You are here

«Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен мемлекеттік арнаулы жәрдемақыларды тағайындауды және төлеуді ұйымдастырудың тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік

«Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін,

мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен мемлекеттік

арнаулы жәрдемақыларды тағайындауды және төлеуді

ұйымдастырудың тәртібі туралы  нұсқаулықты бекіту

туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және

халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2001 жылғы

25 наурыздағы № 17-ө бұйрығына толықтырулар мен

өзгерістер енгізу туралы

 

Зейнетақы төлемдерін тағайындаудың және төлеудің тәртібін «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен сәйкестікке  келтіру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:

1.  «Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен мемлекеттік арнаулы жәрдемақыларды тағайындау мен төлеуді  ұйымдастырудың тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2001 жылғы 25 наурыздағы № 17-ө бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің Мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1432 тіркелген, Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және  өзге де мемлекеттік органдары нормативтік құқықтық актілері бюллетенінде (2001 ж., № 20, 396-құжат) Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2001 жылғы 19 сәуірдегі  № 71-ө,  2003 жылғы 5 мамырдағы № 92-ө,  2004 жылғы 9 желтоқсандағы  № 293-ө бұйрықтарымен енгізілген өзгерістерімен   жарияланған) мынадай  толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:

атауындағы және  1-тармақтағы «зейнетақы төлемдерін» деген сөздерден кейін «мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін,»  деген сөздермен толықтырылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен мемлекеттік арнаулы жәрдемақыларды тағайындау мен төлеуді  ұйымдастырудың тәртібі туралы нұсқаулықта (бұдан әрі - Нұсқаулық):

атауындағы және 1-бөлімнің бірінші абзацтағы «зейнетақы төлемдерін» деген сөздерден кейін «мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін,»  деген сөздермен толықтырылсын;

15-тармақтағы «зейнетақының ең төмен мөлшерінің» деген сөздерден кейін «мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері»  деген сөздермен толықтырылсын;

20-тармақ мынадай  редакцияда жазылсын:

«20. Министрлік  өткен айдың  зейнетақы мен жәрдемақы төлемдеріне арналған қаражатты республикалық ЗТМО-ға қазынашылықтың рұқсатымен бөленген сомалар шегінде аударады. Аудару бекітілген төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі.»;

34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«34. ЗТМО филиалы республикалық ЗТМО-ға жерлеу жәрдемақылары төлеміне күн сайынғы тапсырыс-қажеттілікті № 11 және 11 а нысандары бойынша (алушы жеке тұлғалар бойынша), № 11 б, 11 в нысандары бойынша (алушы заңды тұлғалар бойынша) және шығуға арналған жиынтық тапсырыс-қажеттілікті № 4 г нысаны бойынша қызмет көрсетуші банктің бөлімшелері бойынша ұсынады (№ 21, № 22, № 22-1, № 22-2-қосымшалар).»;

Нұқсаулыққа № 1- қосымшадағы («жасы бойынша зейнетақыны;» деген сөздері «жасына байланысты зейнетақы төлемдерін, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін;»  деген сөздермен ауыстырылсын;

Нұсқаулыққа № 2-қосымша мынадай мазмұндағы 1-1-тараумен толықтырылсын:

«азалық зейнетақы төлемі»;

нұсқаулыққа  № 9-қосымша осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

нұсқаулыққа № 10-қосымшадағы «(ең төмен зейнетақы мөлшерін» деген сөздерден кейін «, мемлекеттік  базалық зейнетақы төлемінің мөлшері» деген сөздермен толықтырылсын;

нұсқаулыққа  № 14-қосымша  осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

№ 15-қосымшаның мәтіні бойынша  «зейнетақылардың» деген сөзден кейін «мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің» деген сөздермен  толықтырылсын;

осы бұйрықтың 4, 5-қосымшаларына сәйкес № 22-1, № 22-2-қосымшалармен  толықтырылсын.

2. Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

 

 

                Министр                                                                                                                             Г. Қарақұсова

 

Қазақстан Республикасы Еңбек және

халықты әлеуметтік қорғау Министрінің

2005 жылғы 16 маусымдағы № 162-ө

 

  № 5-қосымша 

 

Коды_____________

ҚР ЕХӘМ________________________________облысы бойынша департаментінің 200___ж.____ _____________N______ШЕШІМІ

 ісінің N _____________

1. Тағайындау (өзгерту немесе тағайындаудан бас тарту) туралы______________________

                                                                                                            (зейнетақы немесе жәрдемақы екенін көрсету)
Азамат_______________________________________________________
_________________
Жынысы___  Ту
ған күні 200__ ж. "___"______
Отбасыны
ң жұмысқа жарамсыз мүшелері________, соның ішінде тұлдыр жетімдер ________

Өтініш жасалған күні 200__ ж. "___" ________N ____

_________жыл еңбек стажы қажет етіледі.

Асыраушысының қайтыс болған күні _______ж. "___" ___________
Қаза тапқан (қайтыс болған) адамның отбасы _______________________________
                                                                        (
қайтыс болу себебі)

_____(98 ж., 01.01 дейін)_____жыл____ай_____күн расталды
N 1 Тізім бойынша стажы ____жыл _____ай _____к
үн

Мүгедектік тобы  _____

Ауру себебі___________________________________________________
 ____ж. бастап ____ж. дейін _______те
ңге орташа айлық табысы ұсынылды
____ж. бастап ____ж. дейін _______те
ңге орташа айлық табысы есептелді
___
___жылғы № ____Заңының ___тармағының  ____ бабына сәйкес зейнетақы (жәрдемақы)  тағыйындалсын __________________________________________________________

                             (адамдар санаттары, мүгедек немесе кайтыс болған асыраушылар)

__________________ тенге зейнетақының негізгі мөлшері 60%

__________________теңге мөлшеріндегі экологиялық үстеме ақы 

____ж. бастап ____ж. дейін _______ айлық зейнетақы (жәрдемақы) мөлшері ______________ ___________________________________________________________________________тенге

             (жазбаша сомасы)

2. ______жылғы № ____Заңының ___тармағының  ____ бабына сәйкес базалық зейнетақы  тағыйындалсын

____ж. бастап ____ж. дейін _______ айлық зейнетақы мөлшері ________________________ ___________________________________________________________________________тенге

(жазбаша сомасы)

3. _______________________________ ұстап қалу жүргізіледі
 (
ұстап қалудың түрі, алынған сома, % қатынасы)
 200__ж. "___"___________ бастап 200___ж. "__"_____________дейін
 __________
______теңге сомадағы ұстап қалудан кейінгі зейнетақы(жәрдемақы) мөлшері

4._____________________________________________________________________азаматқа
 (тегі, аты,
әкесінің аты, мекен-жайы)
___________________________________________________________________
 (кімдерге)
__________________________________________________________м
өлшерде
_______адам
ға 200__ж., "___"________ бастап жәрдемақы үлесі бөлінсін
өтініш жасаған күні 200 ___ж. "___" __________ N ________
5. Зейнета
қы (жәрдемақы) тағайындаудан бас тарту_______________________________
 (негіз)

М.О. Департамент директоры _____________ _________________
 (
қолы) (тегі)

         Басқарма (бөлім) бастығы     ________       ________________

                                                                (қолы) (тегі)

                        Бас маман ________ _________________
 (
қолы) (тегі)

 

бұйрыққа 2-қосымша

 

9-қосымша

                                                                                                                                   № 4 нысаны

200_жылғы _______________
_______________________________________________________________________________

      ! ағымдағы жылдағы    !зей- !ағым-!ауда-!интер- !түзеу !эко-!қайтыс!ақша

      !   берешектер        !нет- !дағы !ру   !нат    !меке- !ло- !болу- !қа-
      !_____________________!кер- !ай   !үшін !үйлерін!меле- !гия-!ына   !ража-
      !зей -!ұстап!ин- !тү- !лер  !үшін !ұстап!де ту- !рінде !лық !байла-!тына
      !нет  !қалу-!тер-!зеу !саны !зей- !қалу-!ратын- !жаза- !үсте!нысты !жал-
      !ақыны!лар- !нат !меке!     !нет- !лар  !дарға  !сын   !ме  !алын- !пы
      !төлеу!бойын!уй- !меле!     !ақы  !сома-!зейнет-!өтеп  !ақы-!бай   !қажет
      !бойын!ша   !лері!рі  !     !төлеу!сы   !ақы    !жүрг. !лар !қалғын!
      !ша   !     !    !    !     !ге   !     !сома-  !зейнет!сома!зейнет!
      !     !     !    !    !     !қажет!     !лары   !ақы тө!сы  !ақы   !
      !     !     !    !    !     !тілік!     !       !лемдер!    !мөлше-!
      !     !     !    !    !     !     !     !       !сомасы!    !рі    !
______!_____!_____!____!____!_____!_____!_____!_______!______!____!______!_____

зей-  
нет-
ақы

________________________________________________________________________________

базалық

зей-  
нетақы

________________________________________________________________________________

мүге-  
дек-   
тік
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

асырау-

шысынан

айрылу

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

әлеу-

меттік

жасы

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

МӘЖ
барлығы
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
САЖ
(№1  
Тізім)

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Барлығы     
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   
     Әлеуетті құрылымдарды қоспағанда

     Бөлім бастығы

     Бас маман       

бұйрыққа 3-қосымша

 

14-қосымша

ЗТМО__________облыстық филиалының _____________бөлімі бойынша
зейнетақы мен жәрдемаєыға арналған 200 __ жыл үшін жиынтық
қажеттілік
  _____________________________________________________________________________

            ! ағымдағы жылдағы    !зей- !ағым-!ауда-!интер- !түзеу !эко-!қайтыс!ақша

      !   берешектер        !нет- !дағы !ру   !нат    !меке- !ло- !болу- !қа-
      !_____________________!кер- !ай   !үшін !үйлерін!меле- !гия-!ына   !ража-
      !зей -!ұстап!ин- !тү- !лер  !үшін !ұстап!де ту- !рінде !лық !байла-!тына
      !нет  !қалу-!тер-!зеу !саны !зей- !қалу-!ратын- !жаза- !үсте!нысты !жал-
      !ақыны!лар- !нат !меке!     !нет- !лар  !дарға  !сын   !ме  !алын- !пы
      !төлеу!бойын!уй- !меле!     !ақы  !сома-!зейнет-!өтеп  !ақы-!бай   !қажет
      !бойын!ша   !лері!рі  !     !төлеу!сы   !ақы    !жүрг. !лар !қалғын!
      !ша   !     !    !    !     !ге   !     !сома-  !зейнет!сома!зейнет!
      !     !     !    !    !     !қажет!     !лары   !ақы тө!сы  !ақы   !
      !     !     !    !    !     !тілік!     !       !лемдер!    !мөлше-!
      !     !     !    !    !     !     !     !       !сомасы!    !рі    !
______!_____!_____!____!____!_____!_____!_____!_______!______!____!______!_____
зей-  
нет-
ақы________________________________________________________________________________________

базалы

зей-  
нетақы

______________________________________________________________________________

мүге-  
дек-   
тік
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

асырау-

шысынан

айрылу

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

әлеу-

меттік

жасы

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

МӘЖ
барлығы
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
САЖ
(№1  
Тізім)

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Барлығы     
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 
 Әлеуетті құрылымдарды қосқанда

     Бөлім бастығы

     Бас маман   

бұйрыққа 4-қосымша

 

  22-1 қосымша

№ 11 б нысаны

 

Қайтыс болуына байланысты қосымша жиынтық өтінім

_________________________________

«____» __________ 2005 жыл

___________

 

№№

Бөлімшенің коды

Қала,

аудан

Заңды тұлғаның деректемелері

Заңды тұлғаның атауы

Қайтыс болғандар саны

Ағымдағы айға қажеттелік

Жерлеуге арналған ақшалай қаражатқа жалпы қажеттілік

ББК

ЖБК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жиынт.

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал директоры_____________________________________

Бас бухгалтер__________________________________________

Бөлім бастығы_________________________________________

Орындаушы___________________________________________

Тел.

бұйрыққа 5-қосымша

  

 22-2 қосымша

№ 11 в нысаны

 

 

2005 жылғы «____» __________ жерлеуге арналған жәрдемақы төлеуге _________________________________ облысының _______________________ ауданының жерлеуге арналған жәрдемақы алушыларының

 

№ ___________ тізім-тізімдемесі

 

№ р/р

Зейнетақы ісінің №

Қайтыс болған адамның толық т.а.ә.

Жерлеген заңды тұлғаның атауы

Төлеуге тиіс жерлеуге арналған жәрдемақының сомасы

тегі

аты

әкесінің аты

Туған күні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗТМО аудан (қала) бөлімшесінің бастығы ______________________

Бөлімдер:
4 қазан, 2010 - 05:14 өзгертілді
ҚР тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері
Көп балалы отбасыларға жәрдемақы тағайындау туралы ақпаратты тексеру
АӘК есептеу бойынша онлайн калькулятор
Балалар еңбегінің ең жаман түрлеріне қарсы күрес
"Қауіпсіз еңбек" ақпараттық науқаны
Қазақстанда іске асырылып жатқан үздік әлеуметтік жобалар
«Еңбек жолы» Республикалық конкурсы
Еңбек дағдыларын дамыту және жұмыс орындарын ынталаңдыру
Жаңа ұлттық қызметтер жіктеуіші