You are here

ҚР Еңбекминистрлігінің 2009-2012 жылдарда бекіткен Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің біріңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы шығарылымдарының (бұдан әрі -БТБА) тізімі (Әділетминінде мемлекеттік тіркеуден өткен) (2013 жылғы 03 мамырға қарай )

Changed on 3 May, 2013 - 17:45
Achievements over the years of independence of RK
Combating the worst forms of child labor
Information campaign «Safe work»
Best social projects implemented in Kazakhstan
The Republican contest «Enbekzholy»
Skills and jobs