шаруашылығы;

өнер
кәсіп;

құры
лыс

тасымал
дау және қоймалау;

  көтерме және бөлшек сауда;

авто және мотоци
клдерді жөндеу;

білім беру

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер;

эконом
икалық қызметтің басқа түрлері;

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмыс орындарын құруына, жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер ұсынуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларына 7-қосымша есеп нысаны  

 

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде іске асырылатын жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер

20___  жылғы есепті кезең

Индексі: КРМ-7

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынылады: ____________________________________________________

( Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган)

 

Өңірлердің аталуы

Инфра
құрылымды дамытудың мемлекеттік бағдарлама
сы

  

Қазақстан Республикасы
ның индустриалды-инновациялық дамуының 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы  

«Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын -үй бағдарлама
сы (2017-2021 жж.)

Қазақстан Республикасы
ның АӨК   дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама
сы 

«Бизнестің жол
картасы - 2020» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарла
масы (2015-2019 жж) 

Өңірлерді 2020 жылға дейін дамыту бағдарла
масы (2015-2019 жж.)

 

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы

 

1

2

3

4

5

6

7

 

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өңірлер
дің аталуы

2020 ж дейін қызметтер саласын дамыту бағдарла
масы

«Цифрлық Қазақстан-2020» мемлекеттік бағдарламасы   

Қазақстан Республика
сының білім және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарла
масы   

 «Денсаулық» Қазақстан Республика
сының денсаулық сақтауды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы  

Қазақстан Республика
сында тілдерді дамытудың 2011-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 

Өңірлерді дамыту бағдарла
масы

Кіші және орта кәсіпкер
ліктер құратын жаңа жұмыс орындары  (ЖК, ҚШа)

 

8

9

10

11

12

13

14

 

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

Барлығы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмыс орындарын құруына, жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер ұсынуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларына 8-қосымша есеп нысаны  

 

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде іске асырылатын жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер

 

 

20___  жылғы есепті кезең

Индексі: КРМ-8

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынылады: ____________________________________________________

( Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган)

 

 

р/с

 Экономика
лық қызмет түрлері

Құрылып жатқын орындар саны

Инфа
құрылымды дамыту мемлекет
тік
бағдарла
масы

Қазақстан Республика
сының индустриал
ды-
инновация
лық дамуының 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарла
масы

«Нұрлы жер» мемлекет
тік тұрғын -үй бағдарла
масы (2017-2021 жж.)  )

Қазақстан Республика
сының АӨК   дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекет
тік
бағдарла
масы

«Бизнестің жол
картасы - 2020» бизнесті қолдау және дамыту мемлекет
тік бағдарла
масы (2015-2019 жж)

Өңірлерді
дамыту бағдарла
масы
(2015-
2019 ж.ж)

Нәтижелі жұмыс
пен қамтуды және жаппай кәсіпкер
лікті дамыту
дың 2017
– 2021 жылдар
ға арналған "Еңбек" мемлекет
тік бағдарла
масын бекіту туралы

 

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 өнеркәсіп;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

құрылыс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

тасымалдау және қоймалау;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

  көтерме және бөлшек сауда;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

авто және мотоциклдерді жөндеу;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

білім беру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

экономикалық қызметтің басқа түрлері;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 Экономикалық қызмет түрлері

Құрылып жатқын орындар саны

Инфа
құрылымды дамты у мемлекеттік бағдарла
масы

  «Цифрлық Қазақстан
-2020» Мемлекет
тік бағдарла
масы  

Қазақстан Республика
сының білім және
ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарла
масы

 «Денсаулық» Қазақстан Республика
сының денсаулық сақтауды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған  мемлекеттік бағдарламасы 

Қазақстан Республика
сында
тілдерді дамытудың 2011-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарла
масы 

Өңірлерді
дамыту бағдарла
масы

Кіші және орта кәсіпкер
ліктер құратын жаңа жұмыс орын
дары (ЖК, ҚШа)

 

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

 

А

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1

ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 өнеркәсіп;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

құрылыс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

тасымалдау және қоймалау;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

  көтерме және бөлшек сауда;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

авто және мотоциклдерді жөндеу;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

білім беру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

экономикалық қызметтің басқа түрлері;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлімдер:
1 ақпан, 2019 - 18:09 өзгертілді
ҚР тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері
Көп балалы отбасыларға жәрдемақы тағайындау туралы ақпаратты тексеру
АӘК есептеу бойынша онлайн калькулятор
Балалар еңбегінің ең жаман түрлеріне қарсы күрес
"Қауіпсіз еңбек" ақпараттық науқаны
Қазақстанда іске асырылып жатқан үздік әлеуметтік жобалар
«Еңбек жолы» Республикалық конкурсы
Еңбек дағдыларын дамыту және жұмыс орындарын ынталаңдыру
Жаңа ұлттық қызметтер жіктеуіші